Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 04-03-2009, Kordian Jędrzejczyk
Nazywam się Kordian Jędrzejczyk i mam pytanie dotyczące byłej mieszkanki miasta Dobrosławy sztaszkiel, jest to moja mama którą szukam od dziewięciu lat. Chciałbym się bardzo dowiedzieć czy mieszka teraz w milanówku.
Odpowiedź 09-03-2009

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pytanie informuję, iż osoba, o którą Pan pyta, nie jest mieszkanką Milanówka. W celu uzyskania danych dotyczących Pana matki, proszę skontaktować się z Wydziałem Udostępniania Informacji Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, tel. 22 601 40 51.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 10-02-2009, Tomek
Witam Panie Burmistrzu,Moje pytanie, a właściwie wniosek dotyczy ulicy Wierzbowej.Pomijając stan nawierzchni który pozostawia wiele do życzenia chciałbym zwrócić Pana uwagę na realne niebezpieczeństwo jakie stanowi brak oznaczeń zwężeń i potencjalnych kolizji na tej ulicy. W wielu miejscach ulica nagle zawęża się, w pasie jezdni stoją słupy energetyczne, wystają nieoznaczone fragmenty ogrodzeń. Niestety brak jest jakichkolwiek oznaczeń i ostrzeżeń o oczywistych w takich warunkach zagrożeniach dla poruszających się po tej ulicy pojazdów. Bardzo proszę o pilne podjęcie tego tematu. Nic groźnego na szczęście jeszcze się nie wydarzyło. Zawdzięczamy to jednak jedynie spostrzegawczości kierowców a nie zapobiegliwości powołanych to tego służb. Pozdrawiam i z góry dziękujęTomek
Odpowiedź 13-02-2009

Szanowny Panie,
Elementy zagrażające bezpieczeństwu w ruchu pojazdów zostaną oznaczone skośnymi pasami żółto-czarnymi. Ponieważ będą one malowane farbą, musimy poczekać na sprzyjające warunki atmosferyczne.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 02-02-2009, adam matusiak
dzień dobryCzy w ramach odśnieżania czy usuwania lodu z dróg firma wykonująca te czynności używa soli?Adam Matusiak
Odpowiedź 04-02-2009

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila z dnia 02.02.2009 r., w sprawie  stosowania soli przez firmę, która wykonuje zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka, uprzejmie informuję, że w ramach usuwania skutków zimy, na terenie naszej Gminy, stosuje się piasek, a w wyjątkowych przypadkach (skrzyżowania ulic, ruchliwe ciągi pieszo-jezdne) mieszankę soli i piasku w proporcji 1:3 [g/m2],  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r., w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 28-01-2009, Roman
Panie Burmistrzu, mam do Pana pytanie dotyczące parkingu na ulicy Dworcowej. Czemu Straż Miejska nie interweniuje, gdy samochody stoją źle zaparkowane w tym miejscu. Jest to jedyny bezpłatny parking w pobliżu piekarni i w godzinach szczytu tj. 15-18 nie sposób przejechać ulicą Dworcową.Po pierwsze kierowcy ignorują znak pokazujący jak należy prawidłowo parkować samochód w tym miejscu, parkują pod skosem, często zagradzając cały chodnik, a większe samochody i busy wystają na ulice w sposób niedopuszczalny.Mało tego notorycznie samochody stoją wzdłuż ulicy, na jezdni, czy to na światłach awaryjnych, czy z włączonym silnikiem i pasażerem w środku!Kilkakrotnie zgłaszane było to Straży Miejskiej zarówno przeze mnie jak i moich znajomych i ciągle to samo?Czy Straż Miejska nie jest w stanie poradzić sobie z tym przypadkiem?To może przebudujmy piekarnię i zróbmy wjazd do środka, albo okienko jak McDrivi'e.....
Odpowiedź 30-01-2009

Szanowny Panie Romanie,
W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie niezgodnego z oznaczeniem i ograniczeniami parkowania samochodów przy ul. Dworcowej w Milanówku uprzejmie informuję, że wydałem polecenie Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku obligujące strażników miejskich  do zwiększenia częstotliwości kontroli sposobu parkowania pojazdów na parkingu przy tej ulicy i skutecznego egzekwowania prawa wobec naruszających  przepisy prawa o ruchu drogowym.
Jednocześnie o powyższym problemie powiadomiłem Komendanta Komisariatu Policji w Milanówku i zwróciłem się do niego z prośbą o wydanie swym podwładnym stosownych poleceń mających na celu respektowanie  obowiązującego  w tym względzie prawa.
Pragnę złożyć Panu podziękowanie za zainteresowanie codziennymi problemami naszego miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
    

do góry strony
Pytanie 13-01-2009, Paweł Wrabec
Panie Burmistrzu,23 grudnia moja małżonka o 8 rano miala na wiadukcie stłuczkę. Ponieważ wiadukt był oblodzony ( piaskarki przyjechaly ok. 9 ) zamierzam domagać się od zarządu tej drogi domagać odszkowania.Czy może mi Pan wskazać winowajcę?ps. przy okazji chciałbym zwrocić uwagę na skandliczne zachowanie milanowieckiej policji. Ponieważ na wiadukcie stało w tym czasie więcej rozbitych samochodów, w trosce o zycie żony i bezpieczeństwo innych kierowców zadzwoniłem na policję prosząc funkcjonariusze by zasbezpueczyli wiaduk i pokierowali ruchem. Policjant owszem przyjechał ale tylko po to by wlepić mojej żone mandat 300 zł.( mimo, że tylko nasz samochód był zniszczony, ścieciarka w którą uderzyła żona była cała). Efekt jest taki, że ani ja ani nikk z rodziny nie bedzie współracował z Policją.
Odpowiedź 19-01-2009

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana e-maila, uprzejmie informuję, że odśnieżanie i posypywanie wiaduktu przy ul. Smoleńskiego należy do obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Maz. ul.Traugutta 41, tel. (022) 7240570. Dyrektor Magdalena Podleśna.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

do góry strony
Pytanie 11-01-2009, Agnieszka
Szanowny Panie Burmistrzu,chciałabym zapytać w jakim stopniu podlegająca Panu Straż Miejska, egzekwuje obowiązek odśnieżania chodników przy posesjach. Od dłuższego czasu na chodnikach w większości przypadków zalega śnieg, rzadko który właściciel przejmuje się faktem, że po chodniku przy jego posesji nie da się w ogóle przejść. Z tego, co pamiętam ze spotkań z Panem, na których pojawiali się także przedstawiciele Straży Miejskiej, padały zapewnienia, że Straż będzie wręcz karać mandatami za nieodśnieżone chodniki. Mam jednak wrażenie, że zdecydowana większość mieszkańców nie została nawet upomniana! Chciałabym też spytać kto jest odpowiedzialny za odśnieżenie chodników, które nie przylegają do żadnej posesji?Z poważaniem,Agnieszka
Odpowiedź 13-01-2009

Szanowna Pani Agnieszko,
W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie kontrolowania przez Straż Miejską obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach uprzejmie informuję co następuje.
Jednym z ustawowych obowiązków straży miejskich jest ochrona porządku w miejscach publicznych, dlatego w okresie zimowym jednym ze stałych zadań Straży Miejskiej w Milanówku jest kontrola stanu odśnieżania ulic oraz chodników.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach  obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu oraz lodu z chodnika położonego  bezpośrednio przy granicy nieruchomości spoczywa na właścicielu bądź współwłaścicielu tej nieruchomości, użytkowniku wieczystym oraz jednostce organizacyjnej lub osobie posiadającej nieruchomość  w zarządzie,  użytkowaniu albo nią władającej.
Odśnieżanie chodnika należy do zadań gminy tylko wówczas, gdy nie  jest on położony bezpośrednio przy nieruchomości – posesji, a oddzielony jest od  niej np. trawnikiem będącym własnością gminy. 
Pragnę poinformować Panią, że w okresie zimowym, a szczególnie po opadach śniegu jakie ostatnio nastąpiły strażnicy miejscy pełniąc służbę na terenie miasta na bieżąco kontrolują stan odśnieżania chodników i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obligują osoby zobowiązane do uprzątanie w określonym terminie śniegu z chodników oraz  pouczają o grożących konsekwencjach prawnych  za  niestosowanie się do powyższych wymogów ustawowych. 
Wobec osób, które mimo  upomnień  nie wywiązują się ze swych obowiązków  –  zgodnie  z  art. 10 ust. 2 powyższej Ustawy są wyciągane konsekwencje prawne w postępowaniu mandatowym lub sądowym.
Pragnę złożyć Pani podziękowanie  dla zainteresowanie się codziennymi problemami naszego miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-01-2009, Henryk
Szanowny Panie Burmistrzu!Od poczatku Pana "burmistrzowania" oceniałem Pana działania w zakresie utrzymania czystości w Mieście pozytywnie, szczególnie latem - ale i zimą przy usuwaniu śniegu z chodników. Niestety od 2 lat pomocy w usuwaniu śniegu nie dostrzegam. Natomiast z wielą przykrością odbieramy - ja obywatel tego miasta od 40 lat i inni mi znani- nękanie właścicieli nieruchomości przez straż miejską pouczeniami, często mało kulturalnymi, i straszeniem mandatami oraz sądem. Odśnieżenie ruchliwej ulicy, a taką jest np. ul. Słowckiego przy której mieszkam, jest praktycznie nie realne ze wzgledu na natychmiastowe zadeptywanie - pomimo podejmowanych systematycznie przeze mnie wysiłków. Przy utrzymaniu takich ulic potrzebna jest zorganizowana pomo Miasta - chociazby przez zastosowanie sprzetu zmechanizowanego. W moim odborze aktualna polityka Miasta w tym wzgledzie jest stawianiem na rozbudowę aparatu represyjnego w postaci Straży Miejskiej a nie na pomoc Obywatelom - czesto starszych wiekiem. Ze znacznego przyrostu liczby strażnków i ich wyposarzenia nie odczuwam żadnego przyrostu własnego i rodziny bezpieczeństwa. Apeluję do Pana Burmistrza o ponowne, przyjzne w tym wzgledzie dla tysięcy Obywateli Miata, działanie.
Odpowiedź 13-01-2009

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pismo  z dnia 11.01.2009 r. uprzejmie informuję co następuje.
Jednym z ustawowych obowiązków straży miejskich i gminnych jest ochrona porządku  w miejscach publicznych.  Realizując swe ustawowe zadania Straż Miejska w Milanówku w okresie zimowym ma obowiązek kontrolować stan odśnieżania ulic i chodników na terenie naszego miasta.
Zgodnie z art. 5 ust. pkt. 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu oraz lodu z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości spoczywa na właścicielu – współwłaścicielu lub użytkowniku tej nieruchomości oraz  jednostce organizacyjnej lub osobie posiadającej nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu albo nią władającej. Odśnieżanie chodnika należy do zadań gminy tylko wówczas, gdy nie jest on położony bezpośrednio przy posesji, np. oddzielony jest od niej pasem zieleni stanowiącym własność gminy.
Pragnę poinformować  Pana, że po opadach śniegu, jakie ostatnio nastąpiły strażnicy miejscy pełniąc służbę na terenie miasta przystąpili do systematycznych kontroli stanu odśnieżania chodników, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym względzie obligują osoby zobowiązane do usunięcia w określonym terminie śniegu z chodników oraz pouczają  zainteresowanych o grożących na podstawie art. 10 ust. 2 powyższej Ustawy  konsekwencjach prawnych, których dotychczas wobec Pana  nie wyciągano.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 08-01-2009, Jolanta Kowalska
Szanowny Panie Burmistrzu.To jest po prostu SKANDAL!!!!!Dziś jest 8 stycznia 2009 roku godzina 9:40. Nie wiem do kogo zgłosić się z zażaleniem, więc uderzam do Pana. Już od ponad godziny nie mogę się dodzwonić do Referatu Ochrony Środowiska. Nie mogę się dodzwonić, bo przeszło godzinę nie ma tam nikogo w pokoju, nikt nie odbiera telefonu!!!! Jeśli tak się pracuje w Pana urzędzie, to ja poproszę o etat.A próbuję się tam dodzwonić w sprawie oczyszczania miasta, a ściśle mówiąc ulic z.... lodu. Wiadukt - jedna wielka ślizgawka, skrzyżowanie Piłsudskiego i Fiderkiewicza - lód (cudem uniknęłam stłuczki przy prędkości 30 km/h), nie wspomnę o mniej uczęszczanych ulicach. Ani jednej piaskarki na ulicach. Śnieg przestał padać wczoraj około 20, to chyba wystarczająca ilość czasu, aby zrobić porządek na jezdniach.Czyżby miasto znów zima zaskoczyła w styczniu??? A jeśli ze względy na ochronę środowiska nie zamierzacie "solić" dróg, to postawcie może jakiegoś Zenka z łopatą, niech skrobie ulice. Albo może ta pani, która powinna siedzieć za swoim biurkiem. Jakiś z niej pożytek przynajmniej będzie. A najgorsze jest to, że zawsze, co roku jest tak samo. Może wreszcie czas wyciągnąć jakieś wnioski????Jolanta.
Odpowiedź 08-01-2009

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na e-maila uprzejmie informuję, że  wszystkie ulice w mieście odśnieżane są sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem prac.
Do obowiązków gminy należy odśnieżanie i sypanie dróg gminnych piaskiem, bez soli - ze względu na charakter Milanówka Miasta – Ogrodu.
Za drogi powiatowe i wiadukt przy ul. Smoleńskiego odpowiedzialny jest powiat grodziski, natomiast odśnieżanie drogi wojewódzkiej (ulica Królewska) należy do obowiązków Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej dopuszcza się używanie soli.
Stwierdzam, że pani zastrzeżenia, póki co, są odosobnionym przypadkiem w obecnym sezonie zimowym.
Chciałbym poinformować Panią, że utrudniony kontakt telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska spowodowany był awarią techniczną – za zaistniała sytuacją  przepraszam Panią.
Jednocześnie zapewniam Panią, że będziemy monitorować drogi, tak aby mieszkańcy Milanówka podczas zimy mogli w miarę bezpiecznie poruszać się po mieście.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-01-2009, Anna
Szanowny Panie, Kilkakrotnie w tym miesiącu przez większą część nocy na ul. Krasińskiego od strony Piasta, nie paliły się uliczne latarnie. Wśród okolicznych mieszkańców chodza plotki że ktoś podobno kradnie prąd podłączajac sie do latarni. Dodatkowo zdarza sie ze zarowki w domu migaja jak podczas uzywania spawarki. Czy można tę sprawe jakoś rozszyfrowac np przez Referat Techniczny miasta czy takie sprawy zgłaszamy do Oddziału Elektrowni? Nie zabardzo wiem gdzie taka sprawe zglosic.Z poważaniem.
Odpowiedź 07-01-2009

Szanowna Pani,
Awarie oświetlenia ulicznego bez względu na kategorię ulicy (gminna, powiatowa, wojewódzka) należy zgłaszać telefonicznie do Straży Miejskiej – całodobowo bezpłatnie po numer 986 lub do Urzędu Miejskiego w Milanówku w godzinach pracy urzędu pod numer 0-22 758 30 61 wew. 218.
Natomiast wszelkie uwagi dotyczące parametrów bądź braku energii elektrycznej w domach prywatnych i innych obiektach należy zgłaszać do przedsiębiorstwa z którym zawarto umowę o dostarczanie energii elektrycznej (najczęściej jest to ZEW-T Oddział Pruszków tel. 0-22 738-23-00).
Informacja o awarii oświetlenia w ulicy Krasińskiego została w dniu 6 stycznia br. przekazana do konserwatora i sprawa przyczyny nieświecenia lamp zostanie wyjaśniona.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-12-2008, mariusz
witamzgłaszma prosbe o zamontowanie lustra wizyjnegoprzy skrzyzowaniu ulic dworcowej i krakowskiej (przy aptece), miejsce to stało sie bardzo niebezpoieczne, jadac od krakowskiej (wójtowska) gdzie jest pierszenstwo niejednokrotnie dzieki mojej uwadze i ogranieczniu zaufania do innych uniknąem zdezenia, widzialem rowniez ogrom takich sytuacjidziwie sie ze jeszcze nikt sie tym nie zajął, czekam na interwencje w celu poprawienia bezpieczenstwa, gdyz wkoncu dojdzie od tragediipozdr
Odpowiedź 16-12-2008

Szanowny Panie,
Skrzyżowanie ulic Dworcowej i Krakowskiej jest skrzyżowaniem trudnym z uwagi na ograniczoną widoczność. Oznakowane jest czytelnie i jednoznacznie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zdecydowana większość pojazdów skręca z Dworcowej w Krakowską, rozważona zostanie zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Jeszcze w tym roku zlecone zostanie wykonanie projektu nowej organizacji ruchu, która zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie. Realizacja nastąpi natychmiast po jej zatwierdzeniu przez Wydział Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku