Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-06-2009, Tomek
Witam Panie Burmistrzu,Na moje pytanie z dnia 10.02.2009 odnośnie oznakowania miejsc niebezpiecznych na ulicy Wierzbowej otrzymałem dnia 13.02.2009 taką oto odpowiedź: " Szanowny Panie,Elementy zagrażające bezpieczeństwu w ruchu pojazdów zostaną oznaczone skośnymi pasami żółto-czarnymi. Ponieważ będą one malowane farbą, musimy poczekać na sprzyjające warunki atmosferyczne". Mija już ponad 4 miesiące od tej deklaracji. Zastanawiam się na jakiego rodzaju zmianę warunków atmosferycznych podległe panu służby nadal czekają??? Jestem bardzo zdziwiony i zasmucony faktem, że temat dotyczący bezpieczeństwa mieszkańców traktowany jest przez władze lokalne w tak lekceważący sposób.PozdrawiamTomek
Odpowiedź 29-06-2009

Szanowny Panie,
Słupy w ulicy Wierzbowej będą pomalowane w lipcu. Z uwagi na nieduży stopień zagrożenia, oznakowanie słupów zostało zakwalifikowane do spraw do załatwienia w II kolejności.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-06-2009, zbigniew
Panie Burmistrzu.Czy władze miasta równiez sie przyglądaja na Pana Poncyliusza czy tez reakcja władz będzie taka jak w Warszawie.mieszkaniechttp://wiadomosci.wp.pl/kat,1022301,title,Paskudza-na-ulicach-zeby-siebie-wypromowac,wid,11182843,wiadomosc.html
Odpowiedź 05-06-2009

Szanowny Mieszkańcu,
Zasady prezentacji materiałów wyborczych jasno określają odpowiednie przepisy prawa. Plakaty mogą prezentowane w odpowiednich miejscach, które bądź są do tego wyznaczone, bądź komitet wyborczy ma zgodę właściciela lub zarządcy takiego miejsca na umieszczenie plakatu. Na terenie gminy/miasta publiczne miejsca wyznacza wójt, burmistrz, prezydent. Na terenie naszego Miasta wyznaczyłem takie miejsca w zarządzeniu, które jest publicznie dostępne (Zarządzenie nr 23/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2009 w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku (pdf - 80.32 kB, 25.03.2009). Miejscami tymi są słupy i tablice ogłoszeniowe w kilkunastu lokalizacjach na terenie Milanówka. Wśród miejsc publicznych nie ma np. latarni ulicznych. Jeśli ktoś chciałby je wykorzystać, powinien mieć na to zgodę przede wszystkim Zakładu Energetycznego (bo on jest ich właścicielem), następnie zarządcy drogi, przy której te słupy stoją (odpowiednio: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) oraz zgodę Burmistrza Miasta na tzw. zajęcie pasa drogowego, którą Urząd Miasta wydaje na podstawie zgody ZE. Natomiast inną sprawa jest zaśmiecanie Miasta: gdy jakiś plakat, ulotka, itp. zaśmieca przestrzeń publiczną, to jest sprzątany w ramach bieżącego utrzymywania czystości Miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-05-2009, Paweł
Czy ustawione przez miasto kontenery na segregowane odpadki (szkło, papier, pastyki) są dla wszystkich mieszkańców Milanówka czy dla wybranych. Ostatnio gdy korzystałem z takich konenerów zobaczyłem przy nich tablice "tylko dla mieszkańców GSM". Gdzie mogę znależć kontenery ogólnodostępne?
Odpowiedź 01-06-2009

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila z dnia 28.05.2009r. uprzejmie informuję, że system segregacji odpadów na terenie miasta Milanówka podzielony jest na system workowy (zabudowa jednorodzinna) i  segregację do pojemników (zabudowa wielorodzinna).
W związku z powyższym na terenie miasta nie ma ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 24-05-2009, Helen
Szanowny Panie Burmistrzu,W jakim celu ulica Wiatraczna ma być poszerzona do 12m?
Odpowiedź 25-05-2009

Szanowna Pani,
Ulica Wiatraczna stanowi element podstawowego układu komunikacyjnego w południowo wschodniej części  Milanówka.
Znaczenie ulicy Wiatracznej dla lokalnego ruchu zostało podkreślone już w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym w 1993roku.
Wtedy to właśnie założono docelową szerokość pasa drogowego  na 12 metrów. Oczywiście należy pamiętać, że pas drogowy to nie tylko jezdnia ale też chodniki pasy zieleni etc.
Ulica Wiatraczna traktowana jest jak trzon przyszłego lokalnego układu komunikacyjnego.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 20-05-2009, Miletta
Panie Burmistrzu,Dzisiaj ok.40 dzieci ze Szkoły INtegracyjnej wyjeżdżało na wycieczkę do Sochaczewa. Pomimo zgłoszenia tego faktu policji, niestety nie przyjechała. Zadzwoniłam na nasz komisariat i pan powiedział mi, że to policja z Grodziska przyjeżdża, że mieli inną szkołę, no i jeszcze kolizję, a ważniejsza jest kolizja, bo ranni mogą być. No pewnie. Tylko jak taki autobus z 40 małymi dziećmi będzie miał kolizję, bo policja nie zdążyła, to jakie wtedy policja ma tłumaczenie. Moje pytanie brzmi: czy zamiast zatrudniać tak wielu strażników miejsckich, nie warto pomyśleć o zatrudnieniu, lup przeszkoleniu naszej policji, aby skutecznie mogła obsługiwać milanowskie szkoły w zakresie bezpieczeństwa przed planowanymi imprezami wyjazdowymi?Z poważaniemM.Killam
Odpowiedź 22-05-2009

Szanowna Pani Miletto
W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie braku kontroli stanu technicznego autokaru wycieczkowego przewożącego w dniu 20.05.2009 r. uczniów Szkoły Integracyjnej w Milanówku na wycieczkę do Sochaczewa uprzejmie informuję, że miejsce oraz terminy przeprowadzania takich kontroli należy uzgadniać z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. (tel. 22-755-60-11). Wydział ten jedynie posiada uprawnienia do przeprowadzania takich kontroli.
Ponadto informuję, iż w dniu 20.05.2009 r.  o godz. 7.50 funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego  był już w drodze do Milanówka, gdy otrzymał informację, iż autokar, który miał skontrolować odjechał. Opóźnienie to było spowodowane zaistniałą w Grodzisku Maz. kolizją drogową oraz faktem przeprowadzania kontroli innego autokaru wycieczkowego.
Nadmieniam też, że z uwagi na ciągle rosnącą liczbę zgłaszanych do kontroli autokarów przez szkoły z terenu powiatu grodziskiego, w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. rozważana jest ewentualność usprawnienia tego typu kontroli poprzez wyznaczenie stałego miejsca ich wykonywania na terenie Grodziska Maz. W przypadku podjęcia takiej decyzji wszystkie zainteresowane szkoły z terenu powiatu grodziskiego zostaną w stosownym czasie i formie poinformowane. W kwestii dodatkowego przeszkolenia funkcjonariuszy Komisariatu Policji  w Milanówku w zakresie  prawa o ruchu drogowym należy zwracać się do Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz., który jest ich zwierzchnikiem.
Pragnę ponadto poinformować Panią, że sprawność i skuteczność działań podejmowanych w tym względzie przez funkcjonariuszy policji nie ma związku ze stanem etatowym Straży Miejskiej w Milanówku.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 20-05-2009, Joanna Szyborska
Zbliżają się wybory. Na latarniach pojawiły się wyborcze plakaty. Czy miasto udzieliło zgody na wieszanie tych tablic? Są one przyczepione drutem sterczącym na wysokości oczu!!!To jest po prostu niebezpieczne.PozdrawiamJoanna Szyborska
Odpowiedź 22-05-2009

Szanowna Pani,
Przepisy regulujące organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego nakładają na Burmistrza Miasta obowiązek wyznaczenia miejsc do bezpłatnej prezentacji materiałów promocyjnych. I takie miejsca wyznaczyłem w zarządzeniu, które jest publicznie dostępne, m.in. na stronie internetowej Miasta (Zarządzenie nr 23/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2009 w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku (pdf - 80.32 kB, 25.03.2009). Miejscami tymi są słupy i tablice ogłoszeniowe w kilkunastu lokalizacjach na terenie Milanówka. Nie ma wśród nich latarni ulicznych. Ktoś, kto je wykorzystał, powinien mieć na to zgodę właściciela lub zarządcy drogi, przy której stoją. Przekażę Pani sygnał strażnikom miejskim, by zwrócili uwagę, czy takie umieszczenie materiałów promocyjnych, jakie Pani wskazuje, nie zagraża bezpieczeństwu.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 20-05-2009, zocha
witam,jak tam sprawa pana Szyzdka? Milanówek stać na to by przepłacać 100% imprezy? Macie aż tyle kasy by płacić komuś kto wystawia Wam faktury na 100% więcej niż warta jest dana usługa? Myślę, że felieton w Gazecie Grodziskiej na ten temat będzie bardzo interesujkący.... Prosze o komentarz... Pozdrawiam serdecznie,zocha hempowiczRedaktor ProwadzącyGazeta Grodziska
Odpowiedź 22-05-2009

Szanowna Pani,
Agencja Koncertowa Pana Jacka Szyzdka świadczy kompleksowe usługi organizacji imprez na najwyższym poziomie , a ceny za w/w nie odbiegają od innych tego typu świadczeń dostępnych na rynku artystycznym.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta 

do góry strony
Pytanie 15-05-2009, Agieszka Kaflik
Panie Burmistrzu,W nawiązaniu do mojego pytania z dnia 23.10.2008 oraz Pańskiej odpowiedzi z dnia 30.10.2008 w sprawie skrzyżowania ulic Nowowiejskiej, Łącznej i Skośnej zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie jaką odpowiedź otrzymał Urząd od PZD, Grodzisk Mazowiecki w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu lub utworzenia progów spowalniających.Jednocześnie informuję, iż przejście przez ulicę Nowowiejską w ww. miejscu ze zwględu na bardzo duży ruch i szybkość jazdy samochodów jest bardzo trudne i niebezpieczne dla osób dorosłych, a tym bardziej dla dzieci.Dodatkowo skrzyżowanie jest źle oświetlone. Do dziś nie zmieniono przebiegu oświetlenia wzdłuż "starego" przebiegu ulicy Skośnej.Z poważaniem,Agnieszka KaflikMilanówek
Odpowiedź 19-05-2009

Szanowna Pani,
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim dokonał pomiarów natężeń ruchu w ulicy Nowowiejskiej lecz na tej podstawie nie orzekł o konieczności wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Łączną i Skośną. Do sprawy powróci po wykonaniu przez Urząd Miasta badań natężenia ruchu w ulicach gminnych, które planujemy wykonać po wakacjach.
Oświetlenie skrzyżowania Skośnej z Nowowiejską wymaga dostawienia jednego słupa z oprawą, ale wyłącznie z uwagi na zachowanie równomierności natężenia światła w ulicy Skośnej. Jeśli uzyskamy oszczędności na innych inwestycjach oświetlenia ulic, nowy słup będzie mógł być postawiony jeszcze w tym roku. Natomiast przejście dla pieszych przez ulicę Nowowiejską oświetlone jest prawidłowo.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 07-05-2009, Bogusia
Panie BurmistrzuChciałabym zapytać, czy jest Pan świadomy, jak wygląda sprzątanie naszego miasta? Bo to, co zobaczyłam w godzinach przedpołudniowych 5 maja na ul. Słowackiego, przeszło wszelkie moje wyobrażenie.Skręciwszy z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Słowackiego najpierw zobaczyłam tuman kurzu i pana, który zdmuchiwał piach z chodnika na jezdnię nie przejmując się, że w pobliżu znajdują się ludzie. Następnie myślałam,że wjeżdżam w burzę piaskową, ale okazało się, że to samochód zamiatający ulicę. Dlaczego ci panowie nie używają wody aby się tak nie kurzyło, albo nie robią tego nocą, gdy nie ma przechodniów? Ulicą szły również matki z dziećmi w wózkach. Gdzie się schować przed czymś takim? Przecież to MIASTO - OGRÓD.Tego samego dnia będąc w Grodzisku zobaczyłam jak tam wygląda użycie samochodu zamiatającego. Może firma sprzątająca nasze miasto powinna tam udać się na szkolenie.Ponieważ nie pierwszy raz widziałam podobny obrazek mam nadzieję, że pouczy Pan osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy i sytuacja się nie powtórzy.
Odpowiedź 08-05-2009

Szanowna Pani Bogusławo,
W odpowiedzi na Pani e-mail uprzejmie informuję, że wobec firmy odpowiedzialnej za utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Milanówka, zostaną wyciągnięte konsekwencje za niewłaściwe wykonanie usługi sprzątania.
Ponadto dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

 

Z poważaniem

Jerzy Wysocki

Burmistz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-05-2009, Grażyna Michalak
Panie BurmistrzuDziękuję za odpowiedź w sprawie ulic Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej. Proszę wobec tego o wskazanie, kto w Pozwiatowym Zarządzie Dróg, imiennie jest odpowiedzialny za udzielenie mi odpowiedzi w sprawie w/w ulic. Chce dodać, że w grudniu ubiegłego roku na łuku łaczącym Kazimierzowską i Nowowiejską miał miejsce wypadek śmiertelny.Grazyna Michalak
Odpowiedź 11-05-2009

Szanowna Pani,
Za działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim odpowiedzialnym jest kierownik tej jednostki, Dyrektor PZD – Pani Magdalena Podleśna. Siedziba firmy znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, tel. 0-22 724 05 70.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku