Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/24/OŚZ/14 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie o zimowym 2014/2015

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych usług
załącznik 4
Wykaz potencjalu technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach
załacznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy
załącznik 10
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Aneta Węgrzynowicz, Tomasz Łyszcz

Termin składania ofert: 15.09.2014 r.Wersja do druku