Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie Konsultacji

projektu uchwały w sprawie:

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 07.02.2013 r. do 14.02.2013 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

 

osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212;

adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl

p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221;

adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl

 

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 07.02.2013 r. do 14.02.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki

 


Wersja do druku