Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 05-08-2006,
Szanowny Panie Burmistrzu, Pragnę zwrócić Pańską uwagę na to, iż w centrum Milanówka funkcjonuje ogródek piwny czynny codziennie do godziny 23.00. Jeśli to Pan wydał zgodę na tak długie funkcjonowanie ogródka, to oczywiście Pan o tym wie. Jeśli nie, to może dowie się Pan z tego maila. Chodzi o pub UP 40 na ulicy Krzywej 4. Każdego dnia do 23.00 a często i dłużej rozchodzą się z ogródka w podwórku krzyki, śmiechy, a i nie rzadko odgłosy pijackich burd, która przenosi się także czasem bezpośrednio na ulicę (były tu już interwencje straży miejskiej i policji np. na rogu Krzywej i Warszawskiej, gdzie odbywała się pijacka- bitwa). Ale do rzeczy. Zwracam się do Pana z prośba o rozważenie ograniczenia- czasu funkcjonowania ogródka piwnego (o ile w ogóle jest legalny, bo co do tego mam także wątpliwości), co oczywiście będzie wyłącznie z pożytkiem dla naszego miasta. Z poważaniem Mieszkanka Milanówka
Odpowiedź
Szanowna Pani,
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa do spożyciaw miejscu sprzedaży w Milanówku przy ulicy Krzywej 4 zostało wydane dnia 15.12.2005 roku. Przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca przedstawił organowi wydającemu (Burmistrzowi Miasta) pozytywną opinię Powitowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodę właściciela na prowadzenie działalności tego typu. Organ wydający zezwolenie nie ma podstaw prawnych do ograniczania przedsiębiorcom godzin sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia26 października 1982 roku. Zakłócanie porządku publicznego na ulicach należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub do Komisariatu Policji celem podjęcia interwencji. Instytucje te uprawnione są do zapewniania mieszkańcom Milanówka spokoju i bezpieczeństwa. W związku ze zgłoszonymi przez Panią uwagami dotyczącymi funkcjonowania PUBU UP 40 poleciłem zwiększenie działań kontrolnych upoważnionym pracownikom.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 11-07-2006, Wojtek
Panie Burmistrzu! Czy służby odpowiedzalne za utrzymanie porządku na drogach (policja i straż miejscka) mogłyby zając się "kierowcami" parkującymi w sposób niezmiernie utrudniające przejazd k. przychodni na ul. Piasta oraz przy stacji PKP? Ludzie parkują tam fatalnie, często po pół samochodu wystaje poza parking a droga jest wąska i to blokuje bezpieczny przejazd. Często jestem w tym rejonie i nigdy nie widziałem interwencji służb porządkowych. Warto zając się takimi kierowcami w całym mieście, przy okazji wpłynęłoby trochę kasy do budżetu ;) Pozdrawiam
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w statutowych zadaniach Straży Miejskiej zapisane jest w szczególności czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym .
W codziennych patrolach, zarówno Straż Miejska jak i Policja reaguje na tego typu wykroczenia udzielając zarówno pouczeń jak i grzywien w postaci mandatu karnego.
Dnia 23.05.2005 r. uruchomiony został monitoring wizyjny miasta, II etap rozbudowy systemu nastąpił 01.07.2006 r. obejmujący swym zasięgiem większość wymienionych przez Pana miejsc. O popełnionych wykroczeniach operator kamer przekazuje informację w trybie natychmiastowym służbom patrolowym zarówno Straży Miejskiej jak i Policji, które podejmują odpowiednie czynności służbowe.
Niezależne od powyższego Pana uwagi zostaną wykorzystane w codziennej pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 06-07-2006, Daniel
Witam, mam pytanie, dlaczego w Milanówku w porze letniej nie obowiązuje zakaz podlewania ogrodów. Masowe podlewanie ogrodów przez mieszkańców prowadzi do spadków ciśnienia w sieci wodociągowej miasta, a co za tym idzie w części lokali mieszkalnych położonych wyżej (np. 3-4 piętro) brakuje poprostu wody w- godzinach popoługniowych oraz wieczornych. Co mają robić tacy mieszkańcy jak ja ? Powiedzieć dzieciom że niestety nie ma wody między 16 a 23 ponieważ sąsiedzi muszą podlać ogród!!!??? Jeżeli takie prawo istnieje to dlaczego nie jest egzekwowane przez Straż Miejską ??? Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania. Ps. Do napisania tych pytań skłoniła mnie bezradność w oczekiwaniu na godzinę 23 kiedy to może pojawi się woda w kranie....
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W Milanówku nie ma zakazu podlewania ogrodów. W latach 2000-2002 Rada Miasta podjęła działania w celu ograniczenia poboru wody w okresie wiosenno-letnim i przyjęła uchwałę wprowadzającą progresywne ceny za pobór wody powyżej 4 m3 na osobę miesięcznie. Uchwała ta została skutecznie zaskarżona przez mieszkańców i nie weszła w życie. Nasze działania idą w kierunku zwiększenia podaży wody z dodatkowych źródeł (SUW Cegielniana w Grodzisku Mazowieckim).

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 19-06-2006, krzysztof
jaki cel ma utrzymywanie straży miejskiej w naszym mieście , skoro w samym centrum miasta pod nosem straży miejskiej (okolice poczty) teren monitorowany, grupy pijaków zawsze te same osoby ,nie bacząc na bohaterskich strażników w najlepsze popijają sobie alkochol i zaczepiają przechodniów w celu uzyskania środków na zakup alkocholu .z moich obserwacij wynika iż stają się coraz bardziej agresywni
Odpowiedź
Szanowny Panie!
W odpowiedzi na pytanie z dnia 19.06.2006 r. pragnę poinformować, że w ciągu ostatniego roku odnotowałem tylko 1 zgłoszenie dotyczące wyłudzania pieniędzy przez nietrzeźwego mężczyznę , który został rozliczony przez Straż Miejską.
Proceder spożywania alkoholu w centrum miasta, po zainstalowaniu kamer wizyjnych oraz częstych patroli pieszych został ograniczony o około 70 %.
Na zakończenie informuję, że spostrzeżenia zawarte w zadanym pytaniu zostaną wzięte pod uwagę, a strażnicy w trakcie patrolu ścisłego centrum miasta będą baczniej kontrolować zachowanie osób tam przebywających, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 22-05-2006, Łukasz
Witam Panie Burmistrzu! Mój ojciec rencista hoduje w Milanówku gołębie pocztowe, jest to jego pasja i jedna z radości jaka mu pozostała... Czy w Milanówku jest zakaz hodowli ptactwa,podparty jakąś uchwałą rady miasta lub innymi przepisami prawa? Pytam ponieważ jest ogólna panika związana z ptasią grypą a sąsiadom taty nie podoba się jego hobby i go straszą. Również nie podoba się im że psy na ogrodzie nocą szczekają gdy kręcą się obcy. Ot taka ludzka natura...Pan rozumie choremu nerwy raczej nie pomagają w lepszym zdrowiu. Pozdrawiam. Łukasz
Odpowiedź
Witam Pana!
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że sprawa utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich (w tym gołębi) na terenie miasta Milanówka regulują zapisy w Uchwale nr 353/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.02.2006r. dostępnej w Internecie na stronie www.milanowek.pl lubw siedzibie Biura Rady Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 budynek B. Odnośnie zagrożenia związanego z ptasią grypą Główny Lekarz Weterynarii wystosował wytyczne dla hodowców drobiu w tym też dla hodowców gołębi gdzie zaleca się:
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
• nie wypuszczania gołębi z gołębników celem oblatywania.
W kwestii szczekających psów nie ma uregulowań administracyjnych natomiast kwestie zasad współżycia społecznego reguluje kodeks cywilny.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 20-05-2006, Mateusz
Ulica Nowowiejska po remoncie nawierzchni i chodników stała się poligonem do testowania maksymalnych prędkości samochodów i wysokoobrotowych motocykli, oczywiście w godzinach najmniej ruchliwych - nocnych. Czy jest możliwe ustawienie tzw. leżących policjantów, aby nie dać szansy tym wariatiom na rozpędzenie się ?
Odpowiedź
Szanowny Panie!
Ulica Nowowiejska jest drogą powiatową i podlega zarządowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Na drogach powiatowych i drogach wyższej kategorii progów zwalniających nie montuje się.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 02-05-2006, Ryszard Ryducha
Ryszard Ryducha - Milanówek 02.05.06 ul. Makowa 1/1 Milanówek tel 0-606 892-609 Ponawiam do Pana Skłodowskiego mego maila, na poprzedni nie otrzymałem odpowiedzi. Przypomnę iż chodziło o szkody które poniosłem podczas prowadzonych prac przy budowie kanalizacji na ul. Makowej. Do mego maila dołączam zdjęcia, może to pomoże w lepszym naświetleniu mojego problemu. Podczas prac zgięty został słupek ogrodzeniowy, odpadł od niego fundament, dodatkowo 3 inne były ruszone i od nich odprysnął również fundament, zozciągnięta została siatka na długości 22m, murki ogrodzeniowe- popękały. Jak do tej pory nikt ze mną się nie skontaktował, ani nie zaproponował chęci naprawy szkód. Siatka jest tak rozciągnięta że dzisiejszej nocy złodzieje wynieśli mi rower górski, wiertarkę i pompę, wszystko było- zabezpieczone. Patrol Policji stwierdził że ogrodzenie samo zachęcało złodzieja. Kto mi zapłaci za skradzione rzeczy? Cała ta zabawa trwa już ponad miesiąc, ile jeszcze mam czekać? Domagam się: - wyprostowania słupka, - cementu by samemu- dokonać napraw, - wymiany 22m zniszczonej siatki (150cm szerokości i 2,5mm grubości) Proszę aby cokolwiek gdyby było robione to muszę być obecny przy tym bo nie chcę więcej dodatkowych ponosić szkód. W domu jestem tylko w soboty. Próbowałem przesłać zdjęcia lecz wasz serwer odrzucił je. - Ryszard Ryducha.
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Jedyny e-mail otrzymałem 04.05.2006 r. datowany na dzień 02.05.2006 r. Odpowiedzi udzielił Panu w dniu 04.05.2006 r. inspektor Referatu Technicznej Obsługi Miasta Zbigniew Skłodowski (zwrotny e-mail - nr sprawy TOM.0561/1/06).

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku