Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności - 16 maja 2017 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców;
  4. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek;
  5. Przedstawienie planowanych projektów budowy dróg w Gminie Milanówek;
  6. Stanowisko Komisji w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego na terenie Gminy Milanówek;
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
mgr Witold Rytwiński


Wersja do druku