Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271/26/OŚZ/12 - „Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz dokument
Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1
Harmonogram odbioru odpadów
załącznik 2
Mapa ogólna rejonów
załącznik 3
Rejon I załącznik 3.1
Rejon II załącznik 3.2
Rejon III

załącznik 3.3

Rejon IV załącznik 3.4
Rejon V załącznik 3.5
Rejon VI załącznik 3.6
Rejon VII załącznik 3.7
Rejon VIII

załącznik 3.8

Formularz oferty

załącznik 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik 5
Wykaz wykonanych usług załącznik 6
Wykaz potencjału technicznego
załącznik 7
Wykaz personelu załącznik 8
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 9
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 10
Wykaz podwykonawców załącznik 11
Wzór umowy załącznik 12
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

 

Termin składania ofert: 19.12.2012 r.

Osoby odpowiedzialne: Emilia Misiak, Karolina Kępka


Wersja do druku