Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu - 16 października 2017 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji;
  3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym;
  4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,

Pomocy Społecznej i Sportu

Anna Haber


Wersja do druku