Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
www.pois.gov.pl

Beneficjent: Gmina Milanówek
Całkowita wartość projektu: 34 809,00 zł,
Wysokość dofinansowania: 29 587,65 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek dostępne są na stronie: www.emisja.org/milanowek

Gmina Milanówek, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jego istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

PGN jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działań Gminy Milanówek na lata 2014-2020 w zakresie:

  • działań nieinwestycyjnych polegających na wymianie najlepszych praktyk oraz promocji energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach domowych, korzyści płynących z efektywnie energetycznych zachowań, zielonych zamówień publicznych,
  • inwestycyjnych ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją głównymi działaniami podejmowanymi w celu osiągnięcia ww. założeń i zmniejszenia emisyjności będą: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, działania z zakresu mobilności miejskiej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Milanówek ubiegać się o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na działania inwestycyjne związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną oraz na projekty miękkie kształtujące świadomość ekologiczną mieszkańców Milanówka.


Wersja do druku