Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 11-01-2010, maria
Witam serdecznie! Wraz z życzeniami noworocznymi przesyłam zapytanie o utrzymanie porządku na ulicach miasta. Zima jak wiadomo nie od dziś wiąże się z opadami śniegu. Co miasto zamierza uczynić w kierunku sensownego odśnieżania. To, że po ulicach raz dziennie przejedzie pług nie oznacza, że spokojnie można przejść przez ulicę. Pług tworzy zaspy na pasach dla pieszych i utrudnia to przejścia ludziom starszym. Może Pan Burmistrz wraz ze swoją ekipą przejdzie się uliczkami naszego miasta od kolejki WKD do stacji PKP. W dniu wczorajszym widziałam jak służby miejskie odśnieżały chodnik zwalając śnieg na ulicę, na której pozostał już tylko jeden pas dla samochodów. Staż Miejska odwiedza nas w domach i spisuje osoby, których chodnik jest nie odśnieżony ale bardziej powinna zadbać o swój teren przy budynku. Wymagajmy najpierw od siebie, żeby dać przykład innym.Maria
Odpowiedź 12-01-2010

Szanowna Pani Mario,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że miasto jest na bieżąco monitorowane, aby mieszkańcy podczas zimy mogli w miarę bezpiecznie poruszać się jego ulicami.
Chciałbym również poinformować, że przy tak intensywnych opadach śniegu, jakie miały miejsce w ostatni weekend, zostały wzmożone siły porządkowe. Postanowiłem o przeznaczeniu środków i dodatkowym zleceniu odśnieżania miasta, do którego  przystąpiły kolejne dwie firmy.
Mogę obiecać, że służby miejskie dołożą wszelkich starań, aby skutki zimy były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.


Z wyrazami szacunku
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 01-01-2010, Darek
Witam Panie BurmistrzuChciałbym zwrócić uwagę Pana Burmistrza na problem wzmożonego ostatnio odpalania petard w miejscach publicznych. Petardy odpalane są nie tylko 31 grudnia ale i również długo przed i długo po 31 grudnia. Powoduje to duży stres dla zwierząt domowych i ich nieprzewidywalne zachowania (ucieczki z posesji itp). O ile odpalanie petard w nocy 31.12/1.01 można przewidzieć i zabrać zwierzę do domu, dać środki uspokajające, to w innych dniach nie sposób tego przewidzieć.Piszę tego maila 1 stycznia około 17 a za oknem trwa nieustanna kanonada petard. Czy można prosić pana Burmistrza o nasilenie walki z tym procederem przez Straż Miejską ?pozdrawiam
Odpowiedź 05-01-2010

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie odpalania  petard  w okresie świąteczno-noworocznym przez mieszkańców miasta Milanówka skutkujące zakłócaniem ciszy nocnej lub porządku publicznego oraz płoszeniem zwierząt domowych uprzejmie informuję, że  z przedstawionym problemem zapoznałem  komendanta Straży Miejskiej w Milanówku  i poleciłem mu wydanie  strażnikom miejskim stosownych wytycznych mających na celu podjęcie działań zmierzających do eliminowania tego negatywnego zjawiska  i minimalizację jego skutków,  a wobec naruszających w tym względzie  prawo wyciąganie konsekwencji prawnych.
Pragnę ponadto poinformować, że przypadki odpalania petard w miejscach publicznych może Pan zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej w Milanówku - telefon bezpłatny z telefonów stacjonarnych 986 lub 22-724-80-45, co umożliwi jej funkcjonariuszom niezwłoczne podejmowanie skutecznych działań wobec osób naruszających prawo.
Pragnę jednocześnie złożyć Panu podziękowanie za zainteresowanie codziennymi problemami naszego miasta.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-12-2009, Krystian
Szanowny Panie burmistrzu, piszę w sprawie "BARIEREK" przy ul. Podlesnej.Ze wzgledu na bazpieczeństwo powinny one wrócić na swoje miejsce. Proszę i interwencje w tej sprawie.
Odpowiedź 22-12-2009

Szanowny Panie,
Póki co nie widzę konieczności ustawienia barierek – natomiast rozważymy sprawę przywrócenia barierek 
w przyszłości.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-11-2009, Agnieszka
Panie Burmistrzu. W październikowym Biuletynie ukazał się na pierwszej stronie artykuł rekomandowany przez urząd miasta i redakcję nt newgo klubu malucha przy ul. Podleśnej. Placówka ta prowadzi żywienie dzieci ale nie jest zarejestrowana w Sanepidzie jako punkt zbiorowego żywienia dzieci co jest absolutnym wymogiem wg przepisów HACCP. Prosze o komentarz do tej sprawy. Czy urząd ma prawo reklamować placówki działające niezgodnie z przepisami?.Agnieszka
Odpowiedź 18-11-2009

Pani Agnieszko!
Rzeczywiście na czwartej stronie Biuletynu Miasta Milanówka ukazała się informacja o nowopowstałym Klubie Malucha o nazwie „Raj dla dziecka”. Co prawda nie wiem jak Pani udaje się rozpoznać w biuletynie, które artykuły są rekomendowane przez Urząd Miasta i redakcję a które nie, ale postaram się odnieść do kwestii zawartych w Pani pytaniu.
Kwestie wychowania przedszkolnego reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z zapisami zawartymi w tych dokumentach gmina odpowiada za publiczne formy wychowania przedszkolnego oraz ma obowiązek dotowania przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o ile placówki niepubliczne zostaną wpisane do ewidencji prowadzonej przez gminę. Placówki niepubliczne rejestruje się na podstawie wniosku organu prowadzącego daną placówkę po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w ww. aktach prawnych. W ewidencji szkół i placówek niepublicznych nie figuruje taka placówka jak Klub Malucha, gdyż Pani Agnieszka Ciepał prowadzi ją w ramach działalności gospodarczej w zakresie opieki dziennej nad dzieckiem i z tego powodu działa ona zgodnie z przepisami o tej działalności.
Gazety i czasopisma mają obowiązek informować czytelników o każdym aspekcie życia publicznego i byłoby dziwne, gdyby redakcja Biuletynu nie poinformowała mieszkańców o Klubie Malucha – działalność ta nie jest chyba utajniona?. Nie widzę tu elementów reklamy, ale każdy z czytelników wyciąga z dowolnego artykułu swoje wnioski i nie zamierzam Pani przekonywać do mojego punktu widzenia, aczkolwiek uważam, że każda inicjatywa zmierzająca do zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom jest godna polecenia.
Z informacji uzyskanej od właścicielki Klubu Malucha wynika, że Sanepid pruszkowski (w poprzednich latach klub był prowadzony w Pruszkowie) nie był w stanie odpowiedzieć Pani, jakie warunki sanitarne musi spełniać placówka, która nie jest przedszkolem ani inną formą wychowania przedszkolnego przewidzianą w ustawie o systemie oświaty. W Milanówku Pani Ciepał dopiero rozpoczyna działalność i jak dotąd nie prowadzi zbiorowego żywienia (w klubie jest na razie tylko jedno dziecko) a wraz z rozwojem klubu zamierza działać zgodnie z zaleceniami SANEPIDu (być może poprzez usługę cateringową).
Przy okazji chciałem podzielić się z Panią i innymi czytelnikami Pytań do burmistrza zaniepokojeniem związanym z wandalizmem i niechęcią z jaką spotyka się Klub Malucha. Nie można zaakceptować działań polegających na niszczeniu (zamalowywaniu) baneru informującego o ofercie Klubu Malucha, niszczeniu skrzynki pocztowej czy przemalowywaniu numeru domu (czyżby komuś nie podobało się, że pojawiła się nowa oferta dla najmłodszych i chciał zdezinformować ewentualnych zainteresowanych?).
I tak jak w przypadku informacji o ewentualnych uchybieniach higienicznych w działalności publicznej kontrolą powinien zająć się SANEPID a nie Urząd Miasta, tak w sytuacji opisanej w poprzednim akapicie występkami powinny zająć się policja i straż miejska. Skoro od Pani oraz od właścicielki Klubu Malucha otrzymałem powyższe informacje, zamierzam przekazać je odpowiednim służbom.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 10-11-2009, Michal
Witam Pana Burmistrza,Od dluzszego czasu na terenie Polski dziala akcja "Prowadze- jestem trzezwy".Na oficjalnej stronie akcji czytamy: "Zwróciliśmy się do ponad stu Urzędów Miast i Starostw z prośbą o przyłączenie się do kampanii. Chcielibyśmy, aby breloki były dostępne dla Państwa w każdym Mieście na terenie Polski. (...)Będziemy wdzięczni za wsparcie naszych starań poprzez wysłanie maila do swojego Urzędu Miasta z prośbą o przyłączenie się do akcji."CZY MIASTO MILANOWEK UCZESTNICZY W TEJ AKCJI, BADZ MA ZAMIAR UCZESTNICZYC?
Odpowiedź 12-11-2009

Szanowny Panie,
Dziękuję za sygnał na temat tej akcji. Do tej pory nikt nie zwracał się do naszego Urzędu z propozycją uczestniczenia w niej. Jeśli wśród Mieszkańców jest zainteresowanie przyłączeniem się do tej inicjatywy, to nie widzę przeciwwskazań i przekażę sprawę mojemu pełnomocnikowi ds. profilaktyki i uzależnień p. Irenie Lipińskiej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 26-10-2009, Mieszkaniec Ledóchowskiej
Drodzy Państwo.Czy można energicznie wpłynąć na ekipę, która buduje kanalizację na ulicy Ledóchowskiej. Prace trwają chyba od lipca. Tempo pracy zwłaszcza w ostatnim okresie: 1-2 dni w tygodniu prac na naszej ulicy, w pozostałe dni nic się nie dzieje.KONSEKWENCJE : W ostatnim okresie na kilku odcinkach ulicy została całkowicie zniszczona utwardzona kilka lat temu nawierzchnia ,a w jej miejsce ubito glinę wydobytą z wykopów. Od 23 października po opadach deszczowych które trwają do dzisiaj - droga nie schnie, a na kilku jej odcinkach przejazd jest możliwy praktycznie tylko dla samochodów terenowych. Utrzymuje się błoto gliniaste,a wyżłobienia od opon samochodowych mają w niektórych miejscach głębokość ok 40 cm i toną dalej w wodzie.Już w piątek wieczorem żeby wyjechać autem musiałem obrzucić błotem sąsiadów i ich auta które mijałem ,ale nie miałem wyjścia inaczej ugrzązłbym na amen w tym błocie. Od tego momentu nie mogę wrócić do swojego garażu ( próbowałem sam z łopatą wyrównać drogę żeby wrócić do garażu ,ale wpadłem po kolana w błoto i buty i spodnie nadawały się tylko pod szlauch i do prania ). Trzymam swoje auto na początku Ledóchowskiej lub na trawniku ulicy Wojska Polskiego ( już ktoś mi powyginał lusterka - pewnie się to nie podoba sąsiadom - ale co ja mam zrobić ?). Teraz auto stoi przy dworcu, a wieczorem będę wracał w okolice Ledóchowskiej /Wojska Polskiego - normalnie auto stałoby w garażu a ja mógłbym iść na pieszo na dworzec. Ten list byłby niepotrzebny - gdyby ekipa pracowała cały czas , można byłoby założyć, że za kilka dni to się skończy poza tym można byłoby pokazać ekipie jak zdewastowano drogę i jaką katorgą jest przejeżdżanie nią - mając koparki mogłaby kilkoma ruchami utwardzić drogę i przywrócić normalny przejazd. Trudno wyobrazić sobie kres tej katastrofie, a w tej chwili szykuje się dewastacja chodników przy posesjach 4-12, gdyż wszystkie pojazdy przejeżdżające szukając stabilności wjeżdżają na chodnik, który też ma podłoże gliniane i na dłuższą metę może nie wytrzmać , już w tej chwili chodnik jest w połowie swej szerokości zabłocony ( posesje 4-12) - czy można wyobrazić sobie przejście do ulicy Wojska Polskiego bez ubłocenia butów - NIE !Nie można też obejść tego błota idąc w tył do prowizorycznego przejazdu przez ulicę Chopina , pod drodze glina przybrała podobny stan plastyczny i jest to możliwe tylko w kaloszach lub dla aut terenowych.Proszę o interwencję , żeby dało się tutaj jakoś żyć .Proszę też o nie podawanie mojego nazwiska do wiadomości publicznej w tym tej firmie ,żebym nie stał się ofiarą zemsty prac finalnych ekipy budowlanej , które w końcu kiedyś nastąpią na tej ulicy ? Gdyby ktoś chciał mi odpowiedzieć i chciał dodatkowych informacji - proszę o telefon i nazwisko i imię osoby do której mam zadzwonić.
Odpowiedź 29-10-2009

Szanowny Panie,
Wykonawca podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej z terminem zakończenia 30 października br. Z powodu opóźnienia dostawy przepompowni ścieków o ponad miesiąc, prace budowlane zostały wstrzymane. Ponieważ kanały nie mogły być odebrane przez inspektora nadzoru ze strony ZWiK w Grodzisku Mazowieckim, nie mogły być wykonywane przykanaliki. Termin zakończenia zadania zostanie jednak dotrzymany, a nawierzchnia ulicy zostanie oddana w stanie nie gorszym niż przed robotami.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-10-2009, adam
W odpowiedzi na moje poprzednie pytanie dotyczące wyjazdu z Tesco zaleca Pan szczególną ostrożność.Czy mieszkańcom z ulicy o nieutwardzonej nawierzchni radzi Pan nosić wysokie kalosze?Szanowny Panie,nikt nie oczekuje wybudowania w tym miejscu estakady ale może lustro na wprost wyjazdu,przesunięcie ogrodzenia okalającego pozostałą część dawnego Mifamu,czy choćby namalowanie wzdłuż chodnika na całej szerokości tegoż wyjazdu tzw linii bezwarunkowego zatrzymania się i napisu STOP rozwiązałoby choć w jakimś stopniu ten problem... Pańska odpowiedź znaczy ni mniej, ni więcej: nie zamierzamy nic z tym robić. Jeden z wielu widzących ten problem, Adam Jaworski
Odpowiedź 29-10-2009

Szanowny Panie,
Ponieważ teren parkingu i wjazdu do sklepu „Tesco” jest własnością tej firmy, zwrócę się do właściciela o dodatkowe oznakowanie wyjazdu informujące o pierwszeństwie pieszych idących po chodniku wzdłuż ulicy Nowowiejskiej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-10-2009, Grażyna
Panie BurmistrzuW odpowiedzi z dnia 23 września na list Pani Marty pisze Pan, że dziura w chodniku przy ul.Nowowiejskiej zostanie naprawiona "w dniu dzisiejszym". Jak rozumiem miało to się stać własnie 23 września. Codziennie chodzę tym chodnikiem i jeszcze wczoraj tj. w sobotę 10 października dziura była i zagrażała bezpieczeństwu przechodniów. Czemu daje Pan obietnice bez pokrycia?Z poważaniemGrażyna Michalak
Odpowiedź 13-10-2009

Szanowna Pani,
Na skutek nieporozumienia wykonawca usunął inną usterkę. Bardzo przepraszam za to zamieszanie. W dniu wczorajszym chodnik został naprawiony.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 25-09-2009, Jadzia
Od dłuższego czasu ul. Kościuszki od Krasińskiego do Piaski nie jest oświetlona .Powrót wieczorem nie należy do przyjemności.Kiedy sytuacja ulegnie zmianie?
Odpowiedź 30-09-2009

Szanowna Pani,
Oświetlenie ulicy Kościuszki jest sprawne.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-08-2009, Michał Stańczyk
Szanowny Panie,Zwracam się z uprzejmą prośbą o oczyszczenie ul. Królewskiej z reklam "oblepiających" znaki drogowe i latarnie.Niestety w ostatnich latach reklam przybywa a sprytni przedsiębiorcy wykorzystują brak działań miasta w tej sprawie.Dla przejeżdżających przez nasze miasto nie jest to na pewno dobra wizytówka a myślę, że wielu mieszkańców też chciałaby żeby Milanówek był czystszy a przez to bardziej przyjazny.Z poważaniem Michał Stańczyk
Odpowiedź 17-08-2009

Szanowny Panie,
 W odpowiedzi na Pana maila z dnia 13.08.2009r. uprzejmie informuję, że brak precyzji w przepisach ustawowych normujących kwestie związane z sytuowaniem reklam ogranicza działania Gminy do usuwania z terenów nie należących do miasta reklam nieczytelnych, zniszczonych. § 15 Uchwały Nr 353/ XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006r. reguluje umieszczanie reklam na terenach miejskich i nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków oraz na obiektach objętych ochroną przyrody.
Nie ma środków prawnych umożliwiających zakazania umieszczania reklam na obiektach (posesjach) prywatnych nie wpisanym do rejestru zabytków. Tu o usytuowaniu reklamy decyduje właściciel posesji.
Na terenie publicznym (pasie drogowym, chodniku, ścieżce rowerowej, parkingu) sprawę  umiejscowienia reklam reguluje ustawa o drogach publicznych. Właściciel pasa drogowego wyraża zgodę na ustawienie reklamy bądź też nie.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku