Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Łukasz Stępień


Kompetencje

1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
2. Zastępca zajmuje się problematyką inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, oraz archiwizacji i zarządzania kryzysowego.
3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
4) reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
5) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.

4. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Referat Technicznej Obsługi Miasta;
2) Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
3) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Archiwum Zakładowego;
4) Stanowisko do spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.


Wersja do druku