Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Informatyki

Kierownik: Maciej Wojcieszak

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 w. 151, 152, 153, 156
e-mail: informatyka@milanowek.pl


Zadania:

1. Referat działa w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskich systemów teleinformatycznych oraz funkcjonowania Sieci Informatycznej Milanówka.
2. Referat realizuje zadania w zakresie obsługi teleinformatycznej Urzędu i jednostek obsługiwanych, dotyczące w szczególności:

1) koordynacji działań z zakresu teleinformatyki;
2) działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji – w zakresie aplikacji, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych;
3) administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną;
4) planów rozwoju teleinformatyki w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb oraz jego kompleksowej informatyzacji;
5) utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek obsługiwanych;
6) zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych i przetwarzanych danych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
7) monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
8) strategii dotyczącej wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
9) projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Miasta;
10) inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
11) przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie i jednostkach obsługiwanych;
12) tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta , projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych nowych systemów informatycznych;
13) koordynowania procesu tworzenia baz danych;
14) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
15) nadzór nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
16) administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
17) spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek obsługiwanych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami jednostek obsługiwanych.


Wersja do druku