Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271.1.21.TOM.2014 "Przebudowa ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Marszałkowskiej"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót
załącznik 1
Przemiar załącznik 2
Umowa
załącznik 3
Formularz oferty załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 5
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 6
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Grupa Kapitałowa
załącznik 7
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 8
Wykaz narzędzi załącznik 9
Wykaz personelu załącznik 10
Zobowiązanie załącznik 11
Projekt drogowy załącznik 12
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 21.08.2014 godz. 10:30

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta,Elena NiedźwieckaWersja do druku