Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 05-08-2015, mojzesz
Prosze o postawienie znaków stefa ruch pieszego na obszarze ulic Podkowiańska, Wiatraczna, Brwinowska. Ulice te mają kiepska nawierzchnię. Przejeżdzające z duzymi prędkoścami samochody wzniecaja tumany kurzu. Dodadkow ulice te sa wąskie i są często uzywane do spacerów. W tym stanie rzeczy rosnie ryzyko wypadków z udziałem pieszych. Objęcie tego terenu stefa ruchu pieszego wrowadza ograniczenie prędkości i nadaje pierwszeństwo pieszym. Sa to drogi uzywane do ruch likalnego wiec ograniczenie prędkości jest uzasadnione.
Sprawa ta była juz przedmiotem zapytania do popprzedniego burmistrza - bez konstruktywnej odpowiedzi
Odpowiedź 15-09-2015

Szanowny Panie,
ustawienie oznakowania o które Pan wnioskuje wymaga opracowania projektu organizacji ruchu, który podlega zatwierdzeniu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. Po spełnieniu tych warunków i uzyskaniu pozytywnej opinii  ustawienie oznakowania będzie możliwe.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM


 


 

do góry strony
Pytanie 04-08-2015, Michał
Nawiązując do Państwa odpowiedzi dotyczącej sprzątania ulic.
Proszę nie zganiać brudnych ulic na warunki atmosferyczne.
Codziennie chodzę ul. Piłsudzkiego i gołym okiem widać,że choodnik są pokrytę piachem. To nie jest piach z poprzedniego tygodnia. Proszę wreszcie wyjść za tego biurka i pójść sprawdzić! Skoro firma sprząta tylko papierki a nie zamiata ulic to proszę w przyszłości zminić kryteria przetargowe albo zatrudnić do tego typu sprzątania ludzi bezrobotnych. Główne uice w naszym mieście powinny być zamiatane niemalże codziennie. Dlaczego Państwo nie mogą tego zrozumić? Płacę na Was podatki więc proszę wziąć się do pracy.
Odpowiedź 10-08-2015

Szanowny Panie,


Chodniki przy ul. Piłsudskiego, na których utrzymanie czystości należy do miasta (tj. nie przylegające bezpośrednio do prywatnych posesji), sprzątane są zgodnie z zawartą w tym zakresie umową, co dwa tygodnie. Rozpisując nowy przetarg na utrzymanie czystości i porządku w mieście, w miarę możliwości finansowych częstotliwość sprzątania zostanie zwiększona.
Z poważaniem


z upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak
p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 01-08-2015, Andrzej Zwierzchowski
Szanowna Pani Burmistrz,

Portal WPR24 w lipcu b.r. dwukrotnie zamieścił informację o przebudowie dróg w ramach PTO. W Milanówku przebudowa dotyczy ulic: Brwinowskiej (od Królewskiej do Kazimierzowskiej), Owczarskiej (od Brwinowskiej do torów WKD) oraz Iwaszkiewicza.
Proszę o wskazanie miejsc gdzie mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie planowanych inwestycji. Na czym ma polegać przebudowa wspomnianych wyżej ulic. Jako mieszkańca ulicy Brwinowskiej interesuje mnie zwłaszcza przyszłość tej ulicy.
Informuję, że na żadnym portalu miast-członków PTO nie znalazłem żadnych informacji, dotyczących przebudowy ulic w tych miastach, w ramach PTO. Może Pani Burmistrz zaspokoi moją ciekawość w tej materii poprzez swoich współpracowników. Jestem przekonany, że tego typu informacje nie są zastrzeżone dla wąskiego grona wtajemniczonych. Powinny być zamieszczane na stronie internetowej Urzędu. Jest przecież zakładka "zamówienia publiczne PTO" na BIP-ie Milanówka oraz folder PTO na internetowej stronie głównej miasta (mocno nieaktualna zawartość).
Proszę o wyczepującą informację (harmonogram prac i ich zakres oraz czas przewidywanej realizacji).

Dziękuję i pozdrawiam
Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź 04-08-2015

Szanowny Panie,
informuję iż Portal WPR24.pl umieścił informację o opracowywaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Brwinowskiej (od ul. Królewskiej - DW719 do ul. Kazimierzowskiej),
ul. J. Iwaszkiewicza oraz ul. Owczarskiej (od ul. Brwinowskiej do przejazdu kolejowego torów WKD) w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, która jest dostępna pod linkiem: http://wiadomosci.wpr24.pl/pto-przebuduje-szlaki;24390.html.
Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, oferty można składać do 5 sierpnia 2015 r. Informację dotyczące przetargu można znaleźć na stronie BIP Milanówka
w zakładce \"zamówienia publiczne PTO\"  - strona przekierowuje automatycznie do zamówień publicznych Lidera projekt – Gminy Brwinów.
Interesujące Pana zagadnienie opisane są w zakresie zamówienia Część 2: Zadanie 2, który dostępny jest pod linkiem:
 http://przetargi.brwinow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2644:2015-07-24-08-33-20&catid=22:ogsoszone&Itemid=54
Informuję ponadto, że harmonogram prac oraz ich zakres  będą możliwe do określenia dopiero po wyłonieniu Wykonawcy. Termin wykonania dokumentacji Zamawiający ustalił do 31.03.2016 r.
W ramach projektu Gmina Milanówek uzyska dokumentację projektowo – kosztorysową, którą będzie mogła wykorzystać po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie miasta na realizację przedmiotowej inwestycji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 30-07-2015, Danuta
Dnia 31/12/2014 otrzymałam odpowiedź odnośnie naprawy ulicy Dolnej o treści:
Szanowna Pani,
W związku z unieważnieniem postępowania, o którym informowaliśmy w wcześniejszej odpowiedzi, zamierzamy ogłosić nowe postępowanie przetargowe w miesiącu styczniu 2015 roku. Po wyłonieniu wykonawcy robót i podpisaniu umowy na realizację przystąpimy do naprawy stanu ulicy Dolnej, którą potraktujemy jako priorytetową.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

dziś mamy 30/07/2015 i po prostu ręce opadają przez 7 miesięcy nie zostało zrobione kompletnie nic. Droga jest w fatalnym stanie doły koleiny, a po deszczu kałuże jak jeziora. Dlaczego Państwo tak lekceważą mieszkańców. Brak słów. Po raz kolejny ponawiam swoją prośbę o rozpoczęcie konkretnych prac mających na celu skuteczną naprawę ulicy Dolnej. Danuta
Odpowiedź 14-08-2015

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące naprawy ulicy Dolnej, uprzejmie informuję, iż podjęcie prac naprawczych będzie możliwe po przeanalizowaniu stanu środków budżetowych oraz w miarę możliwości po udzieleniu zamówienia uzupełniającego wykonawcy robót polegających na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej. Na chwilę obecną wykonaliśmy prace na większości ulic gruntowych na terenie Miasta, przy czym o kolejności decydowały stan techniczny drogi oraz konieczność zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Każdorazowo przed wydaniem zlecenia odbywają się wizje lokalne pasów drogowych w celu ocenienia zakresu oraz kolejności wykonywania prac.
Z poważaniem


Z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska
Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 28-07-2015, Michał
Coraz więcej ludzi narzeka na brudne ulice w naszym mieście. Może warto pomysleć o zmianie częstotliwości sprzątania a nie udawanie,że nie ma problemu. Nie po to ludzię informują aby Państwo odpisywali, że wszystko jest tak jak trzeba. Znam dużo ludzi, którzy tak twierdzą..Skoro sprawdzają Państwo firmę sprzątającą to proszę o podanie najbliższego terminu tak abyśmy mogli podejść z urzednikiem na daną ulicę i sprawdzić wspólnie. Państwo też sprzątają u siebie raz na dwa miesiące?wątpie...
Odpowiedź 03-08-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że ulice i chodniki leżące w gestii miasta są sukcesywnie sprzątane zgodnie z umową, natomiast sprzątanie podrzucanych odpadów oraz opróżnianie koszy na śmieci odbywa się na bieżąco.
Na efekt sprzątania dróg i terenów ogólnodostępnych w mieście znaczący wpływ ma duża ilość drzew i zły stan techniczny niektórych ulic, szczególnie przy obecnie trwających warunkach atmosferycznych (wiatr, opady). Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby w mieście było czysto. Prace porządkowe w trakcie wykonywania są kontrolowane w terenie, odbiór sprzątania ulicy czy też innego wyznaczonego miejsca odbywa się przeważnie następnego dnia po zgłoszeniu odbioru pracy przez Wykonawcę. Harmonogram sprzątania ulic na dany miesiąc udostępniony jest na stronie internetowej miasta w zakładce Mieszkańcy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 21-07-2015, Beata
Szanowna Pani Burmustrz, proszę o wyrównanie ulucy Grudowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Wiatracznej, zadolenia i nierówności są tak duże że przejazd jest bardzo utrudniony. Każdego roku w/w ocinek był równany kilkakrotnie w tym roku równarka przejechała tylko raz i to bardzo nie dokładnie. Również ul. Brwinowska od końca asfaltu na Turczynku do ul. Kazimierzowskiej jest w bardzo złym stanie. Proszę o natychmiastową interwencję w sprawie wyrównania w/w ulic. Kierowcy urywają sobie tam zawieszęnia a co gorzej miski olejowe gdzie olej silnikowy wyciega do gruntu.
Odpowiedź 12-08-2015

Szanowna Pani,


Dziękuję za Pani zgłoszenie, zostało ono odnotowane. Na chwilę obecną środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Milanówka uległy wyczerpaniu. Po przeanalizowaniu możliwości ich zwiększenia i udzieleniu tzw. zamówienia uzupełniającego ulice, o których Pani pisze zostaną uwzględnione w wydawanym harmonogramie. Działanie to jest jednak ściśle uzależnione od możliwości budżetowych Miasta.
Z poważaniem


Z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska
Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 21-07-2015, Stanisław
szanowna Pani Burmistrz,
zwracam sie z pytaniem dotyczacym powstania nowych chodnikow wsdluz drogi Zachodniej i Zamenhofa?
powstala wspaniala droga, a czy my mieszkancy mozemy liczyc na polaczenie chodnika od ulicy Wielki Kat do Wojska Polskiego? jak rowniez nasadzenia konvza sie na ulicy Wielki Kat, przydalaby sie chociaz trawa.
z wyrazami szacunku,
Stanislaw
Odpowiedź 12-08-2015

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że w tym roku budżetowym nie zaplanowano środków finansowych na wykonanie inwestycji, o której Pan pisze. Uwzględnienie tej potrzeby będzie możliwe przy planowaniu budżetu w kolejnych latach lub w przypadku wygenerowania oszczędności budżetowych.
W kwestii nasadzeń informuję, iż zostaną one uwzględnione przy planowaniu budżetu na przyszły rok.


Z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska
Kierownik Referatu Tecnicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 20-07-2015, Agnieszka Olszewska
Czy ulica Literacka boczna będzie w jakimkolwiek terminie wyrównana? Dojazd do posesji jest coraz bardziej utrudniony. Gdzie mam monitować by to zrobiona? Pozdrawiam Agnieszka Olszewska
Odpowiedź 12-08-2015

Szanowna Pani,
uprzejmie informuję, że środki budżetowe przeznaczone na realizację umowy w ramach której wykonywano bieżące naprawy pasów drogowych dróg gruntowych uległy wyczerpaniu. Ponadto informuję, że wszystkie wykonywane prace odbywały się na skutek zgłoszeń Mieszkańców jak również po oględzinach tych dróg w terenie. W obecnej chwili prowadzona jest analiza możliwości budżetowych miasta pod kątem udzielenia tzw. zamówienia uzupełniającego. W przypadku zawarcia takiej umowy możliwe będzie wykonanie prac na ulicy, o której Pani pisze.


Z poważaniem


Z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska
Kierownik Referatu Tecnicznej Obsługi Miasta

do góry strony
Pytanie 14-07-2015, Danuta Kowalska
Szanowna Pani
Ponieważ od 28 maja oczekuję na odpowiedź na zadane pytanie i udzielenie wyjaśnień w kwestii parkingu dla firmy Talgo , mogę domniemywać, że sprawa nie jest ani legalna ani, że nie pobierano opłat za wydzielone miejsce prakingowe.
Rozumiem, że właścicielka tej firmy potrafiła to załatwić w korzystny dla siebie sposób. Cóż skoro urząd milczy znaczy się waniajet.
A szkoda - polecam Pani zwrócenie uwagi na znaki wystawiane przez ww Panią - w pasie drogi ustawiona jest informacja o godzinach pracy firmy i to tak dowcipnie, że sugeruje iż jest miejsce dla firmy. No i informacja na wprost bramy wjazdowej do Talgo - dzieło sztuki.
Ostatni miasto informowało, że Bank Spółdzielczy ma jedno miejsce parkingowe. Pytam więc dla kogo jest ta druga koperta? Kto jest uprzywilejowany? W jakim zakresie? Kto i jakie opłaty wnosi do kasy miejskiej za takie przywileje?
Jakie decyzje wydała Pani w tej sprawie?
Czy są one aktualne?
Proszę się nie dziwić pytaniom ale obiecywała Pani porządek w mieście. Jeżeli to jest niemożliwe - wszystko jedno z jakich powodów proszę zaproponować Radzie Miasta podjęcie uchwały o wyłączeniu firmy Talgo spod obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i obowiązku wnoszenia opłat do miejskiej kasy za takie przywileje.
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowna Pani,
informuję, że koperty przy ulicy Kościuszki zostały przewidziane w projekcie organizacji ruchu z 2011 roku. Namalowane koperty przy Banku jak również przy salonie Talgo miały służyć do obsługi klientów tych dwóch obiektów usługowych. Organizacja ruchu w tym rejonie została ponownie przedstawiona do zaopiniowania po aktualizacji rozwiązań w zakresie kopert w bieżącym roku. Nie uzyskała ona jednak pozytywnej opinii wydziału komunikacji w związku z powyższym miejsca parkingowe powstałe w tym rejonie zostaną usunięte.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-07-2015, Tomasz Juffy
Szanowna Pani,
W związku z brakiem odpowiedzi na mój poprzedni email zamieszczam poniżej pytania na które p. Burmistrz udzieliła odpowiedzi na spotkaniach z mieszkańcami ale nie umieściła ich w swoim sprawozdaniu. W związku z tym proszę o udzielenie informacji na poniższe tematy :
Termin rozpoczęcia budowy ekranów akustycznych wzdłuż torów PKP,
remont dworca PKP,
problem organizacji ruchu na wiadukcie (ul. Smoleńskiego) a dokładnie braku lewoskrętu przy zjeździe z wiaduktu,
planowane ścieżki rowerowe.

Pozdrawiam,
Tomasz Juffy
Odpowiedź 03-08-2015

Szanowny Panie,
Rozpoczęcie ekranów akustycznych wzdłuż torów PKP miało miejsce w połowie czerwca.
Remont dworca PKP został zakończony.
Ulica Smoleńskiego stanowi własność PZD, Gmina Milanówek nie zarządza tym odcinkiem drogi jak również nie odpowiada za sprawy związane z organizacją ruchu w tym rejonie.
Informuję także, że w ramach projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów opracowywane są następujące ścieżki rowerowe:
- najpierw jako ciąg pieszo-rowerowy w pasie gminnej drogi publicznej ul. Sochaczewskiej w Brwinowie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3127W ul. Przejazd do rowu RS-11 w sąsiedztwie posesji nr 10;
- następnie jako ścieżka rowerowa wzdłuż drogi gminnej Brwinów-Grudów (stanowiącej przedłużenie ul. Sochaczewskiej w Brwinowie) do skrzyżowania w Grudowie, dalej w kierunku południowym do torów PKP a następnie wzdłuż torów PKP do granicy z Miastem Milanówek;
- następnie jako ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy od granicy z Gminą Brwinów (wsią Grudów) do ul. Krakowskiej, a następnie wzdłuż ul. Krakowskiej do przystanku kolejowego PKP w Milanówku.
- wzdłuż drogi powiatowej ul. Warszawskiej (od przystanku kolejowego PKP do ul. Grudowskiej), następnie wzdłuż ul. Grudowskiej (od ul. Warszawskiej do drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej wraz ze skrzyżowaniem z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Królewskiej oraz przejazdem na drugą stronę ul. Królewskiej) do drogi gminnej ul. Grudowskiej.
- wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wybudowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej (w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej i ul. Grudowskiej w Milanówku) w kierunku wschodnim do granicy z Miastem Podkowa Leśna, dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie Miasta Podkowa Leśna od granicy z Miastem Milanówek do granicy z Gminą Brwinów, następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w Brwinowie od granicy z Miastem Podkowa Leśna do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 i ul. Sportowej,
- wzdłuż drogi powiatowej ul. Brwinowskiej w Milanówku (na odc. od ww. projektowanego ciągu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 do granicy z Gminą Brwinów), a następnie wzdłuż drogi powiatowej ul. Grodziskiej w Brwinowie (od granicy z Miastem Milanówek do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grodziskiej).
- wzdłuż ul. Grudowskiej w Milanówku od skrzyżowania z projektowaną trasą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej do granicy z Gminą Brwinów (wsią Owczarnia),
- następnie w Owczarni (Gmina Brwinów) od granicy z Miastem Milanówek wzdłuż ul. Milanowieckiej do granicy z Miastem Podkowa Leśna;
- następnie na terenie Miasta Podkowa Leśna od granicy z Gminą Brwinów (wsią Owczarnia) wzdłuż torów kolejowych WKD w kierunku dworca WKD Podkowa Leśna Główna do nawiązania z zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym (obejmującym odcinek ok. 370m od przystanku WKD Podkowa Leśna Główna w kierunku zachodnim).
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku