Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka - 27 marca 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXXVI SESJI VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00
w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 - 2021,

b) zmian budżetu Miasta na 2014 rok,

c) zmiany Uchwały Nr 398/XXXIV/2013 o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego.

d) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4,

e) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4,

f) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4,

g) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4,

h) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4,

i) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, części budynku przy ul. Spacerowej 4,

j) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, części działki ew. nr 82 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego,

k) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, części budynku przy ul. Fiderkiewicza 41,

l) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, części działki ew. nr ¼ obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej,

m) wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, działki ew. nr 55/11 w obrębie 07-02, przy ul. Wiatracznej,

n) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka”,

o) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2014 roku”.

p) zmiany w Uchwale Nr 5/I/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.

6. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak


Wersja do druku