Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu

Pełna nazwa
Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu
Prezes Marcin Kamiński
Adres ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek
Telefon +48 609 19 13 13
E-mail marcin.makkaminski@gmail.com
Strona WWW
-
Rodzaj organizacji
fundacja
Nr KRS lub inny
KRS 0000524670
Organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP -
REGON -
Nr konta bankowego
95 1090 2851 0000 0001 3041 9169
Obszar działań
 1. działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży;
 2. wspieranie szkół oraz innych placówek oświatowych w podtrzymywaniu iupowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwojuświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. promocja sportu wśród dzieci i młodzieży;
 4. wspieranie klubów, trenerów i zawodników w organizacji zawodów, szkoleń i treningów;
 5. wspieranie programów i działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży;
 6. promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci i młodzieży;
 7. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 9. podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;
 10. podejmowanie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniakontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi iwychowawczymi realizującymi cele fundacji w kraju i europie;
 12. wspieranie programów naukowych i badawczych realizujących cele fundacji;
 13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 14. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 15. ochrona i promocja zdrowia.
Statut
pobierz plik
Logo

Wersja do druku