Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/20/TOM/14 „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka”.

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ (31.07.2014 r.) pobierz dokument
szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej załącznik 1
Zmiana załącznika nr 1 (31.07.2014 r.) załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych dostaw
załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 5
Oświadczenie
załącznik 6
Wzór umowy załącznik 7
Pytania i odpowiedzi - 1 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 3 pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 04.08.2014 r.

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta, Andrzej RogalskiWersja do druku