Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 40/2017 - Inspektor ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 40/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego            terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym        terminie     nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej            Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na        tablicy     informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Wersja do druku