Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 stycznia 2017 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka:
    • rozpatrzenie skargi mieszkanki (…) z dnia 09.12.2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.12.2016 r. zarejestrowanej pod numerem 9923/2016) przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie pismem z dnia 20.12.2016 r., dotycząca działalności burmistrza miasta Milanówka w zakresie wyboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku;
    • rozpatrzenie skargi mieszkanki (…) z dnia 15.12.2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.01.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 22/2017) przesłanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie pismem z dnia 29.12.2016 r., dotycząca braku zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Chopina w Milanówku przy organizacji objazdu ruchu drogowego;
    • rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 05.01.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 09.01.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 232/2017) dotycząca nieudzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka odpowiedzi na złożone pismo.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek


Wersja do druku