Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje projektu zagospodarowania terenu "Amfiteatru" przy ul. Fiderkiewicza

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Milanówka do składania uwag i wniosków dotyczących przedstawionego projektu zagospodarowania terenu „Amfiteatru” przy ul. Fiderkiewicza w Milanówku.

Z treścią projektu można zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Miasta Milanówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. w  Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2015 r. za pomocą wypełnionego formularza dostępnego na stronie WWW Miasta Milanówka oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka, a także w Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. Zastrzega się, iż rozpatrywane będą wyłącznie uwagi złożone za pomocą ww. formularza, złożone w terminie.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek lub ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.fitz@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.).

Pliki do pobrania:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Wersja do druku