Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Zamówienie publiczne nr ZP340/29/07 - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000 PLN na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(pdf - 122.77 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz dokument
(pdf - 171.12 kB)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 86.22 kB)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 217.01 kB)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania budżetu miasta za za I kwartał 2007
Pobierz dokument
(pdf - 198.8 kB)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 106.19 kB)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 279.84 kB)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007
Pobierz dokument
(pdf - 294.9 kB)
Sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 32.69 kB)
Sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 97.37 kB)
Sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007
Pobierz dokument
(pdf - 97.66 kB)
Sprawozdanie Rb-Z z wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 52.33 kB)
Sprawozdanie Rb-Z z wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 127.97 kB)
Sprawozdanie Rb-Z z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007
Pobierz dokument
(pdf - 120.08 kB)
Sprawozdanie Rb-N z wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 33.81 kB)
Sprawozdanie Rb-N z wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 101.25 kB)
Sprawozdanie Rb-N z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007
Pobierz dokument
(pdf - 100.98 kB)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 1449.89 kB)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 1174.59 kB)
Uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2005
Pobierz dokument
(pdf - 85.95 kB)
Uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006
Pobierz dokument
(pdf - 26.26 kB)
Uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2007 rok
Pobierz dokument
(pdf - 42.88 kB)
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 98.76 kB)
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 107.16 kB)
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 64.82 kB)
Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 59.9 kB)
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 46.65 kB)
Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 41.49 kB)
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 41.79 kB)
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 60.22 kB)
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 42.78 kB)
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 43.55 kB)
Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 44.93 kB)
Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 44 kB)
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2007
Pobierz dokument
(pdf - 56.25 kB)
Część opisowa do uchwały budżetowej
Pobierz dokument
(pdf - 79.16 kB)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na rok 2007
Pobierz dokument
(pdf - 833.44 kB)
Uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
Pobierz dokument
(pdf - 296.31 kB)
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości spłaty przez Miasto Milanówek zaciąganych w 2007 roku kredytów i pożyczek długoterminowych
Pobierz dokument
(pdf - 2098.28 kB)
Zapytania i odpowiedzi - pismo z dn. 29.06.2007
Pobierz dokument
(pdf - 81.06 kB)
Prognoza budżetu na okres spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych - załącznik do pisma z dn. 29.06.2007
Pobierz dokument
(pdf - 591.02 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja
Pobierz dokument
(pdf - 47.97 kB)
Pytania i odpowiedzi - pismo z dn. 6.07.2007
Pobierz dokument
(pdf - 1183.1 kB)
Załącznik nr 3
Pobierz dokument
(pdf - 1652.62 kB)
Załącznik nr 3a
Pobierz dokument
(pdf - 1709.92 kB)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Pobierz dokument
(pdf - 906.69 kB)
Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS
Pobierz dokument
(pdf - 636.04 kB)
Pytania i odpowiedzi - pismo z dnia 19.07.2007
Pobierz dokument
(pdf - 2059.92 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz dokument
(pdf - 440.48 kB)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Pobierz dokument
(pdf - 178.66 kB)


Nr sprawy: ZP340/29/07
Osoba odpowiedzialna: Skarbnik Miasta Grażyna Wójcik i Agnieszka Czarnecka
Przetarg dodano: 27.06.2007
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Kryńska


Wersja do druku