Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Zespół Radców Prawnych

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62

Zadania:

1. Zespół Radów Prawnych działa w celu wspierania prawnego Burmistrza, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych objętych wspólną obsługą.
2. Zespól realizuje zadania i obowiązki radcy prawnego, w tym pomoc prawną i zastępstwo procesowe, nie realizowane przez inne podmioty.
3. Zespół zapewnia obsługę prawną na sesjach Rady Miasta.
4. Opinii Radcy Prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają:

1) projekty uchwał Rady Miasta;
2) projekty zarządzeń Burmistrza;
3) projekty umów i innych oświadczeń woli Miasta przygotowane przez komórki organizacyjne Urzędu;
4) wzory pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Burmistrza;
5) inne sprawy przekazane do zaopiniowania przez: Burmistrza, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Rady Miasta lub kierownika jednostki obsługiwanej.

5. W razie pozytywnego zaopiniowania wzoru umowy lub innego dokumentu, projekt umowy lub dokumentu opracowany na podstawie wzoru nie wymaga parafowania przez okres jednego roku, pod warunkiem, że nie dokonano zmian przepisów w danym zakresie.
6. W Zespole jednemu z radców Burmistrz może powierzyć koordynację pomocy prawnej.

 


Wersja do druku