Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 41/2017 - od Podinspektora do Inspektora w Referacie Budżetowo-Księgowym

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 27 listopada 2017 r. do godz. 18:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 41/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego             terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym         terminie     nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej             Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na         tablicy     informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Wersja do druku