Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 24-01-2014, milanleaks.pl
Szanowny Panie Burmistrzu!

Informujemy, ze budynek poczekalni na peronie, do którego klucze posiada Urząd Miasta jest cały czas zamknięty. Dzieje sie tak pomimo siarczystych mrozów i czekających nas (w/g prognoz pogody) obfitych opadów sniegu. Nie jest zrozumiałe dlaczego mieszkańcy miasta Milanówka ponosząc opłaty z tytułu dzierżawy budynków od PKP (juz ponad 30 tys złotych w ciagu ostatnich 5 lat) nie moga korzystać z budynku poczekalni, szczególnie w okresie ekstremalnych warunkow pogodowych.

Nie rozumiemy dlaczego od 5 lat Urząd Miasta uchyla sie od udostępnienia obiektu mieszkańcom. Jak rozumiemy z braku tabliczek o niebezpieczeństwie spowodowanym złym stanem obiektu - obiekt w stanie obecnym nadaje sie do uzytku po dokonaniu niezbednych czynnosci porzadkowych.

Wobec czego, w zwiazku z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, apelujemy o natychmiastowe udostępnienie obiektu, po dokonaniu niezbednych czynnosci porzadkowych.

Z poważaniem
milanleaks.pl
Odpowiedź 31-01-2014

Szanowni Państwo,
Budynek poczekalni na peronie PKP wymaga bardzo gruntownego remontu, nie ma możliwości przeprowadzenia drobnych remontów, które w momencie kompleksowego remontu ulegną zniszczeniu. Do czasu zakończenia projektowania przez PKP przebudowy linii kolejowej nr 447 nie jesteśmy w stanie udostępnić obiektu do użytkowania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-01-2014, Jarosław Jankowski
Dzień dobry

Zwróciłem się do Państwa z prośbą o udostępnienie planów budowy galerii handowej na dworcu. Odpowiedzi pana Kierownika na moje pytania sprowadzają się w kluczowej sprawie do lakonicznych sformułowań typu "tak" lub "nie".

Pytanie: Czy wynika to z braku kompetencji w zakresie komunikacji społecznej urzędnika, który jej udziela; czy też z ogólnej strategii komunikacji urzędu z mieszkańcami?

Kochany urzędzie miasta - pozostaję w gigantycznym dystansie do pomysłu robienia Galerii handowej w centrum miasta ogrodu, a do forsowania tego pomysłu bez rozmowy z mieszkańcami w szczególności

pozdrawiam
Odpowiedź 23-01-2014

Szanowny Panie,
Nie jest planowane budowanie żadnej galerii handlowej w centrum Milanówka. Obiekt przebudowanego dworca PKP będzie spełniał funkcje użytkowe. Wymiary budynku pozostają niezmienione.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 15-01-2014, Ania
Dobry wieczór, z tego co widzę na stronie miasta jest nieaktualny wywiad z panem Burmistrzem (chodzi mi o ostatni dzień Milanówka w radiu bogoria). Jest w nim mowa o sprawach sprzed roku (podsumowanie r. 2012, przygotowanie do zamknięcia grodziskiego wiaduktu, przygotowanie do reformy śmieciowej itp.). Te rzeczy miały już chyba miejsce?
Ania
Odpowiedź 17-01-2014

Szanowna Pani,
Bardzo dziękuję za czujność i zwrócenie uwagi, że mamy podpięty nieaktualny wywiad na stronie Miasta. Błąd został oczywiście naprawiony i  teraz już można wysłuchać aktualnej wypowiedzi Burmistrza, która miała miejsce 7 stycznia 2014 r. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-10-2013, Ewa Januszewska SRDM
Szanowny Panie,
bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
- czy zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2013 r. w Gmina Milanówek złożyła wnioski i uwagi do projektu: „Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź.”,
a jeśli tak, to jakie to były uwagi i wnioski?
z poważaniem
Ewa Januszewska
Odpowiedź 11-10-2013

Szanowni Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie, informuję, że dotyczy ono kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska- p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 19-09-2013, Ewa Januszewska SRDM
Szanowny Panie,
ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że na stronie internetowej Miasta brak wyraźnych komunikatów na temat:
a) Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2013r. dot. przystąpienia do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji "Budowa, przebudowa linii kolejowej (...) Warszawa- Łódź(...) - Szlak Pruszków - Grodzisk Maz."
W/w obwieszczenie jest dostępne jedynie w Bip - Obwieszczenia bez dodatkowego komunikatu na stronie głównej.
b) O Otwartej Rozprawie Administracyjnej dot. Oceny Oddziaływania inwestycji, która odbyła się w Grodzisku Maz. w dniu 12 września .
c) O terminach i właściwych urzędach do których można składać uwagi i wnioski w sprawie projektu budowy i rozbudowy linii kolejowej.
d) Terminu złożenia i treści Pana wniosków oraz uwag w tej sprawie.
Bardzo prosimy o bezzwłoczna odpowiedź w tej ważnej dla Mieszkańców Milanówka sprawie, zwłaszcza, że zawsze twierdził Pan, iż czynnie włącza się Pan w mediacje i chce wpłynąć na ostateczne decyzje, by były korzystne dla Miasta.
Odpowiedź 26-09-2013

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani uwagi odnośnie braku informacji na stronie Miasta Milanówka, dotyczących informacji o inwestycji, polegającej na modernizacji linii kolejowej przebiegającej przez Milanówek, informuję, iż właściwym miejscem do publikacji informacji publicznych o charakterze formalnym jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), zaś strona internetowa Miasta Milanówka, będąca z założenia medium nieformalnym, ma charakter jedynie uzupełniający i wspomagający kontakt Urzędu z mieszkańcami Milanówka.
Z treści Pani zgłoszenia wynika, że informacja w postaci zeskanowanego dokumentu Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. znak: WIŚ-III.7840.2.55.2013.BG1 w sprawie informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, została zamieszczona w dniu 21.08.2013 r. na BIP Miasta Milanówka. Należy jednocześnie stwierdzić, iż wskazane przez Panią obwieszczenie, zawiera w sobie elementy przytoczone przez Panią w punktach b) i c) tj. informację o możliwości „złożenia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w terminie 21 dni od dnia doręczenia ogłoszenia”, a także informację o tym, że „odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, w dniu 12 września 2013 r., o godz. 14.00, w Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej 9 w Grodzisku Mazowieckim (Sala Konferencyjna II piętro, Wejście A)”, w związku z czym nie można wyprowadzić tezy jakoby mieszkańcy Milanówka mogliby zostać pozbawieni właściwych informacji w przedmiotowej sprawie.
W zakresie Pani uwagi odnośnie braku informacji o terminie złożenia i treści wniosków i uwag Burmistrza Milanówka w omawianej sprawie, należy stwierdzić, iż nie ma obowiązku publikacji tego typu treści na BIP, co nie zmienia faktu, że informacje takie nie są poufne i mogą być udostępnione w trybie wnioskowym o dostępie do informacji publicznej.
Uzupełniając odpowiedź pragnę poinformować, że m.in. w dniu 12 września 2013 r. pismem znak: GGP.670.11(3).2013 Burmistrz Miasta Milanówka zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o uwzględnienie możliwości przeprowadzenia otwartego spotkania dla mieszkańców Milanówka, w poruszonej przez Panią sprawie, w odpowiedzi na co PKP PLK zgodził się na udział w debacie planowanej na 30 września 2013r.  o godz. 17.00 w budynku Teatru Letniego Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o śledzenie dalszych informacji dotyczących przedmiotowej lub innych spraw, które w przypadku ich formalnego charakteru zamieszczane będą w pierwszej kolejności w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 18-09-2013, Zofia
Szanowni Państwo,
dlaczego w BIP i na stronie Miasta nie został zamieszczony protokół z XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r.? Czy o wszystkim trzeba Państwu przypominać?
Odpowiedź 20-09-2013

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że protokół z Sesji umieszczany jest na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po jego przyjęciu przez radnych na kolejnej Sesji Rady Miasta Milanówka. W tym przypadku nastąpi to po XXX Sesji Rady Miasta zwołanej na dzień 26 września 2013 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Malgorzata Kurdek - Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 22-08-2013, renata
Panie Burmistrzu
Chciałbym zapytać czy w USC jest archiwizacja ewidencji mieszkańców. Jeśli nie to gdzie mogłabym zapytać - poszukuję bliższych danych swoich nieżyjących już dziadków chodzi mi o lata przed i po wojenne czy byłoby możliwe obejrzenie fotografii z dokumentów , nigdy nie było mi dane zobaczyć choć fotografii.
Będę bardzo wdzięczna za udzielenie informacji.
renata
Odpowiedź 19-09-2013

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że w archiwum  Urzędu Stanu Cywilnego w Milanówku znajdują się akty urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1928, czyli od czasu, kiedy powstała w naszym mieście Parafia Św. Jadwigi Śląskiej. Figurują u nas akty tych osób, które urodziły się, zawierały związek małżeński lub umarły na terenie Milanówka. Jednak ta dokumentacja nie zawiera żadnych fotografii. W Urzędzie w Milanówku w latach przed i powojennych nie były wydawane dowody osobiste, a tylko te dokumenty mogłyby zawierać fotografie. Dowody dla mieszkańców   Milanówka w tamtym okresie wydawane były przez Komendę Policji w Grodzisku Mazowieckim. Pani prośba zawarta w mailu nie zawiera żadnych bliższych danych dotyczących Pani przodków. Gdyby Pani podała nazwiska, nazwę ulicy, wtedy może więcej informacji  moglibyśmy  Pani udzielić. W archiwalnych zbiorach tylko po nazwie ulicy i numerze porządkowym można odnaleźć zameldowane osoby. Możliwe, że byłyby tam informacje o posiadanych dowodach tych osób, ponieważ tylko w kopertach dowodowych mogłyby znajdować się wnioski ze zdjęciami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Grażyna Stasiuk - Zastępca Kierownika USC


 


 

do góry strony
Pytanie 21-08-2013, Rafal
Dzień dobry,
czy dziś za uprzejmość urzędnika, czy też odpowiedź na zwykłe dzień dobry trzeba dopłacić w urzędzie? wchodzę do referatu technicznej obsługi miasta, mówię dzień dobry - do widzenia i od żadnego z siedzących Panów nie słyszę słowa. pomijam uprzejmość i dobrą radę, bo tutaj to już chyba za wiele wymagam. Z poważaniem i udanego dnia życzę.
Odpowiedź 28-08-2013

Szanowny Panie,
Przepraszamy za zaistniałą sytuację, dołożymy wszelkich starań, żeby takie zdarzenia nie miały więcej miejsca.


Z poważaniem
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 20-08-2013, Adam Dobrawy
Dzień dobry,

Jestem wielce rad z odpowiedzi z dn.20-08-2013 na mój wniosek z dn.14-08-2013.

Nie chcę żadnych wypowiedzi kwestionować, lecz prosiłbym o informacje na jakim etapie w każdej z jednostek miasta jest tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej (Zawarto umowę z wykonawcą (kim?), podpisano protokół zdawczo-odbiorczy, dochodzi do kompletowania materiału itp.?) oraz jaki jest planowany etap zakończenia wszelkich działań w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy
Odpowiedź 02-09-2013

Szanowny Panie,
na obecnym etapie jednostki posiadające swoje strony www analizują różne możliwości utworzenia, przekształcenia lub uzupełnienia stron BIP, tak by uzyskać optymalny efekt przy wydatkowaniu możliwie niskich środków na ten cel. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej strona www podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ww. rozporządzenia i Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dlatego w jednostkach posiadających strony www informacje są udostępniane na ich stronach macierzystych. Jednostki nieposiadające stron www są na etapie opracowywania koncepcji merytorycznej zawartości strony. Realizacji ww. zadania należy spodziewać się do końca 2013 r.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 14-08-2013, Adam Dobrawy
Dzień dobry,

Dlaczego nie wszystkie jednostki wymienione w http://www.bip.milanowek.pl/605,306,jednostki_miasta posiadają BIP i postronę na stronie głównej BIP? Czy wynika to z niewypełnienie obowiązku nadzoru jednostek w tym zakresie przez Burmistrza?

Z wyrazami szacunku,
Adam Dobrawy
Odpowiedź 20-08-2013

Szanowny Panie,
Jednostki miasta, które nie posiadają strony www są w trakcie tworzenia własnych stron i stron BIP. Stąd na dzień dzisiejszy ich podstron nie ma jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka. Jednostki organizacyjne posiadające własne strony www za ich pomocą udostępniają materiały, które docelowo powinny znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki. Sukcesywnie planowana jest reorganizacja stron www jednostek tak, aby każda z nich prowadziła własną stronę www oraz BIP.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony


Wersja do druku