Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/26/OŚZ/14 „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Formularz oferty załącznik 1
Tabela kosztowa
załącznik 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków
załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu
załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy
załacznik 10
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Emilia Parchan, Emilia Misiak

Termin składania ofert: 27.10.2014r.Wersja do druku