Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271.1.25.TOM.14 "Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
załącznik 1
Przedmiar załącznik 2
Wzór umowy
załącznik 3
Formularz ofertowy
załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik 5
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik 6
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla grup kapitułowych
załacznik 7
Wykaz robót budowlanych załącznik 8
Wykaz narzędzi załącznik 9
Wykaz osób załącznik 10
Zobowiązanie załącznik 11
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta, Elena Niedźwiecka

Termin składania ofert: 20 listopada 2014 r. do godz. 10:30Wersja do druku