Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 09-06-2006, Tomasz Grzelczyk
Panie Burmistrzu, Czy mozna prosić o odpowiedź na pytanie dotyczące- planowanej przez Grodzisk Maz. obwodnicy. Próbuję zrozumieć jak się mają Pana- zapewnienia (ustne i pisemne) o zmianie trasy planowanej obwodnicy do wypowiedzi- Burmistrza Grodziska w tym w szczególności do ostatniej publikacji na łamach- "Wspólnego Powiatu"? Proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska - czy- obwodnica będzie przebiegac w okolicy ul. Wierzbowej czy też zgodnie z Pana- obietnicami została ostatecznie zatwierdzona zmian trasy. Przyznam że wokół- tego tematu narosło wiele niejasności. Ciśnie się na usta stwierdzenie "że- ktoś tu kręci" ... pytanie tylko w jakim celu ? Z góry dziekuje za- odpowiedź. Pozdrawiam Tomasz Grzelczyk ul. Wierzbowa
Odpowiedź
Szanowny Panie!
Moje stanowisko w sprawie przebiegu obwodnicy Milanówka, które jest Panu znane nie zmieniło się. Została opracowana wstępna koncepcja przebiegu obwodnicy po terenach północnych miasta w nawiązaniu do układu komunikacyjnego sąsiednich gmin. Podjęliśmy pracę nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym przewidziane jest opracowanie szczegółowego projektu przebiegu obwodnicy. Przebieg drogi po wcześniej planowanych terenach (w okolicy Wierzbowej) na pewno nie uzyska mojej akceptacji. Do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków Gminy Grodzisk Mazowiecki zgłosiłem już w czerwcu 2004 r. zastrzeżenie dotyczące kontynuacji obwodnicy południowej przez teren Milanówka i zgłoszę je do wszystkich prac planistycznych o ile nadal będą przewidywać przebieg obwodnicy po „starym” śladzie.Zarówno władze Milanówka jak i Grodziska Mazowieckiego są zmuszone do szukania kompromisowego rozwiązania w tej sprawie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 29-05-2006, Maciek
Mam pytanie kiedy zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji na ul.Gospodarskiej.
Odpowiedź
Witam Pana!
Z powodu konieczności zmiany lokalizacji przepompowni ścieków w ul. Lipowej realizacja inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w os. Gospodarska jest na etapie ukończenia dokumentacji projektowej. Roboty montażowo-budowlane rozpoczną się w II połowie br. Rozpoczęcie budowy kanału w ulicy Gospodarskiej planowane jest jeszcze w tym roku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 22-05-2006, Paweł
Szanowny Panie, prośba o info. kiedy dokładnie planowana jest budowa linii- kanalizacyjnej oraz drogi na ul. Kochanowskiego. Będę wdzięczny za- informację Paweł
Odpowiedź
Szanowny Panie!
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 - 2013 planowana jest na rok 2012. Warunkiem wykonania inwestycji jest budowa pompowni ścieków w ulicy Kochanowskiego na granicy miasta. Natomiast budowa drogi, zgodnie z ww. WPI, nastąpi po roku 2013.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 15-05-2006, Marcin Kaflik
W biuletynie Miasta Milanówka Nr4 2006 w informacjachz 31 sesji Rady Miasta z- 30.03.2006 jest informacja o dofinansowaniu projektów budowy kanalizacji- sanitarnej m.in w ulicach Łączna, Okrzei (rozdz 90001). W związku z powyższym- mam pytanie: jaki jest realny termin budowy kanalizacji w ulicy Okrzei ? Na- jednym ze spotkań Pana z mieszkańcami (ale już z 1 lub 2 lata temu) otrzymalem- odpowiedź: najpierw kanal w ul Nowowiejskiej w 2006 lub 2007 co otworzy drogę do- kanalizacji w ulicach sąsiednich w kolejnej kadencji. ostatnio przy okazji- wizyty w Referacie TOM otrzymałem informację że kanalizacja w ul Okrzei to- kwestia roku 2011 lub 2012... - bez komentarza Informacja o wystąpieniu o- dofinansowanie projektu min w ul Okrzei mam nadzieję skraca planowany termin- budowy Niestety ze względu na wyjazdy służbowe nie miałem okazji uczestniczyć- w ostatnim spotkaniu mieszkańców z obw 7 z Panem w dniu 10.05 Z- poważaniem Marcin Kaflik Okrzei 27
Odpowiedź
Szanowny Panie!
W roku 2005 Rada Miasta Milanówka uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym określono zakres i terminy realizacji inwestycji infrastruktury technicznej do roku 2013, w tym kanalizacji sanitarnej.Zgodnie z ww. planem budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łączna i Okrzei planowana jest na lata 2010-2011, przy założeniu finansowania inwestycji ze środków własnych. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest także wykonaniem kanału sanitarnego w ulicy Staszica z przejściem pod ul. Królewską oraz wybudowaniem pompowni ścieków przy ulicy Łącznej.Gmina Milanówek wystąpiła o dofinansowanie z funduszu norweskiego na rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioski mają być rozpatrywane na przełomie 2006/2007 roku. W przypadku uzyskania dotacji, terminy realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku będą mogły być przyspieszone o 2 lata.Przytoczona w nr 4 Biuletynu Miasta Milanówka informacja o dofinansowaniu projektów budowy kanalizacji dotyczy wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej (projektów budowlanych) i nie ma żadnego wpływu na termin realizacji robót budowlanych.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 26-04-2006, Grzegorz
Witam Czy jest przewidzana, jeśli tak to kiedy budowa kanalizacji na ulicy- Skośnej? pozdrawaim Grzegorz Baran
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji na lata 2005 – 2013 budowa kanalizacji w ul. Skośnej planowana jest do realizacji w 2010 r.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 20-04-2006, Maciej
Szanowny Panie, proszę podać kiedy, ile i za jaką cenę zostały kupione od- firmy JEDWAB POLSKI Sp. z o.o., działki pod budowę budynków TBS? Z- poważaniem Maciej Z.Piotrowski -
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Działki o łącznej powierzchni 11544 m. kw. zostały zakupione wspólnie z TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. 5 lipca 2005r za kwotę 865 800zł netto, z czego na Gminę przypada połowa kwoty tj. 432 900 netto w dwóch równych, rocznych ratach.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 11-04-2006, Mariusz
Panie Burmistrzu czy będą jeszcze budowane TBS-y w Milanówku ? Czy jest jeszcze- szansa na takie mieszkanie w Milanówku ? Jestem mieszkańcem Grodziska i czy- również miałbym szanse na takie mieszkanie? Pozdrawiam.
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długa zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Będzie kontynuacja budowy mieszkań na wynajem na terenie miasta Milanówka przez TBS.Zakończenie inwestycji planowane jest w 2008 r. Do zawarcia umowy najmu kierowane będą w pierwszej kolejności mieszkańcy Milanówka. O ile pozostaną wolne lokale szansę uzyskania (z własną 30% partycypacją w koszcie budowy lokalu) będą mieli zainteresowani spoza terenu naszego miasta.Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZGKiM przy ul. Fiderkiewicza 41 w Milanówku tel. 0-22-755-81-87 lub 89.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku