Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. - (zadanie I,II)

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. (zadanie I i II)

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z podziałem na zadania:

Zadanie I
Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima” w okresie od 1 lutego 2009r. do 14 lutego 2010r. na kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł), w szczególności: organizowanie zimowisk, wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze.

Zadanie II
Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych, w okresie od 1 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r. na kwotę 145 000,00 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy zł ), w szczególności:

  • przygotowaniu, organizacji i udziału w rozgrywkach i systemowych zawodach sportowych,
  • przygotowanie i organizacja gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla ogółu mieszkańców,
  • upowszechnianie sportu dla wszystkich, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu gminnym, międzygminnym,
  • upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów sportowych na poziomie międzygminnym.

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie nr 150/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21.12.2009r.
Pobierz dokument
(pdf - 119.95 kB)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 150/V/09
Pobierz dokument
(pdf - 57.7 kB)
Zarządzenie nr 151/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21.12.2009 r.
Pobierz dokument
(pdf - 126.49 kB)
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 151/V/09
Pobierz dokument
(pdf - 63.08 kB)
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Pobierz dokument
(pdf - 91.28 kB)
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(pdf - 69.91 kB)
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania
Pobierz dokument
(pdf - 124.08 kB)
Rozpatrzenie ofert - zadanie I
Pobierz dokument
(pdf - 163.33 kB)
Rozpatrzenie ofert - zadanie II
Pobierz dokument
(pdf - 169.1 kB)


Nr sprawy:
Osoba odpowiedzialna: p.o. Kierownika BPM Dorota Sulinowska
Przetarg dodano: 29.12.2009
Osoba wprowadzająca informacje: Anna ŚwiątkowskaWersja do druku