Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Sprawozdania budżetowe 2008

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1809.58 kB, 27.02.2009)
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1704.35 kB, 27.02.2009)
 • Rb-30 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (pdf - 1078.37 kB, 27.02.2009)
 • Rb-33 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (pdf - 1071.81 kB, 27.02.2009)
 • Rb-34 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (pdf - 1063.71 kB, 27.02.2009)
 • Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (pdf - 1073.94 kB, 27.02.2009)
 • Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - sprawozdanie podpisane przez Skarbnika Miasta Bożenę Sehn i Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
  (pdf - 1060.31 kB, 27.02.2009)
 • Rb-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (pdf - 1062.74 kB, 27.02.2009)
 • Rb-ST - Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (pdf - 1057.18 kB, 27.02.2009)
 • Rb-UN - Roczne sprawpzdanie uzupełniające o stanie należności (pdf - 1061.23 kB, 27.02.2009)
 • Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych (pdf - 1073.1 kB, 27.02.2009)
 • Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (pdf - 1075.83 kB, 27.02.2009)
 • Rb-27S - Sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1801.1 kB, 30.12.2008)
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1693.54 kB, 30.12.2008)
 • Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (pdf - 1074.1 kB, 30.12.2008)
 • Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - sprawozdanie podpisane przez Skarbnika Miasta Bożenę Sehn i Z-cę Burmistrza Miasta Bogdana Koryckiego (pdf - 1061.5 kB, 11.08.2009)
 • Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (pdf - 1077.04 kB, 30.12.2008)
 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1791.82 kB, 30.12.2008)
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1688.42 kB, 30.12.2008)
 • Rb-30 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (pdf - 1078.56 kB, 30.12.2008)
 • Rb-33 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (pdf - 1071.93 kB, 30.12.2008)
 • Rb-34 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (pdf - 1063.69 kB, 30.12.2008)
 • Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz aktywów finansowych (pdf - 1071.92 kB, 30.12.2008)
 • Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - sprawozdanie podpisane przez Skarbnika Miasta Bożenę Sehn i Z-cę Burmistrza Miasta Bogdana Koryckiego
  (pdf - 1061.52 kB, 29.05.2009)
 • Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczęń (pdf - 1077.36 kB, 30.12.2008)
 • Rb-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1789.38 kB, 30.12.2008)
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (pdf - 1679.82 kB, 30.12.2008)
 • Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (pdf - 1071.81 kB, 30.12.2008)
 • Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - sprawozdanie podpisane przez Skarbnika Miasta Bożenę Sehn i Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
  (pdf - 1060.36 kB, 30.12.2008)
 • Rb-Z - Sprawozdanie o stenie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczęń (pdf - 1076.42 kB, 30.12.2008)
 • Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2008 rok
 • Informacja z wykonania budżetu miasta Milanówka za III kwartał 2008 rok (pdf - 178.84 kB, 29.05.2009)
 • Informacja z wykonania budżetu miasta Milanówka za II kwartał 2008 rok (pdf - 178.87 kB, 29.05.2009)
 • Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku (pdf - 67.77 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2008 roku wg stanu na dzień 30.06.08 r. (pdf - 232.89 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku (pdf - 166.53 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykanania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku wg planu na dzień 30.06.08 r. (pdf - 178.93 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2008 roku (pdf - 163.35 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz pochodne wg rozdziałów za I półrocze 2008 roku (pdf - 166.13 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2008 roku (pdf - 148.61 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku (pdf - 148.99 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zak ładów budżetowych za I półrocze 2008 roku wg stanu na dzień 30.06.08 r. (pdf - 163.67 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania budżetu Miasta Milanówka za I pólrocze 2008 roku (pdf - 488.74 kB, 29.09.2008)
 • Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku (pdf - 83.95 kB, 29.09.2008)
 • Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za I półrocze 2008 roku (pdf - 40.01 kB, 31.07.2008)
 • Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2007 rok (pdf - 396.79 kB, 30.05.2008)
 • Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za I kw. 2008 roku (pdf - 175.8 kB, 05.05.2008)

 • Wersja do druku