Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Kolejne kanały sanitarne przekazane do eksploatacji

Urząd Miasta Milanówka uprzejmie informuje mieszkańców o przekazaniu do eksploatacji kanałów sanitarnych w ulicach: Podwiejska, Warszawska, Inżynierska, Graniczna, Akacjowa, Sosnowa, Długa, Grudowska, Przejazd, Fiderkiewicza, Próżna, Jasna, Cicha, Nowowiejska, Kazimierzowska, Łączna, Okrzei i Wysockiego. Osoby zainteresowane odprowadzaniem ścieków do miejskiego systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej proszone są o kontakt z referatem eksploatacji infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Urzędu Miasta Milanówka celem zawarcia stosownej umowy.Sprawy zawierania umów o przyjmowanie i oczyszczanie ścieków prowadzi Maria Chilińska, budynek „C” Urzędu Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4, tel. (22) 758-30-61 w. 218.

Jednocześnie informujemy Mieszkańców Milanówka, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rozdział 6 art. 28) osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto sąd w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.


Wersja do druku