Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Budżetowo-Księgowy

Skarbnik Miasta, Bożena Sehn

Kierownik: Dorota Graczyk

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. /fax 22 758 30 61 wew. 104, 210 (podatki), 124, 144 (księgowość) 
e-mail: podatki@milanowek.pl, ksiegowosc@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania Referatu:

  1. Referat Budżetowo-Księgowy działa w celu prowadzenia księgowości organu i księgowości Urzędu Miasta.
  2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:

  1) prowadzenia księgowości budżetowej (organu) i księgowości Urzędu (jednostki budżetowej) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2) ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  3) obsługi bankowej, pozyskiwania przychodów i dokonywania spłat rozchodów m.in. kredytów bankowych, pożyczek, obligacji;
  4) sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  5) dokonywania przelewów;
  6) prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
  7) egzekucja należności niepodatkowych;
  8) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  9) rozliczania inwentaryzacji;
  10) prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej;
  11) prowadzenia spraw związanych z centralizacją podatku od towarów i usług VAT;
  12) analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
  13) nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
  14) analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie;

  3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

  1) rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania)
  2) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  3) rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.
  4) rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót.


    Wersja do druku