Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka, działając na podstawie art. 11 ust 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 października 2016 roku do dnia 7 listopada 2016 roku w formie:

 1. zbierania uwag w formie elektronicznej, poprzez przesłanie opinii na adres e-mail aleksandra.zuraw@milanowek.pl;
 2. ustnego zbierania uwag – uwagi można zgłaszać w dni robocze w pn. w godz. 8:00-18:00, wt. – czw. w godz. 8:00-16:00 i w pt. w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro;
 3. warsztatach konsultacyjnych, które odbędą się:
  13 października br. od godz. 18.30 - Warsztaty dla mieszkańców obszaru na południe od ul. Królewskiej w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej, ul. Okrzei 1
 • 24 października br. od godz. 18.30 - Warsztaty dla mieszkańców obszaru pomiędzy linią PKP a ul. Królewską w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 18
 • 25 października br. od godz. 18.30 - Warsztaty dla mieszkańców obszaru na północ od linii PKP w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej 20

Podczas spotkań zostaną omówione kwestie związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań, a także odbędzie się praca warsztatowa i dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami dla mieszkańców miasta. Program warsztatów dla każdego z ww. obszarów:

 • 18.30-19.00 – omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Milanówka
 • 19.00-19.30 – prezentacja wyników badań i dotychczasowych prac
 • 19.30-20.15 – prace warsztatowe i zbieranie opinii mieszkańców
 • 20.15-20.30 – podsumowanie

Materiał informacyjny oraz formularze konsultacyjne będą dostępne od dnia 6 października 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.milanowek.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka pod adresem www.milanowek.pl oraz w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku