Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek

Interreg Europa

Tytuł projektu: DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities

Lider projektu: Region Aufbauwerk Leipzig GmbH (Niemcy)

Partnerzy: Gmina Milanówek, Statutowe miasto Liberec (Czechy), Miasto Lipsk (Niemcy), FAMCP Federacja Gmin, Regionów i Prowincji  Aragonia (Hiszpania), Gmina Genua (Włochy), Agencja Rozwoju Sinergija (Słowenia)

Całkowita wartość projektu: 1 576 278,00 Euro

Wysokość dofinansowania: 224 900,00 Euro

Wkład własny: 33 735,00 Euro

Okres realizacji: 1.01.2017-31.12.2021

Porozumienie partnerskie pomiędzy Gminą Milanówek, a niemiecką spółką Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, dotyczące realizacji międzynarodowego projektu pn. "Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities" w ramach programu Interreg Europa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisane zostało 4 lipca br.

Celem projektu DEMO-EC jest promowanie niskoemisyjnego transportu w mieście poprzez redukcję ruchu samochodowego na rzecz jazdy na rowerze, ruchu pieszego i transportu publicznego, a także promocja przemieszczania się na krótkich dystansach zarówno pieszo, jak i rowerem.

Zakres projektu obejmuje m.in.: organizację spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych, lokalnych na każdym poziomie uwzgledniających obecność interesariuszy, organizację wydarzeń promocyjnych upowszechniających wiedzę o projekcie.

Partnerzy, pochodzący z 6 różnych krajów (Niemcy, Hiszpania, Słowenia, Czechy, Włochy, Polska) przez cały okres realizacji projektu będą wymieniać swoje doświadczenia w celu poprawy swoich programów politycznych/strategii, które docelowo pomogą usprawnić zarządzanie mobilnością. Efektem projektu będzie podręcznik dobrych praktyk, przyczyniających się do zapewnienia przyjaznego dla środowiska transportu i ograniczenia zużycia CO2 oraz wykorzystujących różnorodne rozwiązania mobilnościowe (połączenie różnych rodzajów transportu m.in. ekologicznego, takich jak transport publiczny, jazda na rowerze, ruch pieszy).

Ogłoszenie w prasie na temat realizacji projektu: link


Wersja do druku