Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP/271/1/16/TOM/14 Przebudowa ulicy Leśny Ślad na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Gospodarskiej

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ pobierz dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót
załącznik 1
Przemiar załącznik 2
Przemiar - zmieniony załącznik 2
Umowa
załącznik 3
Formularz oferty załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 5
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 6
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Grupa Kapitałowa
załącznik 7
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 8
Wykaz narzędzi załącznik 9
Wykaz personelu załącznik 10
Zobowiązanie załącznik 11
Projekt drogowy załącznik 12
Wybór oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 06.06.2014 r.

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta,Elena NiedźwieckaWersja do druku