Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP.340/20/TOM/10 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 138.5 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 198.5 kB)
Załącznik nr 1 - STWiOR
Pobierz dokument
(doc - 76.5 kB)
Załącznik nr 2 (projekty) dostępny w siedzibie zamawiającego
Pobierz dokument
( - 4 kB)
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 56.5 kB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 32 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień
Pobierz dokument
(doc - 45.5 kB)
Załącznik nr 6 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 41.5 kB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 41 kB)
Załącznik nr 9 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 42.5 kB)
Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 129.5 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 211 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 217 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 54 kB)


Nr sprawy: ZP.340/20/TOM/10
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Krendzelak, Andrzej Kowalski
Przetarg dodano: 17.09.2010
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku