Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 13-08-2013, Janusz Ostrowski
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do informacji, że zarządzenie Burmistrza nr 119 zostało dodane "w międzyczasie" do BIP, uprzejmie informuję, że jest to nieprawda, gdyż takie zarządzenie do chwili obecnej - 13.08.2013 r. - godz. 14.34 nie zostało dane do BIP (udokumentowaliśmy już ten fakt).

Kiedy można się spodziewać jego dodania do Biuletynu przez Państwa, aby zakończyć tę sprawę, która nie świadczy dobrze o efektywności działania Urzędu Miasta Milanówka i podległego Burmistrzowi - rzecznika/kierownika referatu Komunikacji Społecznej?
Odpowiedź 20-08-2013

Szanowny Panie,
Po wpłynięciu Zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka (nr 78, 118, 119) w dniu 12 sierpnia br. pracownik merytoryczny odpowiedzialny za ich wprowadzanie otrzymał polecenie ich niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Tą drogą opublikowano Zarządzenia nr 78 i 118, natomiast pominięto przy publikacji Zarządzenie z numerem 119. Zarządzenie to zostało opublikowane następnego dnia, a pracownik odpowiedzialny za jego wprowadzenie otrzymał ustne upomnienie. Dopełnimy starań, by w przyszłości dochować jak najwyższych standardów publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 08-08-2013, Janusz Ostrowski
W nawiązaniu do informacji o "systematycznym" uzupełnieniu BIP - proszę o odpowiedź na pytanie - Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka - nie zostały opublikowane zarządzenia nr 78, 79, 116, 118, 119?

Odpowiedź 13-08-2013

Szanowny Panie,
Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka nr 78, 118 i 119 zostały w międzyczasie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast Zarządzenia nr 79 i 116 zostały anulowane po fakcie ich rezerwacji w rejestrze zarządzeń. Pozycje z tym numerem w rejestrze pozostają puste.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 29-07-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówek - umieszcza się jedynie część zarządzeń Burmistrza (o czym świadczy brak ciagłości ich numerów proządkowych, m.in. w zakładce dotyczącej 2013 roku)?

Jakimi kryteriami kieruje się Urząd/Burmistrz wstrzymując publikację w BIP części swoich zarządzeń?
Odpowiedź 31-07-2013

Szanowny Panie,
Zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka są na bieżąco uzupełniane w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jakub Karpowicz - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej


 

do góry strony
Pytanie 29-07-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego do chwili obecnej nie zostało wykonane polecenie Burmistrza z 25.07.2013 r. (zawarte w ogłoszeniu), zgodnie z którym informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości w Turczynku miała się znaleźć na stronie Urzędu Miasta?
Odpowiedź 30-07-2013

Szanowny Panie,
Informuję, że informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości „Turczynek” została zamieszczona na BIP dnia 25.07.2013r. w zakładce Gospodarka nieruchomościami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska- p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
1. dlaczego uchwała Nr 194/XIX/08 uchwalała sprzedaz działek, których stan prawny nie był i nie jest uregulowany w podanej księdze wieczystej 33346?
2. co właściwie zostało sprzedane (skoro działek nie było w księdze wieczystej)?
3. gdzie jest działka 39/1?
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
1. Gdzie dokładnie położone są działki znajdujące się w księdze wieczystej WA1G/00039820/4 i jakie są ich parametry (wielkość)?
2. Dlaczego w tej księdze wieczystej (wersja elektroniczna) nie ma wymienionych wszytskich dokumentów na mocy których miasto nabyło działki?
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
Prosimy o upublicznienie kopii aktów notarialnych na mocy którego Miasto Milanówek nabyło nieruchomość przy ul. Spacerowej 4, a dokładnie obydwu umów przeniesienia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość z roku 2007 ujawnionych w księdze wieczystej WA1G/00039573/7
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
1. Dlaczego uchwała Nr 194/XIX/08 uchwalała sprzedaz działek, których stan prawny nie był i nie jest uregulowany w podanej księdze wieczystej 33707?
2. Co właściwie zostało sprzedane (skoro działek nie było w księdze wieczystej)?
3. Dlaczego w numeracji działek wydzielonych z działki 50 pominieta została działka 50/1?
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
Czy Urząd Miasta Milanówek posiada jakikolwiek rejestr działek znajdujących się pod drogami będących własnością gminy?
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytanie dotyczy kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 24-07-2013, milanleaks.pl
1. Dlaczego Urząd Miasta Milanówek nie ujawnia, że jest włascicielem nieruchomości przy ulicy Inzynierskiej 3a udzielajac informacji publicznej o mieniu gminy?
2. Jaka jest treść decyzji Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie nr 43231 z dnia 22-03-1994 na mocy której Miasto Milanówek nabyło nieruchomość przy ul. Inżynierskiej 3a. Prosimy o kopię decyzji.
3. Kiedy dokonano podziału działki 42 oraz dlaczego brak jest działki 42/2?
4. Czy Miasto Milanówek zbywało wydzielone cześci działki 42 oraz czy posiada odpowiednie uchwały Rady Miasta Milanówek wyrażające zgodę na dokonanie takiego zbycia?
Odpowiedź 24-07-2013

Szanowni Państwo,
zadane pytania dotyczą kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w trybie dostępu do informacji publicznej. Proszę zwrócić się do Urzędu Miasta Milanówka ze stosownym wnioskiem.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony


Wersja do druku