Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego ZP.271/22/OŚZ/12 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2012/2013”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja techniczna
załącznik 1
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
załącznik 3
Wykaz wykonanych usług 
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oswiadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Wzór umowy

załącznik 9

Zmiana treści Specyfikacji technicznej pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 07.11.2012 r.
Osoby odpowiedzialne: Aneta Węgrzynowicz, Emilia Misiak


Wersja do druku