Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 39/2017 - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 18:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 39/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego           terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym       terminie     nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej           Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na       tablicy     informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Wersja do druku