Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 02-08-2016, krzysztof
Pani burmistrz dlaczego zwolniono panią dyrektor zgkm czym zawiniła rze została zwolniona
Odpowiedź 09-09-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) czynności w zakresie prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje Burmistrz Miasta. Sprawy związane z prowadzeniem polityki kadrowej należ więc do zadań Burmistrza. Burmistrz Miasta Milanówka - Pani  Wiesława Kwiatkowska nie komentuje jednak publicznie zagadnień związanych z prowadzeniem tej polityki, gdyż dotyczą one wyłącznie relacji pracownik-pracodawca.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 18-07-2016, asz
Czy mogliby Państwo utworzyć w e-puapie usługę "pismo ogólne do podmiotu publicznego"? Dostępna aktualnie usługi UMM mają templatki, które czynią wpisywany tekst mało czytelnym. Pozostałe instytucje powiatu grodziskiego (np. Starostwo) maja to zdecydowanie lepiej zorganizowane.
Odpowiedź 10-08-2016

Szanowna  Pani/Panie


Dziękuję za cenne uwagi,  jednocześnie pragnę  poinformować,  że  Pani /Pana   sugestie  zostaną wzięte pod uwagę, podczas prac związanych z udostępnianiem formularzy  przez Urząd Miasta Milanówka na platformie EPUAP.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Michał Kowalski  - Informatyk w Zespole ds. Informatyki

do góry strony
Pytanie 07-07-2016, Aneta Krawzyk
Szanowna Pani Burmistrz

Przeglądałam dziś uchwały podjęte przez radę miasta na ostatniej sesji i nie rozumiem dlaczego nie wyświetla się uchwała nr 168 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Czyżby nie zostało ono udzielone?
Pozdrawiam
Aneta Krawczyk
Odpowiedź 14-07-2016

Szanowna Pani,
Informuję, że plik wyświetla się prawidłowo i dostępny jest pod adresem:http://bip.milanowek.pl/infoplik/11422/2391,285 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 07-04-2016, E.Mariański
Chciałbym się zapytać dlaczego na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka reklamowane jest prywatne członków tzw KOD, spotkanie w prywatnej restauracji pod tytułem "Demokracja suwerenna Włodzimierza Putina". Czy urząd promuje tego typu spotkania?
czy Urząd miasta Milanówka w osobie burmistrza bądź rady miasta oficjalnie obejmuje patronat nad tym spotkaniem?
czy jest może inny powód takiej reklamy, jeżeli tak to jaki? w związku z powyższym również będę wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź.proszę o przesłanie na maila zwrotnego skan dokumentu dotyczący reklamy o tym wydarzeniu na stronie internetowej miasta Milanówka, w trybie i na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej art 10 pkt.2). Dziękuję
Odpowiedź 14-04-2016

Szanowny Panie,
Na stronie internetowej Urzędu Miasta informujemy Mieszkańców o różnych bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych na terenie gminy Milanówek. Informacja została zamieszczona na takiej samej zasadzie, jak inne bezpłatne wydarzenia tego rodzaju (np. spotkanie z czytelnikami "Jadwiżanki"). Z tekstu wynika, że jest to spotkanie z dziennikarzem i prawnikiem (a nie czynnym politykiem), a organizatorem jest stowarzyszenie (czyli organizacja pozarządowa, a nie np. partia). Jednocześnie informuję, że Burmistrz Miasta Milanówka nie udzielał patronatu temu wydarzeniu, jak również do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-03-2016, krzysztof
Pani Burmistrz dlaczego miasto odmówiło wynajecie placu dla cyrku, miasto by natym wynajeciu zarobiło w sytułacji gdy na nic niema pieniedzy nabija pani kieszenie osobom prywatnym
Odpowiedź 31-03-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że Gmina wydała negatywną decyzję w kwestii udostępnienia terenu pod namiot cyrku ze względu na fakt, iż temat cyrku jest dość kontrowersyjny, ze względu na formę tresowania zwierząt w nim występujących. Na terenie kraju działa wiele fundacji sprzeciwiających się wykorzystywaniu zwierząt w cyrku, niehumanitarnym ich traktowaniu i trzymaniu w nieodpowiednich warunkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zabrało głos w kwestii nakłaniania dzieci do uczestnictwa w występach cyrkowych informując, że nauka powinna być ukierunkowana na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. Również wśród naszych mieszkańców wiele osób opowiada się przeciwko przyjmowaniu cyrku ze zwierzętami w naszym mieście, podobne stanowisko zajmuje także Burmistrz Miasta Milanówka. Proszę także pamiętać, że jednym z zadań Gminy jest promowanie działalności rozrywkowo-kulturalnej w mieście, ale zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców. Jednocześnie informuję, że wbrew Pana przekonaniom Gmina z dzierżawy terenu pod tego typu działalność otrzymałaby relatywnie nieduży zysk, który nie wpłynąłby znacząco na budżet Miasta.


 
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-01-2016, Leonora Krzesimir
Pani Burmistrz,W nawiązaniu do udzielonej w dniu 26.I.br. odpowiedzi proszę o wyjaśnienie poniższych spraw:

Na jakiej podstawie prawnej (obowiązującego aktu prawa odnoszącego się do pracowników samorządowych) Pan Jacek Wojdyła i Pan Piotr Obrębski wykonują zadania koordynatorów Zespołów?

Czy w związku z powierzonymi dodatkowymi zadaniami Panowie otrzymują dodatek do wynagrodzenia? Jeżeli tak, to proszę o podanie ich miesięcznej wysokości (netto).

Z Obywatelskim pozdrowieniem
Odpowiedź 22-02-2016

Szanowna Pani,
uprzejmie informuję, że pytanie o podstawy prawne działania organu nie stanowi informacji publicznej. Jakkolwiek pytanie zadane przez Panią nie zostało złożone w trybie dostępu do informacji publicznej, to jednak udzielając odpowiedzi na pytania zadane Burmistrzowi za pośrednictwem strony internetowej Miasta (a więc w odformalizowanym trybie), nie ma podwodów do stosowania innych standardów niż wynikające z obowiązujących przepisów. Informuję również, że nie ma podstaw prawnych do udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia pracowników, których dotyczy pytanie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-01-2016, Leonora Krzesimir
Pani Burmistrz w informacji pokontrolnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WKP-R.420-279/09 z dnia 12.11.205 roku

znajduje się informacja, że Urząd reprezentował m.in. Pan Jacek Wojdyła – Koordynator Zespołu ds. Informatyki.


W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy Urząd zatrudnia jeszcze innych pracowników na stanowisku Koordynatora

Ile jest takich Osób – pełniących funkcję koordynatorów oprócz Pana Wojdyły.

W jakim zakresie są zatrudniani pozostali koordynatorzy (z wyłączeniem zespołu informatyki, chyba, że w tym zespole jest więcej koordynatorów)


Z poważaniem

Leonora Krzesimir
Odpowiedź 26-01-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na mailowe pytanie z dnia 17.01.2016 r. informuję, że:
- Pan Jacek Wojdyła jest zatrudniony w Urzędzie Miasta Milanówka na stanowisku Informatyka w Referacie Organizacyjnym. Ponadto ma powierzone dodatkowe  zadania polegające na koordynowaniu Zespołu ds. Informatyki w Referacie Organizacyjnym;
- w Urzędzie Miasta Milanówka są dwie osoby, które mają powierzone dodatkowe zadania polegające na koordynowaniu prac pracowników. Ww.  Jacek Wojdyła i Piotr Obrębski - Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, któremu powierzone zostały dodatkowe zadania tj. koordynowanie Zespołem ds. Gospodarki Przestrzennej.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Monika Dziewięcka - Inspektor ds. Kadrowych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

do góry strony
Pytanie 17-01-2016, Danuta
Dlaczego została zlikwidowana strona internetowa KWW Wiesławy Kwiatkowskiej oraz strona na facebooku KWW Wiesławy Kwiatkowskiej? Gdzie teraz mogę znaleźć Pani program z wyborów z 2014r.?
Odpowiedź 15-02-2016

Szanowna Pani,
Informuję, że strona internetowa KWW Wiesławy Kwiatkowskiej powstała na potrzeby wyborów samorządowych i została zlikwidowana w momencie rozwiązania się komitetu wyborczego. Jeżeli chodzi o stronę na facebooku to zmieniła ona nazwę na Wiesława Kwiatkowska Burmistrz Miasta Milanówka i na niej dostępny jest program z wyborów samorządowych.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrza Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 17-01-2016, Monika
Szanowna Pani Burmistrz,

Jestem mieszkanką osiedla Berliny, w debacie Wiesława Kwiatkowska - Jerzy Wysocki w dn. 27.11.2014r. (dostępnej tu https://www.youtube.com/watch?v=K9bw_jN0QdE ) na pytanie co powinna objąć rewitalizacja przestrzeni miejskiej jako pierwszą rzecz odpowiedziała Pani, że:
1.Rewitalizacja Berlinów, znalezienie przestrzeń dla młodzieży aby ich aktywizować, zmiana wyglądu osiedla, zmiana funkcjonowania osiedla Berliny (dla przypomnienia można wysłuchać od minuty 15.45, bardzo proszę o informację kiedy mieszkańcy Berlinów mogą spodziewać się jakichkolwiek działań z Pani strony w tym zakresie?
2. Ponadto w tej samej debacie (od min. 3,30) mówiła Pani o powołaniu specjalnego zespołu eksperckiego stworzonego z pracowników UM do spraw pozyskiwania funduszy Unijnych - zatem mam pytanie: Kto w Urzędzie wchodzi w skład tego zespołu? i czy powołany przez Panią zespół nie mógłby pozyskać funduszy na rewitalizację Berlinów?
Odpowiedź 28-01-2016

Szanowna Pani,
W celu przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, mogących otrzymać wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych,  niezbędne jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wyznaczającego obszary interwencji. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania procedury wyłonienia wykonawcy takiego opracowania. Na etapie tworzenia programu planujemy zorganizować spotkania i warsztaty, na których mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje działań. Następnie projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym.
W skład zespołu eksperckiego, o którym mowa w zapytaniu, wchodzi Łukasz Stępień – kierownik zespołu oraz Katarzyna Fitz  i Aleksandra Żuraw. W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowania działań rewitalizacyjnych zespół na pewno będzie aplikował o środki zewnętrzne.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-12-2015, Xaw
Pani Burmistrz

Prosze o zwrocenie uwagi Pani Ewie Stelmachowskiej z obslugi technicznej mieszkancow komunalnych Urzedu na Spacerowej.
Ta Pani jest bardzo beszczelna i arogancka w stosunku do mieszkancow ktorzy zglaszaja problemy techniczne.
Na wielu rzeczach sie nie zna, nie wiem jakim cudem jest kierownikiem. Czasami trzeba po kilka razy zglaszac jeden problem i jak grochem o sciane. Jak sie zadzwoni to tylko pretensja w glosie ze zawraca sie jej glowe. Raz sie nie rozlaczylem i slyszalem jak ta Pani komentuje mnie i zaluje ze tego nie nagralem, bo bylo to stwierdzenie ze moglbym sie odp....lic - cos w tym stylu.
Nie przedstawiam sie bo ta Pani sie bedzie mscila.
Prosze tez o informacje w jakich godzinach ta Pani pracuje, widywalem ja pare razy na zakupach w ciagu dnia.
Dziekuje za interwencje w tej sprawie. Dodam, ze nie jestem pierwszy ktory ma o tej pani zle zdanie, z innymi mozna wszystko jakos zalatwic bez problemu i sie da - trzeba tylko chciec i troche dobrej woli miec.
Prosze jeszcze o informacje jakie ta Pani ma kwalifikacje do pracy na takim stanowisku iciekawy jestem ile zarabia za nic nie robienie bo wyglada na to ze wyznaje zasade -czy sie stoi czy sie lezy dwa tysiace sie nalezy-.Z Powazaniem

Mieszkaniec Milanowka
Odpowiedź 30-12-2015

Szanowny Panie,
Odnosząc się do pytania uprzejmie wyjaśniam, iż wskazana przez Pana osoba jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Wobec powyższego sprawa została skierowana do dyrektora ZGKiM w celu jej wyjaśnienia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski – Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku