Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 22-06-2014, Agnieszka Kaflik
Szanowny Pane Burmistrzu,
W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z grudnia 2013 uprzejmie proszę o informację czy udało się poczynić odpowiednie działania i oszczędno
ści w celu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łącznej, Nowowiejskiej i Skośnej. Po wybudowaniu nowego centrum handlowego przy sklepie TESCO jest bardzo trudno przejść przez uilcę Nowowiejską na ww. skrzyżowaniu. Rodzice i dzieci ze Szkoły nr 1, które korzystają z tego przejścia mają nadzieję, że życząc dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji na zakończeniu roku szkolnego będzie mógł Pan podać konkretne informacje na temat przejścia przez ulicę Nowowiejską.
Z poważaniem,
Agnieszka Kaflik
Odpowiedź 01-07-2014

Szanowna Pani,
W chwili obecnej nie udało się pozyskać środków zapewniających możliwość sfinansowania budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowowiejska – Skośna – Łączna. W związku z powyższym podjęta została decyzja o zatrudnieniu od dnia 01.09.2014 osoby do przeprowadzania przez przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-06-2014, mieszkaniec
Witam, podobno obowiązują nowe stawki za wywóz nieczystości, niestety nigdzie na stronie nie mogę znależć informacji na ten temat. Wobec powyższego proszę o informację ile wynosi opłata w 3 kwartale.
Odpowiedź 18-06-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że informacje na temat nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które obowiązywać będą od 01 lipca 2014 r. są  zamieszczone na stronie internetowej Miasta Milanówka w zakładce „Nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi” (link: http://www.milanowek.pl/1477,423,nowe_zasady_odbioru_smieci).
Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest uchwała Rady Miasta Milanówka  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek (link: http://bip.milanowek.pl/infoplik/8593/1883,0) .


Jednocześnie informuję, że od 01 lipca 2014 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły odpowiednio:


W zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) 20,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany;
2) 10,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.


W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany:
a) 24,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób;
b) 12,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość.
2) jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny:
a) 12,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób;
b) 6,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość.


 
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz  - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 12-06-2014, Tadeusz
Szanowny Panie Burmistrzu
Mam dwie sprawy, pierwsza to usytuowanie toy-toya, który znajduje się na skwerku przed Strażą Miejską. W upalne dni nie sposób usiąść na ławkach, zapach uniemożliwia odpoczynek.
Druga sprawa to stan chodnika na ul. Krzywej przy punkcie naprawy rowerów. Chodnik pozalewany jest olejem, wygląda to bardzo nieestetycznie.
Z poważaniem Tadeusz.
Odpowiedź 18-06-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że Właściciel punktu naprawy rowerów został pouczony przez Straż Miejską  i zobowiązany do niezwłocznego  wyczyszczenia chodnika.
W kwestii przestawienia kabiny przenośnej zlokalizowanej przy Straży Miejskiej na ul. Warszawskiej skontaktujemy się z firmą i zajmiemy się sprawą.  Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 06-06-2014, Marian
Dzień dobry. Chciałbym się zapytać kiedy i czy w ogóle zostanie zmodernizowana ulica Głowackiego na odcinku od Marszałkowskiej do Skośnej. ? Dziękuję.
Odpowiedź 10-06-2014

Szanowny Panie,
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i przygotowujemy dokumentację do przetargu. Chcemy ogłosić przetarg jeszcze w miesiącu czerwcu, tak żeby roboty budowlane były prowadzone w okresie wakacyjnym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-06-2014, Michał Strażak Sosnowski
Kiedy odbędzie się dzień dziecka na turczynku
Odpowiedź 02-06-2014

Szanowny Panie,
w tym roku Dzień Dziecka na Turczynku nie będzie realizowany.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Maista Milanówka
Patrycja Jankowska - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 25-05-2014, Sławomir Kiejrys
Pragnę zwrócić uwagę władz miasta na palącą potrzebę zajęcia się stanem dróg w Milanówku, i nie chodzi mi tylko o nawierzchnię, ale głównie o nakazanie mieszkańcom, usunięcia wyrastających konarów i krzewów, poza granicę działki na ulicę. Na niektórych ulicach proces zarastania jest olbrzymi, np na ulicy Sosnowej, w pewnym odcinku cała przestrzeń chodnika i duża część "jezdni", jest niedostępna przez wyrastające krzewy.
Odpowiedź 03-06-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Straż Miejska podczas patrolowania miasta reaguje na takie utrudnienia dla mieszkańców, jakie Pan sygnalizuje. Po stwierdzeniu złego stanu technicznego drogi, natychmiast powiadamiany jest jej zarządca. Natomiast w celu wyeliminowania uciążliwości dla innych mieszkańców naszego miasta, funkcjonariusze Straży Miejskiej informują właścicieli posesji o konieczności usunięcia roślinności, wyrastającej na tereny ogólnodostępne tj. chodniki czy drogi.
Odnosząc się do ulicy Sosnowej informuję, że (w związku z brakiem możliwości osobistego kontaktu) właścicielom posesji, z których wyrastają na drogę drzewa/krzewy zostały pozostawione w skrzynkach pocztowych informacje o konieczności przycięcia roślinności. 
Jednocześnie informuję, że tego typu zgłoszenia można przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej w Milanówku telefonicznie nr (22) 724-80-45 lub 986, bądź w formie elektronicznej e-mail dyzurny.sm@milanowek.pl - zachęcam do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w naszym mieście.


Z poważaniem  
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku


 

do góry strony
Pytanie 22-05-2014, Angela
Proszę o udzielenie informacji ile pytań zadanych od początku roku nie zostało opublikowanych na stronie internetowej miasta? Kto w urzędzie decyduje o tym jakie pytanie mieszkańca jest merytoryczne, a jakie nie merytoryczne... lub niewygodne dla kierownictwa urzędu? Czy zadawane pytania są w jakikolwiek sposób numerowane w systemie? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, proszę o publikowanie odpowiedzi razem z numerami porządkowymi pytań tak żeby uniknąć manipulacji związanych z ignorowaniem niektórych pytań...
Odpowiedź 30-05-2014

Szanowna Pani,
chciałabym poinformować, że na stronie internetowej miasta w zakładce ,,Pytania do Burmistrza’’ publikowane są praktycznie wszystkie pytania od Mieszkańców Milanówka. Zadawane w tym trybie pytania nie powinny jednak:
•dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
•zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
•zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
•pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.
Pytania zawierające powyższe treści faktycznie nie są publikowane.  Zdarzają się również sytuacje kiedy pytania zawierają dane osobowe lub dotyczą bardzo prywatnych kwestii. Na takie pytania odpowiadamy drogą mailową i również nie publikujemy ich na stronie miasta.
Przesyłane do nas pytania są automatycznie zapisywane w panelu administracyjnym strony. W panelu administracyjnym posiadamy pytania oraz odpowiedzi Mieszkańców do kilu lat wstecz. Umieszczając odpowiedź na stronie jest ona również automatycznie wysyłana do nadawcy pytania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta
Patrycja Jankowska - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 19-05-2014, Dariusz
Kiedy bedzie sprzątany chodnik na ul wojska polskiego bo miał być sprzątnięte do 7 maja a jmamy 19maj nadal jest brudno.
Odpowiedź 23-05-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że ul. Wojska Polskiego wraz z chodnikami leżącymi w gestii miasta sprzątnięta zostanie w okresie od 26 do 30 maja po uprzednim wykoszeniu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 18-05-2014, Robert Karczewski
Państwa odpowiedź na kwestię zakłócania ciszy przez psa:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 231/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29.11.2012 r.:
„§ 20. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru”.
Pierwszym krokiem ku załagodzeniu sytuacji, o której Pan pisze jest rozmowa z sąsiadem. Jeżeli nie przyniesie ona rezultatu, to w momencie powodowania uciążliwości przez psa sąsiada poprzez zakłócanie ciszy, proszę zgłosić sprawę do Straży Miejskiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Karolina Krajewska - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

I tu moje kolejne pytanie. Po którymś razie wezwałem straż miejską. Przyjechał patrol w składzie mieszanym - strażnik i policjant. I.. Otóż nie wiem, czy się Państwo orientujecie, ale:
- pies może być pozostawiony bez opieki i dozoru.
- może ujadać w niebogłosy bo takie jego prawo, ale i obowiązek - bronić ujadaniem posesji przed intruzami - takimi jak sąsiad zza ściany, czy przypadkowi przechodnie, psy, koty etc..

Początkowo się zagotowałem, ale później autentycznie się uśmiałem, bo przyjechało 2 (proszę sobie dopowiedzieć w myślach niecenzuralne określenie) nie mających nie tyle pojęcia jak się do tego zabrać, ale nie znających jakichkolwiek podstaw prawnych dla tego typu interwencji, zdarzeń etc. Dlatego proszę o jasne określenie pod co wchodzi pies zostawiony na cały dzień w domu w zabudowie wielorodzinnej i ujadający jak tylko ktokolwiek/cokolwiek przejdzie ulicą? Jest jakiś instrument prawny, czy jednak Panowie strażnik/policjant z patrolu "zmieszanego" problemem mają rację?

Zapomniałbym, patrol poradził mi podanie sąsiada do sądu. Oczywiście jest taka opcja, ale nie bardzo wiem, na co idą moje podatki. W mieście Milanówek absolutnie poza latarniami i kiepskim równaniem drogi nie otrzymuję kompletnie nic. A przepraszam jest jeszcze odśnieżanie. Liczę, że przynajmniej w tej kwestii można mi pomóc, bo teoretycznie nic nie kosztuje, prawda? To nie droga, kanalizacja za kilkadziesiąt tysięcy PLN, a zwykła interwencja wobec kogoś nie uznającego norm współżycia społecznego.

Innym problemem jest notoryczne wyrzucanie przez owego sąsiada skoszonej trawy na pole/ pustą działkę za moim płotem. Fajnie, bo jemu nie śmierdzi. Ale śmierdzi mi. Zgłaszałem to do straży miejskiej, ale nie widzę efektu, bo gnijąca trawa nadal leży i pewnie jak sam jej nie sprzątnę, to efekt będzie taki jak w przypadku psa, czyli żaden.

Przestrzegam innych mieszkańców przed pobłażliwością chamom sprowadzającym się do tego spokojnego miasteczka i robiących z własnego obejścia i okolic oborę dla "bydła". Nie dajmy się brudasom.

Pozdrawiam
Robert Karczewski
Odpowiedź 23-05-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 231/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29.11.2012 r.:
„§ 20. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1)zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2)sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru”.
Jeżeli rozmowy z sąsiadem nie przynoszą rezultatu, to w momencie powodowania uciążliwości przez psa sąsiada poprzez zakłócenie ciszy, proszę zgłosić sprawę do Straży Miejskiej.
Jednocześnie informuję, iż bio odpady takie jak trawa, można wystawiać razem z workami czarnymi w dowolnych workach do 120l , bądź wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Turczynku róg ulicy Wiatracznej. Godziny otwarcia Pn – Pt 10:00-18:00 , Sob – 10:00-16:00.
W przypadku nagminnego wyrzucania trawy za Pana posesję przez sąsiada i towarzyszącego temu uciążliwego zapachu, prosimy o zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią bądź Straży Miejskiej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 14-05-2014, Dariusz
Prosze o pozamiatanie ul ludnej wojska polskiego bo jest bardzo brudno
Odpowiedź 20-05-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że sprzątanie ulicy Ludnej planowane jest w okresie od 19 do 23 maja, natomiast ul. Wojska Polskiego na przełomie maja i czerwca.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Łyszcz - Kerownik ROŚiGZ


 

do góry strony


Wersja do druku