Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 30-11-2015, Grzegorz T. Kolecki
W jaki sposób nadzorowane przez pracowników Urzędu Maista sprzątanie ulic? Ulica Inżynierska powinna była byc gruntownie wysprzątana 20 listopada 2015 r. W rzeczywistości jedna stroną ulicy przejechał samochód-szczotka, a druga strona pozostała całkowicei zaniedbana. Jest to praktyka, którą obserwujemy od czasu zmiany firmy sprzątającej. Skoro to z naszych podatków pokrywane są opłaty za sprzątanie ulic, to dlaczego pracownicy Urzędu tolerują niestaranne przątanie?
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila informuję, że prace porządkowe na terenie miasta nadzorowane są w terenie przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. Na ulicy Inżynierskiej w dniu 23 listopada stwierdzono nienależyte wykonanie prac porządkowych. Prace nie zostały odebrane, spisano protokół i wykonano dokumentacje fotograficzna. Został wyznaczony nowy termin wykonania doczyszczenia ulicy Inżynierskiej, w przypadku stwierdzenia niewykonania powyższego zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec firmy.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 18-11-2015, M. Nowacki
Szanowna Pani Burmistrz,
Proszę o informację dlaczego od ponad 3 tygodni nie otrzymuję odpowiedzi na moje pytanie ( "pytania do burmistrza)" dotyczące pachołków drogowych stawianych przez MPWiK na parkingu przy ul. Spacerowej?
Dlaczego odpowiedzi na pytania nie są udzielane według kolejności wpływu tylko wybiórczo wg "widzi mi się" pracowników czy mam rozumieć, że na niewygodne pytanie w ogóle Pani nie odpowiada i nie są one opublikowane?
W jednej z odpowiedzi Pan M. Jastrzębski pisze " W ramach .... „dobrych praktyk” ustalono, aby odpowiedzi udzielane były bez zbędnej zwłoki i określono instrukcyjny termin na 3 dni robocze. Niestety praktyka pokazuje, że nie zawsze jest on możliwy do zachowania co wynika zarówno z powodów formalnych (obieg pytania wewnątrz Urzędu, nieobecność w pracy pracownika zajmującego się daną sprawą, ilość spraw realizowanych przez pracowników), jak i merytorycznych – niejednokrotnie odpowiedź wymaga analizy dokumentów zebrania informacji od więcej niż jednego pracownika lub komórki organizacyjnej."
Chciałbym zauważyć, że moje pytanie nie było ani skomplikowane ani nie wymaga nadzwyczajnego obiegu dokumentów, czy też ich analizy, sezon urlopowy też chyba już się w Urzędzie zakończył, zatem niezrozumiały jest dla mnie fakt braku odpowiedzi na moje pytanie sprzed kilku tygodni.
Treść pytania:
: Pani Burmistrz,
"Kilka razy chcąc załatwić sprawy w Urzędzie przy ul Spacerowej na parkingu obok miejsca dla niepełnosprawnych zauważyłem 2 pachołki drogowe. Uzyskałem informację, iż stawiają je pracownicy spółki wodnej.
Zatem proszę o informację czy wyraziła Pani na to zgodę?
Jeżeli tak to proszę o jej racjonalne wytłumaczenie, czy mam rozumieć, że interesanci Urzędu, czy emeryci nie mają prawa zaparkować bliżej wejścia do Urzędu, bo pracownikom spółki nie chce się zrobić kilka kroków więcej. czy może pracownicy spółki są w jakiś sposób upośledzeni bądź niepełnosprawni, że mają takie przywileje? Czy w kampanii wyborczej nie głosiła Pani aby Milanówek był bardziej przyjazny mieszkańcom? Za poprzedniego Burmistrza takie sytuacje nie miały miejsca. Z jednej strony przeniosła Pani punkt interesanta na ul. Spacerową z ul. Kościuszki a z drugiej strony blokuje Pani 2 miejsca parkingowe, które powinny służyć mieszkańcom - nie mogę się dopatrzyć logiki w tych decyzjach.
Bardzo proszę o interwencje w tej sprawie.
P.S. Jako, że pytanie kieruję bezpośrednio do Pani Burmistrz to liczę na odpowiedź właśnie Pani Burmistrz a nie upoważnionego do tego pracownika.
Z poważaniem
Marian Nowacki"
Odpowiedź 23-11-2015

Szanowny Panie,
Na wstępie chciałabym podziękować za sugestię oraz przeprosić za zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi. Następnie chciałabym wyjaśnić, iż zajmowanie tych dwóch miejsc parkingowych przez samochody służbowe MPWiK nie wynika z żadnych regulacji i odbywa się na podstawie ustnego uzgodnienia z poprzednim Burmistrzem Miasta. Niemniej jednak, jak trafnie Pan zauważył samochody MPWiK nie muszą zajmować miejsca przy wejściu do budynku. Dlatego też, w celu ułatwienia dostępu do budynku mieszkańcom, zostaną wyznaczone inne miejsca dla tych samochodów. Jeszcze raz dziękuję za sugestię, mogącą poprawić dostępność budynku Urzędu dla mieszkańców.


 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-10-2015, Alina Michalska-Augustyniak
Szanowna Pani Burmistrz
przesyłąm do Pani pismo które wysłałam
do MPWiK .
Wynika że spółka miesjka działą na szkodę mieszkańcó , dlaczego?
Czym to jest spowodowane ?
Czy taki był cel powołąnia spółki miejksiej by mieszkańcy płacili drożej za wodę i ścieki?
I tak ma wyglądać miasto ogród ?
Bzdura
Niech Pani sprawdzi co dziej się w tej spólce kierowanej przez Pana Budziszewskiego , czy wszystko jest OK , czy kontrolowane i pilnowane sż koszty w spólce ? a może po prostu są zbyt wysokie ?
Oczekuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania
bo zmiana cen o ponad 30 % to dużo , bardzo duż o

Alina Michalska -Augustyniak
Szanowni Państwo
Dziś otrzymałam fakturę za ścieki Nr S/0649/10/2015
Nabywca 003934 Alina Michalska –Augustyniak Milanówek ul Podwiejska 25

Wasze zachowanie stosunku do waszych klientów jest co najmniej naganne- bezczelne
W ostatniej fakturze za mc wrzesień i październik daliście popis waszej arogancji
I bezczelności
Nie informując swoich klientów o zmianie taryfy po prostu
naliczacie należność wg nowej taryfy bez słowa komentarza
To nieładnie i po prostu bezczelnie , po prostu „wadza” .
Nie rozumiecie zapewne, że jesteście na „garnuszku”
odbiorców mieszkańców, i że Wasza działalność ma służyć mieszkańców ?
Efekt działalności waszej spółki jest taki że mamy najwyższe ceny za wodę i ścieki

Kto potrafi wyjaśnić dlaczego mieszkańcy Grodziska płacą o ok 1 zł mniej za
wodę i ścieki?
Odpowiedź nasuwa się sama , zapewne są bardziej efektywni i potrafią dbać
o koszty swojej spółki.
W jakim celu Miasto powołało spółkę ? czy po to by dać zatrudnienie „swoim”
a za te działania obciążyć mieszkańców .
Jeśli tak ,to idea powołania takiej spółki z punktu widzenia mieszkańców nie ma sensu
I jest skierowania przeciw nim
Być może struktura spółki jest ponad miarę rozbudowana i wszystko jest w tej spółce droższe

Oczekuję wyjaśnienia tej sytuacji

Alina Augustyniak
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowna Pani,
Ustosunkowując się do Pani zarzutów informuję:
•Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych Milanówka wyposażonych w odczyt wodomierzowy czyli dla I grupy taryfowej po uwzględnieniu dopłaty do taryf z budżetu Miasta Milanówka do 1m3 ścieków odprowadzonych siecią zbiorczej kanalizacji sanitarnej  nie uległa zmianie od 1.10.2013 roku i wynosi za dostawę wody 3,49 zł/m³ brutto i za odprowadzenie ścieków 6,46 zł/m³ brutto.
•Poniżej przedstawiam zestawienie cen w gminach ościennych.
 Ceny obowiązujące w lipcu 2015 Ceny obowiązujące w listopadzie 2015
Grodzisk Mazowiecki Podkowa Leśna Brwinów Milanówek Grodzisk Mazowiecki Podkowa Leśna Brwinów Milanówek
cena brutto za 1 m3 wody dla  mieszkańców  3,74 2,38 3,81 3,49 3,93 4,54 2,38 3,49
cena brutto za 1 m3 ścieków dla  mieszkańców  6,06 7,86 6,48 6,46 6,17 7,86 6,93 6,46


Zetem nie prawdą jest twierdzenie o wygórowanych cenach wody i ścieków w Milanówku.   
•Jednocześnie informuję, że z dniem 1.10.2015 Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust.8 i 9  ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wprowadziło ceny taryf na okres od 1.10.2015 do 30.09.2016. Nowy cennik utrzymał ceny na poprzednim poziomie likwidując jednocześnie taryfę za wodę bezpowrotnie zużytą w tym wodę do podlewania ogrodów. Tym samym cena wody „ogrodowej” spadła z 5,96 zł/m³ brutto do 3,49 zł/m³ brutto i jest taka sama jak cena wody pobrana przez gospodarstwo domowe.
Cennik i informacje dla mieszkańców rozliczanych ryczałtowo za odbiór ścieków znajdują się na stronie internetowej MPWiK w zakładce „CENNIKI I TARYFY”  oraz zakładce „OGŁOSZENIA".


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Mission - Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych MPWiK

do góry strony
Pytanie 29-10-2015, Piotr
Szanowna Pani, czy istnieją w Urzędzie oficialne terminy odpowiedzi na "pytania do burmistrza"? Jeżeli nie czy są przez Panią przyjete dobre praktyki w tym obszarze? Z poważaniem, Piotr
Odpowiedź 30-10-2015

Szanowny Panie,
Pragnę wyjaśnić, że pytania do Burmistrza stanowią odformalizowaną możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie interesujące mieszkańców związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta. W związku z powyższym nie ma oficjalnych (tj. uregulowanych w przepisach) terminów na udzielenie odpowiedzi. W ramach wspomnianych w Pana pytaniu „dobrych praktyk” ustalono, aby odpowiedzi udzielane były bez zbędnej zwłoki i określono instrukcyjny termin na 3 dni robocze. Niestety praktyka pokazuje, że nie zawsze jest on możliwy do zachowania co wynika zarówno z powodów formalnych (obieg pytania wewnątrz Urzędu, nieobecność w pracy pracownika zajmującego się daną sprawą, ilość spraw realizowanych przez pracowników), jak i merytorycznych – niejednokrotnie odpowiedź wymaga analizy dokumentów zebrania informacji od więcej niż jednego pracownika lub komórki organizacyjnej. Chciałbym w tym miejscu przeprosić zarówno Pana jak i wszystkie inne osoby, które zbyt długo czekały na uzyskanie odpowiedzi i zapewnić, że podejmujemy starania w celu jak najlepszego usprawnienia działania systemu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka


 


 

do góry strony
Pytanie 28-10-2015, milanleaks.pl
Szanowna Pani Burmistrz,
W związku ze zbliżaniem się terminu w jakim zobowiązała się Pani do wywiązania z Umowy Społecznej pod rygorem poddania ocenie mieszkańców wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wywiązała się Pani z poszczególnych (osiemnastu) punktów tej umowy.
z poważaniem
milanleaks.pl
Odpowiedź 07-12-2015

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji „Umowy społecznej” informuję, że podpisując ją zadeklarowałam, że zawarte w niej 18 punktów określa moje zamiary na całą kadencję. Natomiast w ciągu pierwszego roku zadeklarowałam podjęcie działań w następujących punktach:
1.Przeprowadzenie audytu oraz kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli w Gminie Milanówek w celu stwierdzenia „stanu na dzień otwarcia” i opublikowanie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej.
W 2015 r. zleciłam przeprowadzenie następujących audytów:
1)audyt kadrowy,
2)audyt w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
3)audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Informacje o wynikach zamieściłam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wystąpiłam również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta. W odpowiedzi RIO wyjaśniła, że planowa kontrola zaplanowana jest na 2015 r. i nie ma możliwości jej przyspieszenia. Obecnie kontrola ta jest już prowadzona w UM i zostanie zakończona do 31.12.2015 roku.


2.Przystąpienie do wykonania dla całego obszaru miasta MZPZ, gwarantującego zachowanie jego charakteru Miasta- Ogrodu, jego zabytków, wartości kulturowych i przyrodniczych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle istotnym aktem prawnym ustalającym przeznaczenia terenów objętych planem oraz określającym sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Obecnie na terenie Milanówka obowiązują 24 miejscowe plany, nie obejmujące terenu całego Miasta. Aby uporządkować problematykę zagospodarowania Milanówka i określić spójne kierunki i zasady tego zagospodarowania podjęłam niezbędne w tej sytuacji działanie, które w pierwszej kolejności zobowiązują mnie do ustalenia polityki przestrzennej Miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Narzędziem dla ich ustalenia jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli zagospodarowanie Milanówka ma być dokonywane w sposób zrównoważony i harmonijny, opracowywanie i uchwalanie miejscowych planów musi być zgodne z ustaleniami aktualnego studium, a więc zachodzi potrzeba opracowania nowego studium. Poprzednie uchwalone zostało bowiem  10 marca 1998 r. uchwałą Nr 195/LV/98 i zawiera wiele zapisów uniemożliwiających przygotowanie MPZP.
W dniu 28 maja 2015 r. ogłosiłam przetarg na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka, zaś 9 lipca br. wyłoniony został wykonawca tego opracowania. Obecnie trwają prace wstępne, przygotowywane są szerokie konsultacje z mieszkańcami i po opracowaniu studium możliwe już będzie rozpoczęcie prac planistycznych.
3.Zagospodarowanie „Turczynka” i „Walerii” tak, aby służyły mieszkańcom- projekty zagospodarowania oddolne / społeczne/ konkursowe, a nie narzucone odgórnie.
Zarówno Turczynek, jak i Waleria stanowią dla Milanówka nie tylko dobro, ale również problem. Zabytkowy charakter tych obiektów, ich stan techniczny i uwarunkowania prawne powodują, że ponowne ich użytkowanie jest działaniem długofalowym i kosztownym. Dlatego też, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa, nie deklarowałam rozwiązania tych kwestii w ciągu roku, lecz rozpoczęcie działań w tym zakresie.
Nieustannie podejmuję działania, które zmierzają do przywrócenia tym obiektom ich dawnej świetności i możliwości użytkowania ich przez mieszkańców. Nie kontynuuję jednak kierunku działania poprzedniego Burmistrza, zmierzających do sprzedaży Turczynka. Podjęłam  działania promujące to miejsce na szerszą skalę w celu podniesienia świadomości istnienia tego pięknego miejsca na mapie Polski. Powstał materiał w telewizji regionalnej TVP3, dwukrotnie zorganizowałam na Turczynku ogólnodostępne widowisko artystyczne w wykonaniu lokalnej grupy T Art. Zaprosiłam także na Turczynek producentów filmowych i fotografów, którzy podjęli lub chcą podjąć działania promujące to miejsce. Natomiast w zakresie Walerii prowadzę rozmowy z organizacjami działającymi na rzecz kultury w Milanówku, które planują założenie federacji organizacji pozarządowych i wspólnie z Miastem przywrócić temu obiektowi dawną świetność. W Willi Waleria przymierzam się do stworzenia w niej miejsca spotkań i działań na rzecz szerzenia działań kulturalnych w naszym mieście. Jest to miejsce, które mogło by spełniać wymogi „Centrum aktywizacji obywatelskiej i młodzieżowej”. Staram się również zainteresować władze samorządowe Województwa Mazowieckiego wsparciem Miasta w rewitalizacji obu terenów.
4.Opublikowanie rejestru umów, rejestru faktur, dotacji w tym dotacji do przedszkoli i szkół prywatnych, wykazu protokołów odbioru prac przy inwestycjach miejskich, jak i sprawozdań rocznych spółek w których Miasto jest udziałowcem oraz wszystkich innych informacji, których prawo nie zabrania.
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej jest dla mnie nie tylko wypełnieniem obowiązku ustawowego, lecz przede wszystkim stanowi istotną formę komunikacji z mieszkańcami. Biuletyn Informacji Publicznej jest  prowadzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i są tam publikowane wszystkie informacje istotne dla Miasta i jego mieszkańców. Dokładam wszelkich starań, aby jak najszerszy katalog informacji był umieszczany w BIP i aby był on na bieżąco aktualizowany. Przykładem takiego działania jest regularna comiesięczna aktualizacja rejestru umów  zawieranych przeze mnie. Dodatkowo wprowadziłam także publikację w BIP Rejestru Zamówień Publicznych, który jest aktualizowany co tydzień. Jak tylko pojawią się informacje, których nie ma na stronie, a których mieszkańcy mają potrzebę poznania,  Urząd Miasta jest otwarty na to i, w zależności od rodzaju informacji,  może opublikować lub przygotować właściwy dokument bezpośrednio do wglądu zainteresowanego. Jest jednak jeszcze kilka płaszczyzn do poprawy, nad którymi cały czas pracuję,  a jako Burmistrz jestem zawsze otwarta na merytoryczne argumenty w zakresie działania Urzędu Miasta i komunikacji z mieszkańcami Milanówka.
Reasumując pragnę podkreślić,  że w ciągu roku, pomimo wielu różnych trudności, konieczności reorganizacji Urzędu i wprowadzania zasad solidnej pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy oraz szeregu podjętych działań wynikających z bieżących potrzeb  Mieszkańców  zrealizowanie czterech powyższych punktów umowy zostało w znaczącej większości zrealizowane.


 Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 08-10-2015, MZ
Dzień dobry Pani Burmistrz,

Mam pytanie dotyczące nowej kasjerki zatrudnionej w MPWiK Sp. z o.o.. Kwestia dotyczy tego, iż ostatnio czekałam z 15 min w kolejce do kasy, iż rozmawiała z koleżanką, widocznie zna co 2 osobę, bo z kolejną w Panią w kolejce też rozmawiała na „Ty”, stąd wiem, ze Pani nazywa się Kasia. Pani jest bardzo miła, ale niech się trochę zdyscyplinuje. Wcześniejsza Pani w kasie, była bardziej profesjonalna.

Pozdrawiam, M.Z
Odpowiedź 04-12-2015

Szanowny Mieszkańcu,
Sprawa została przekazana do MPWiK Sp. z o.o.  pani Kasjerka została pouczona i zobowiązana do bardziej profesjonalnej pracy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Mission - Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych MPWiK

do góry strony
Pytanie 05-10-2015, Helena
Szanowna Pani Burmistrz,

zgodnie z art. 53b par. 2 Kodeksu Wyborczego zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach można zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W obwieszczeniu Burmistrza Miasta z 24/09 znalazłam jedynie informację o możliwości zgłoszenia wniosku osobiście w siedzibie USC w Milanówku. Uprzejmie proszę o pilną informację na jaki numer faksu lub adres e-mail można wysłać zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Odpowiedź 07-10-2015

Szanowna Pani,
Tak jak Pani napisała, zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać w różnych formach: pisemnie, ustnie, faksem, elektronicznie. Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, Sekretariat Burmistrza, budynek A, I piętro, tel. 22 758 30 61-62 wew. 222, 217 , w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek- czwartek 8:00-16:00 i piątek 8:00-15:00, faxem 22 755 81 20 lub na e-mail: miasto@milanowek.pl,. Informacja zawarta w obwieszczeniu dotyczy wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i wniosków o dopisanie do spisu wyborców. Szczegółowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego i pomocniczy formularz zgłoszenia znajdują się na stronie miasta w zakładce Wybory parlamentarne 2015.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Michał Piwek - Urzędnik Wyborczy


 


 

do góry strony
Pytanie 26-09-2015, Żaneta
Mam pytanie sprawa dotyczy umowy nr W/490/ORG/490/15 na "ZAKUP GAZET DLA POTRZEB PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA MILANÓWKA ".
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania :

-Jaki wpływ ma czytanie gazet w pracy przez pracowników na efektywność pracy? .

-Czy w czasie gdy pracownik urzędu czyta gazety przekłada się to na szybkość obsługi interesantów?

-Czy w urzędzie jest tak mało pracy ze pracownicy muszą czytać gazety żeby szybciej zleciał czas.?

Jakie są tytuły tych gazet które urząd zakupił ( dotyczy umowy nr W/490/ORG/490/15 )?

Podsumowując każdy z pracowników urzędu i tak nieźle zarabiający może we własnym zakresie kupić swoją ulubioną gazetę i ją w domu po pracy przeczytać nie zgodzi się Pani?
Odpowiedź 30-09-2015

Szanowna Pani,
Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych należy do ustawowych obowiązków pracowników samorządowych. Urząd nie jest jednostką organizacyjną, która funkcjonuje w oderwaniu od otoczenia i na którą to otoczenie nie ma wpływu. Śledzenie zmian zachodzących w kraju - w polityce, sektorze finansów publicznych, sektorze prywatnym, czy w sferze socjalnej, szczególnie zdobywanie informacji na temat bieżących i planowanych zmian w przepisach prawa, należy do obowiązków pracowników, a zapewnienie im stałego dostępu do tego typu  informacji stanowi obowiązek pracodawcy. Do lipca br. Urząd zamawiał po jednym egzemplarzu gazet codziennych: Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Gazety Prawnej, od sierpnia kupujemy tylko Dziennik Gazeta Prawna. Gazety wykorzystywane są przede wszystkim przez kierownictwo Urzędu oraz przez poszczególnych kierowników referatów, jeśli dany artykuł dotyczy merytorycznie ich branży.
Być może śledzenie przepisów nie wpływa bezpośrednio na szybkość obsługi interesantów, ale na pewno na jej jakość. A wszystkim nam zależy na tym, aby urzędnicy byli zorientowani w przepisach prawa  i w sposób profesjonalny obsługiwali klientów. Wiedza fachowa bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy, więc Pani ironiczne komentarze są całkowicie nieuzasadnione.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 02-09-2015, krzysztof
Pani burmistrz na jakiej podstawie pan kowalewski krzysztof i pani maja petry wzieli udział w delegacji w niemczech czy te osoby są zatrudnione w urzedzie miasta czy zapłaciły zato z własnych pieniedzy
Odpowiedź 16-09-2015

Szanowny Panie,
Pan Krzysztof Kowalewski jako nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku przez kilkanaście lat był inicjatorem wymiany polsko-niemieckiej milanowskiego liceum z Limes Gymnasium w Welzheim. Przez długie lata podtrzymywał pozytywne relacje i wiele wniósł we współpracę Miast Partnerskich. Dlatego też Pan Kowalewski jako przewodnik delegacji i prekursor wymiany wziął udział w tym wyjeździe. Maja Petry w Welzheim była naszym tłumaczem. Spotkaliśmy się z nią na miejscu, gdyż w tym czasie przebywała akurat w Niemczech. Pani Maja miała własne zakwaterowanie a funkcję tłumacza pełniła społecznie.


Z powazaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Monika Samoraj - Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

do góry strony
Pytanie 27-08-2015, Agnieszka
Kto jest odpowiedzialny za umieszczenie w komunikacie dot. bezpłatnych porad prawnych w ostatnim numerze Biuletynu kryptoreklamy kancelarii adwokackiej? Jest to niedopuszczalne.
Odpowiedź 03-09-2015

Szanowna Pani,
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku  zorganizowała pierwsze spotkanie dotyczące bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców naszego miasta. Jest to pomoc dla tych, którzy z różnych względów mają utrudniony dostęp do korzystania z odpłatnych porad prawnych. Adwokat Katarzyna Izabela Wąż z Kancelarii Adwokackiej w Milanówku, poświęciła swój czas, aby w ramach wolontariatu udzielać bezpłatnych porad naszym mieszkańcom. Dodatkowo mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych powinni mieć dostęp do informacji kto takich porad będzie udzielał. W związku z powyższym, przedstawienie pani adwokat na ramach Biuletynu jest z jednej strony naszym podziękowaniem za nieodpłatne poświęcenie czasu mieszkańcom Milanówka, a z drugiej udostępnianiem pełnej informacji umożliwiającej weryfikacje kompetencji adwokata, który udzielał porad prawnych.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Monika Samoraj - Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej


  

do góry strony


Wersja do druku