Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka - 7 października 2014 r

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. (wtorek) o godz.15.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.


Porządek obrad Komisji:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 9 września 2014 r.
3.    Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 - 2021,
b)   zmian budżetu Miasta Milanówka na 2014 rok,
c)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
d)   wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
e)   ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
f)   przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) ( konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013),
g)   zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Piłsudskiego, będącej własnością Gminy Milanówek, na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

4.    Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu

i Inwestycji

Radna Bożena Utrata
Wersja do druku