Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 04-03-2009, Robert
Drogi Panie Burmistrzu. Kiedy będzie zrobiona jezdnia do końca na ul. NADDAWKI? ZAPŁACILIŚMY, ALE NIE JEST ZROBIONA DO KOŃCA. DZIĘKUJE, że Pan popchnął w mojej sprawie zrobienie chodnika do końca. Jeszcze mam pytanie, czy w tym roku doczekamy się zrobienia ulicy, od końca ul Czubińskiej do ul. Krakowskiej, koło torów PKP, bo tam nie daje rady przejść. Teraz jakiś samochód zrobił rów kołami i nie daje się pRzejść.Z GÓRY DZIĘKUJĘ.
Odpowiedź 10-03-2009

Szanowny Panie,
Budowa ulicy Naddawki nie jest ujęta w planie inwestycji na 2009r. Budowa chodnika w ulicy Krakowskiej, z uwagi na brak miejsca (teren ulicy jest w większej części prywatny), nie może być zrealizowana. Tak, jak napisałem w mojej odpowiedzi z dnia 19 listopada, planowana jest budowa chodnika przy kładce nad torami PKP.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-02-2009, Leszek
Panie Burmistrzu,kiedy planuje Pan wykonać chodnik w ulicy Fiderkiewicza,chodnik który jest w fatalnym stanie robi, Pan chodniki w innych podrzędnych ulicach, na peryferiach miasta tam gdzie prawie nikt nie chodzi a w ulicy fiderkiewicza jednej z głównych ulic miasta został wykonany kawałek , jeszcze w dodatku w materiałach urzędu błędnie podano ,że do ulicy Grudowskiej. Chodnik wykonany jest po stronie urzędu a my mieszkańcy ulicy to coś gorszego przecież płacimy podatki i to podatki bardzo duże , co roku coraz większe, wzrastające nie o wartość inflacji ale 3-4 krotnie większe, od 2000r.wzrosły 100%.Rolnik za 10ha gospodarstwo płaci mniej niż w Milanówku za działkę 1500m2.Kiedy zostanie naprawiona jezdnia poryta przy wykonaniu kanalizacji,przecież to ulica gdzie są biura urzędu miasta.Nawet na 2009r. nie zaplanowano żadnych prac.Proszę o odpowiedź, z poważaniem mieszkaniec ulicy.
Odpowiedź 18-02-2009

Szanowny Panie,
Ulica Fiderkiewicza będzie przebudowywana w ramach realizacji inwestycji budowy budynku przedszkola. Planowany termin rozpoczęcia robót wyznaczony został na czerwiec 2010r. Do tego czasu modernizacja ulicy nie jest uzasadniona.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-02-2009, Mariola
Szanowny Panie Burmistrzu, wśród Pana odpowiedzi na maile mieszkańcó odnalazłam taką informację:"Ponadto chciałbym Panią poinformować, że wniosek w sprawie budowy masztu przy ul. Wojska Polskiego został wycofany."Proszę o potwierdzenie, że ta inwestycja nie będzie realizowana oraz o podanie dokładnej lokalizacji na ulicy Wojska Polskiego.Uprzejmie dziękuję, Mariola Tomczyk
Odpowiedź 10-02-2009

Szanowna Pani,
Potwierdzam, że wymieniona inwestycja nie będzie realizowana w Milanówku przy ulicy Wojska Polskiego 4 – jak wskazano w wycofanym wniosku.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-01-2009, Anna
Dzień dobry Panie BurmistrzuMam kilka pytań do Pana i bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi konkretnej a nie sztampowej i wymijającej a mianowicie :1. Kiedy zostanie podłączona woda na ul. Macierzanki wg obietnic Pana podczas przekazywania drogi gminie padła obietnica (nie tylko ustna) przy wszystkich współwłaścicielach drogi przekazywanej ,że natąpi to w 2007 mamy 20092. Kiedy zostanie założone oświetlenie na w/w ulicy. Podobnie jak w poprzednim pytaniu obietnica została złożona iż będzie to 2008 Jak nie trudno zauważyć mamy już 2009 rok i nic z obietnic.O ile sie orientuje to U.G jest szczególnie zobowiązany dotrzymywać obietnic.Państwo reprezentujecie Urząd Państwowy i Pan powinien dokonać szczególnej staranności aby obietnice były dotrzymywane.3. Chyba przez tyle lat kolejnych można ująć w budżecie inwestycje , które sie obiecało swoim mieszkańcom , których Pan reprezentuje.Z wyrazami szacunku
Odpowiedź 07-01-2009

Sanowna Pani,
Odcinek wodociągu o długości 110 m w ulicy Macierzanki, który umożliwił podłączenie istniejących budynków, został wykonany w 2007r. Budowy następnego odcinka wodociągu i oświetlenia ulicznego w ulicy Macierzanki nie zostały ujęte w tegorocznym planie inwestycji. Inwestycje te będą mogły być zrealizowane w terminie do 30.06 br., po dokonaniu stosownej korekty budżetu miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 01-01-2009, Ola
Szanowny Panie Burmistrzu!Z pewnym zaskoczeniem zapoznałam się z przedstawionym w Biuletynie "Planem rzeczowym budowy kanalizacji". Dlaczego uzyskanie dodatkowych funduszy na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zamiast przyspieszyć realizację inwestycji, spowalnia ją. W "Wieloletnim planie inwestycyjnym" Milanówka budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego na odcinku Krasińskiego-Północna przewidzana jest na rok 2011 a w przywołanym planie rzeczowym na 2012 rok. Do tej pory we wszystkich swoich wystąpieniach twierdził Pan, ze uzyskanie dodatkowych srodków na ten cel bedzie skutkowało wcześniejszą realizacją tego zadania.
Odpowiedź 07-01-2009

Szanowna Pani,
W związku z przyspieszeniem tempa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku budowane będą główne kanały  w poszczególnych zlewniach, na które podzielono miasto, w zakresie znacznie większym niż pierwotnie planowano. Aby nie sparaliżować ruchu pojazdów, prace prowadzone będą w skoncentrowanych rejonach miasta, aby nie rozkopać wielu ulic i wykonywać w nich krótkich odcinków sieci. Z tego powodu, harmonogram rozbudowy kanalizacji sanitarnej zawarty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym musiał ulec zmianie. Niestety, w nowym harmonogramie, oprócz zwiększenia liczby ulic objętych kanalizacją i przyspieszenia terminów realizacji, można dostrzec kilka niekorzystnych zmian dotyczących opóźnienia terminów. Trzeba jednak pamiętać, że pierwotny harmonogram ustalany był przed ponad czterema laty, a jednostkowe przypadki jednorocznego opóźnienia czy też przyspieszenia terminu realizacji świadczyć mogą jedynie o bardzo starannym jego przygotowaniu.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-12-2008, Elżbieta
Panie Burmistrzu,proszę zatem wyjaśnić,dlaczego ujęta została w Planie budowy kanalizacji np.ul.Konwaliowa,a Marzanny nie? Ulice przecież podobne.Czy są jakieś szanse na zmianę tego planu,aby jednak ul.Marzanny znalazła się w nim?Pozdrawiam
Odpowiedź 31-12-2008

Szanowna Pani,
W Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2005-2013 nie znalazła się inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowej. Być może, przez pomyłkę odczytała Pani zadanie budowy kanalizacji w ulicy Kazimierzowskiej na odcinku Próżna – Konwaliowa w roku 2011, jako budowę w ulicy Konwaliowej. Nie jest wykluczone, że w tym samym roku zostaną wybudowane kanały w ulicach bocznych od głównych kolektorów. Zależeć to jednak będzie od wielkości dochodów realizowanych w ramach budżetów miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 20-12-2008, Krzysztof
Dlaczego Panie Burmistrzu w Planie budowy kanalizacji nie została ujęta ulica Marzanny ? Dziękuję z góry za odpowiedż.
Odpowiedź 23-12-2008

Szanowny Panie,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny nie była i nadal nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2005 - 2013. Powodem tego stanu rzeczy jest przyjęta systematyka w planowaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej polegająca na budowie w pierwszej kolejności kolektorów zbiorczych, następnie kanałów o dużych przepływach ścieków, a na końcu kanałów w ulicach krótkich, o mało intensywnej zabudowie. Ulica Marzanny znalazła się w tej ostatniej grupie, co oznacza, że budowa kanału w tej ulicy będzie możliwa po roku 2013.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-11-2008, Stanislaw
Panie Burmistrzu co dalej z targiem.Czy jest on do likwidacji skoro nie można na nim robić żadnych inwestycji.Przyzna Pan że te budki o różnych ksztatach,zbudowane z różnych materialów,i w różnym stanie technicznym nie są najpiekniejsze.Staram się już od kilku lat o decyzje o warunkach zabudowy i na dziń dzisiejszy czarno to widzę.Lokale te nie remontowane,ni odnawiane za kilka lat się rozsypią.A może tak powinnobyć ?????
Odpowiedź 26-11-2008

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż w celu umożliwienia właścicielom pawilonów handlowych usytuowanych na terenie Targowiska Miejskiego w Milanówku poprawy stanu technicznego tych obiektów, jak również ogólnej estetyki całego placu - zostało zlecone opracowanie koncepcji unifikacji form zabudowy. Przedmiotowa koncepcja po zatwierdzeniu przez Konserwatora Zbytków stanowić będzie jeden z elementów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz umożliwi wykonanie koniecznych remontów.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że w bieżącym roku zrealizowano kolejny etap utwardzenia terenu Targowiska poprzez ułożenie kostki betonowej. Nadto projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakłada dokończenie tej inwestycji w 2009 r.
Reasumując powyższe uważam, iż przedstawione działania zmierzają do poprawy warunków pracy Kupców, jak również do zapewnienia większego komfortu dla osób dokonujących zakupów.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-11-2008, Jacek
Szanowny panie Burmistrzu;Mam wrażenie, że całkowicie mija się pan z prawdą.Po pierwsze: posługuje się Pan pojęciem "ekologia" jak maczugą: 1. jesli wprowawdza sie restrykcyjny PZP (w szczególności dotyczy to zakazu stosowania paliw stałych) i nie zapewnia dostępu do gazu i kanalizacji - w XXI - wieku - skutecznie odstrasza się inwestorów 2. w celu poszerzenia - jak sam Pan to ujął "zbędnego" - ulicy Sadowej będzie trzeba wyciąc wiele drzew i krzewów Po drugie: myli się Pan w ocenie kosztów:1. rzuca Pan - całkowicie nieuzasadnioną kwotę 50 tys. PLN (to ile wobec tego zmarnowano na ten PZP ?) jako koszt poprawienia PZP 2. W celu poszerzenia ulicy Sadowej - na północ od planowanej ulicy pomiędzy obszarem MN i MNU do ulicy Ruczaj należy wykupić ok 800 m. kw. - zdemontować latarnie, bramy, ogrodzenia itp. - koszt ten będzie wielokrotnością wskazanej przez Pana sumy 3. rezygnacja z poszerzenia ulicy Sadowej - wobec planowanej budowy nowej ulicy pomiędzy obszarem MN i MNU oraz planowanego połaczenia z ulicą Sołecką w niczym nie pogorszy dojazdu do posesji na ulicach Ruczaj, Żródlana i Sołecka Po trzecie: nie spotkałem się z entuzjastyczną oceną PZP (w wesrji obecnej - czyli nie wspieranej inwestycjami w gaz i kanalizację) - zwłaszcza od osób, którym za wykup ziemi pod planowane drogi zaproponowano śmiesznie niskie kwoty po czwarte: myli się Pan całkowicie rozciągając wymogi dotyczące zabudowy sąsiedniej na drugą stronę drogi - i to w dodatku w odniesienie do elementow takich jak szambo ekologiczne czy stosowane paliwo - próba wprowadzania tego typu ograniczeń w ramach WZiZT na podstawie PZP po drugiej stronie drogi nie ostałaby się ani w SKO, ani WSAJednym słowem ma coraz więcej wątpliwosci związanych z rzetelnością i dobrymi intencjami związanymi z uchwalonym PZP z poważaniemJacek Bartosiewicz
Odpowiedź 24-11-2008

Szanowny Panie,
W przyjętej emailowej formule pytań do Burmistrza nie przewiduję dyskusji i polemiki. Tym niemniej dwukrotnie udzieliłem Panu odpowiedzi na ten sam temat. Jeśli ma Pan nadal wątpliwości dotyczące tej sprawy proszę o kontakt z pracownikiem merytorycznie zajmującym się sprawą Panią Teresą Matuszewską-Gajewską w Urzędzie Miejskim w Milanówku pok.nr 18 , tel. 758 30 61 wew. 213  w godzinach 8.00-13.30.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-10-2008, Krzysztof
Panie Burmistrzu,Proszę powiedzieć jakiego rodzaju inwestycję planuje się na miejscu byłego boiska przy ulicy Piasta vis a vis zespolu szkół.Dziekuję i pozdrawiam
Odpowiedź 05-11-2008

Szanowny Panie,
Teren, który Pana interesuje, jest  własnością prywatną. Do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek, na podstawie którego można by określić zamierzenia właściciela.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku