Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 01-03-2007, Sławka
Panie Burmistrzu,chciałam sie zapytać czy przewidziane sa jakieś inwestycje budowlane ( osiedle mieszkaniowe, lub chociażby poledynczy blok)na terenie Milanówka w tym lub przyszłym roku ?Pozdrawiam
Odpowiedź 06-03-2007
Milanówek, dnia 5.03.2007 r.
Szanowna Pani,
Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że na terenie miasta Milanówka, w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, powstaną trzy bloki mieszkalne przy ul. Na Skraju. Zakończenie realizacji tej inwestycji przewidziane jest w IV kwartale 2008 r.
Szczegółowe informacje w tej sprawie może Pani uzyskać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z siedzibą przy ul. Fiderkiewicza 41, bądź telefonicznie pod numerami: 0-22755-81-89 lub 022755-81-87.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
mgr Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 25-02-2007, Robert
Szanowny Panie Burmistrzu.Mam pytanie,czy jest mozliwosc zrobienia z SPERONU JAK SIE SCHODZI W DUL ;ZJAZD NA WOZEK?MNIE I ZONE W TA I SPOWROTEM WNOSIC I ZNOSIC WOZEK,TO BOLA KREGOSLUPY.Przyokazij mozna zrobic DZWI OD STRONY UL;Krolewieckiej,DO ZEJSCIA DO TUNELU,TAK JAK ZROBIONO DZWI OD UL;Warszawskiei.Z Powazaniem Mieszkaniec MILANOWKA ROBERT.W.
Odpowiedź 01-03-2007

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że tunel i perony są własnością spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – spółki grupy PKP. Urząd Miasta podjął już rozmowy z PKP PLK SA w sprawie umożliwienia dostępu do peronu osobom niepełnosprawnym. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych zobowiązań. Mam nadzieję, że dalsze rozmowy doprowadzą do wykonania pochylni oraz drzwi zabezpieczających wnętrze budynku od ul. Krakowskiej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-02-2007, Zbych
Na stronie internetowej Grodziska umieszczona jest mapaprzebiegu obwodnicy - link: http://www.grodzisk.pl/miasto2/pliki/obwodnica/obwodnica_przebieg.pdfCzy trasa przebiegu tej obwodnicy jest aktualna, czy jest to stara trasa wytyczona w 2005 roku ?Na spotkaniu w Szkole Podst nr 1 w 2006 r. pokazywał Pan inną wersję, biegnącą wzdłuż torów pociągu, zahaczając o Brwinów...Która wersja jest aktualna ?Pozdrawiam Zbych.
Odpowiedź 26-02-2007

Szanowny Panie,
Mapa przebiegu obwodnicy zamieszczona na stronie internetowej Grodziska obrazuje układ komunikacyjny w gminie Grodzisk Mazowiecki. Jedynie na niewielkim fragmencie jest zaznaczony wlot obwodnicy południowej Grodziska
Mazowieckiego na teren Milanówka.
Trasa wlotowa, pokazana na powyższej mapie, przebiega w Milanówku wzdłuż torów kolejki WKD i jest to przebieg rezerwowany dla tej drogi już w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka z 1981 r. i kontynuowany w następnych opracowaniach planistycznych. Nie widzę rozbieżności pomiędzy prezentowaną przeze mnie wersją a mapą pokazaną przez Grodzisk Mazowiecki. Obecnie rozważane są różne warianty przebiegu obwodnicy drogi nr 719.
W najbliższym czasie (ok.2-ch miesięcy) zostanie wykonane  eksperckie opracowanie, które pozwoli uzyskać wielobranżową ocenę wariantów  przebiegu obwodnicy na terenie Milanówka. Niewątpliwie wybrany zostanie wariant najbardziej korzystny dla Milanówka.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 02-02-2007, ROBERT
Panie Burmistrzu czekam na odpowiedz w ownosnie pytania PRZEBUDOWY KLADKI KTORA MA JESZCZE PKP,OD STRONY Ul;Czubinskiej.A CHODZI O KLADKE PRZED DWORCEM W MILANOWKU,jak sie jedzje z WARSZAWY.Z gory Dziekuje.Robert.
Odpowiedź 08-02-2007

Szanowny Panie,
Z uwagi na wysokie koszty modernizacji kładki nad torami PKP przy ul. Czubińskiej i przeznaczeniu znacznych środków na inne, nie mniej ważne inwestycje, zadanie to nie znalazło się w budżecie miasta na 2007 rok. Modernizacja kładki będzie brana pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na rok 2008.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Z-ca Burmistrza Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 01-02-2007, Kamil Kobyliński
Szanowny Panie BurmistrzuW ubiegłym roku nabyliśmy wraz z małżonką działkę budowlaną w Milanówku przy ul. Wierzbowej, na której planujemy wybudować dom jednorodzinny. Wybierając lokalizację działki kierowaliśmy się przedwszystkim wysoko rozwiniętą infrastrukturą techniczną w danej miejscowości, sprawnościa obsługi administracyjnej gminy jak i również prestiżem, czym niewątpliwie jest mieszkanie w Milanówku.Ze względu na fakt, iż działka usytułowana jest w odległości ok. 40 m od ul. Wierzbowej a dojazd do niej jest realizowany poprzez prywatną drogę - działka nr 17/11, obręb 06-17 (której również jesteśmy współwłaścicielami) istnieje potrzeba budowy wodociągu lub wspólnego przyłącza wodociągowego (ok. 60 m) celem zasilania planowanych w tym rejonie inwestycji (w tym również i naszej).Z uwagi na fakt, iż niesie to za sobą znaczne nakłady inwestycyjne nie jesteśmy w stanie sfinansować budowy w/w infrastruktury.Występując w imieniu swoim jak i sąsiadów uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie czy istnieje możliwość budowy wodociągu przez Gminę.Z naszej strony możecie Państwo liczyć na wszelką pomoc w spełnieniu wymagań formalno prawnych niezbędnych do realizacji przez Państwa wspomnianej infrastrktury, tj potwierdzona aktem notarialnym służebność gruntowa w drodze dojazdowej.Licząc na pomoc w przywołanym temacie,pozostaję z poważaniem'Kamil Kobyliński
Odpowiedź 08-02-2007

Szanowny Panie,
Miasto nie może budować przyłączy do prywatnych budynków. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, przyłącza budują osoby starające się o przyłączenie do sieci. W Państwa przypadku, odcinek wodociągu w drodze prywatnej będzie wspólnym przyłączem.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Z-ca Burmistrza Miasta Milanówka


 
 .

do góry strony
Pytanie 31-01-2007, Beata
Szanowny Panie,finalizuję zakup działki przy ul. Promyka (równoległa do ul. Miłej), uprzejmie proszę o wskazanie, jakich zmian mogę się spodziewać w przeciągu dwóch-trzech lat, aktulanie jest to dość ładna łąka, co z mediami, drogą i chodnikami?z miłym pozdrowieniemBeata.
Odpowiedź 08-02-2007

Szanowna Pani,
W najbliższych latach ulica Promyka zostanie wyrównana i w zależności od gęstości zabudowy zostanie uzbrojona w wodociąg  - budowa wodociągu musi mieć realne uzasadnienie i zaopatrywać w wodę min. 2-3 domy mieszkalne. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Promyka nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2005 – 2013, ale w przypadku otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, może zostać ujęta w planach inwestycyjnych miasta po roku 2010. Budowa drogi z utwardzoną nawierzchnią i chodnikiem dla pieszych będzie wzięta pod uwagę po roku 2013.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Z-ca Burmistrza Miasta Milanówka

 

do góry strony
Pytanie 29-01-2007, robert
Panie Burmistrzu czy i kiedy będzie położony kolektor ściekowy w ul. Piłsudskiego, pomiędzy ulicami Okólna i Dębowa?Z wyrazami szacunku...
Odpowiedź 05-02-2007

Szanowny Panie,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego na odcinku Dębowa – Okólna planowana jest na 2008 rok. W przypadku uzyskania większych wpływów niż zaplanowano do budżetu miasta, realizacja tej inwestycji może rozpocząć się jeszcze w tym roku.


Z poważaniem
z upoważnienia
Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Bogdan Korycki

do góry strony
Pytanie 16-01-2007, Tomasz
Szanowny Panie BurmistrzuOdpowiedź Pana na poniższy temat obwodnicy nie w pełni mnie i pozostałych Mieszkańców Milanówka usatysfakcjonuje.Burmistrz Grodziska konkretnie podaje na stronach WWW szczegóły (patrz poniżej)Cytat z wymienionej strony:Planowana jest również budowa dwóch obwodnic miasta: - Obwodnica południowa odbija od trasy Żyrardów - Warszawa (nr 719) we wsi Kozerki. Następnie biegnie blisko południowej granicy miasta, aby potem z powrotem połączyć się z drogą krajową nr 719 za Milanówkiem. - Obwodnica zachodnia biegnie wzdłuż zachodniej granicy miasta i ma połączyć autostradę A-2 z trasą katowicką (E-67).http://www.grodzisk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=319&lang=&popt=printNatomiast Pańska wypowiedź jest ogólnikowa, którą słyszymy od początku I Pańskiej kadencji coś robimy, ale efektów nie widać.Proszę o konkrety:1) Kto konkretnie to robi tzn. rozważa warianty obu obwodnic, południowej i północnej,2) Kiedy ma być skończone3) Czy na te koncepcje ma Pan pieniądze4) Kto jest odpowiedzialny lub prowadzi ten temat.Na terenach Milanówka przez które ma przebiegać obwodnica mieszkają ludzie, którzy inwestują w swoje nieruchomości lub też planują inwestycje.Obwodnica to temat prawie 40-to letni, Grodzisk podaje konkrety, więc proszę również o podobną wypowiedź.Z wyrazami szacunkuTomasz
Odpowiedź 19-01-2007

Szanowny Panie!
W uzupełnieniu mojej poprzedniej odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące przebiegu obwodnicy uprzejmie informuję, że budowa obwodnicy miast Milanówka i Grodziska Mazowieckiego została zakwalifikowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego jako zadanie kluczowe dla Województwa, uwzględnione w strategii na lata 2007-2013, co oznacza, że zadanie to będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Chcąc przyspieszyć przygotowanie i realizację inwestycji, Burmistrzowie zainteresowanych Miast powołali wspólny zespół roboczy, mający na celu znalezienie najlepszych rozwiązań komunikacyjnych dla obu Gmin. W skład zespołu weszli Burmistrzowie oraz odpowiedzialni pracownicy obu urzędów miast. W pierwszej kolejności postanowiono zlecić w trybie pilnym przygotowywanie ekspertyzy z zakresu drogownictwa, określającej optymalny wariant dla przebiegu wspólnej obwodnicy.
Komunikat, zawierający treść j.w. ukaże się w najbliższym wydaniu Biuletynu Miejskiego.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

do góry strony
Pytanie 30-12-2006, Tomasz
Nie spotkałem nigdzie Pańskiej wypowiedzi na temat obwodnicy.Na stronie-Grodziska Benedykciński wprost pieje z-zachwytuhttp://www.grodzisk.pl/miasto2/pliki/prasa/2006////////pieniadze_na_obwodnice.pdfA Pan nabrał wody w usta i milczy.Proszę o jasną wypowiedź na stronie www Milanówka, jaką politykę Pan przyjął. Do tej pory nigdzie nie znalazłem informacji o tej inwestycji, tylko słowne wypowiedzi że rozmawiamy zBrwinowem itp. itp.Z wyrazami szacunkuTomaszSkładam również życzenia-Szczęśliwego Nowego Roku
Odpowiedź
Szanowny Panie Tomaszu !
Rozwiązanie problemu "rozładowania" ruchu na drodze 719 w obrębie Grodziska i Milanówka oraz powiązania układu komunikacyjnego Milanówka z układem ponad lokalnym będą przedmiotem analiz i koncepcji w obecnie opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. Rozważane są oba warianty północny i południowy obwodnicy. Ostateczne stanowisko w powyższej sprawie zależeć będzie od wyników przygotowanych opracowań w tym temacie. Wspomniane przez Pana wypowiedzi Burmistrza Benedykcińskiego dotyczą wyłącznie realizacji obwodnicy w granicach administracyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

PS.
Dziękuję za życzenia i życzę również pomyślności w 2007 roku !!! do góry strony
Pytanie 14-12-2006, Zbigniew
Panie Burmistrzu, W dniu dzisiejszym dopełniono skandalicznego dzieła zniszczenia i dewastacji powierzchni ulic oraz terenu prywatnej niezabudowanej działki w rejonie ulicy Rzecznej i Kasprowicza.Dokonuje tego systematycznie w sposób barbarzyński dla środowiska firma prowadząca na zlecenie miasta roboty kanalizacyjne od ok. dwóch miesięcy. Nikt z mieszkańców tego rejonu nie neguje potrzeby tego przedsięwzięcia, ale ilość zniszczeń jakich dokonano jest wprost niewyobrażalna.Do robót dopuszczano sprzęt transportowy o tonażu jaki nigdy nie powinien wjechać na ulice gruntowe o miękkim podłożu.Nowo położony na ul.Rzecznej kolektor został tak zakopany,że od dwóch miesięcy nie możemy korzystać z połowy szerokości ulicy.Dzień po dniu mimo moich próśb- systematycznie niszczono prywatna działkę i drzewa na niej.Zrobiono z niej plac manewrowy ,przejazd, magazyn rur i sprzętu.Również na tę działkę bez niczyjej zgody wypompowano z kolektora wodę w ogromnej iości zalewając ją na kilka dni zamiast poprostu wywieźć ją beczkowozem. Dzisiaj ostatecznie połamano przy ziemi piękny młody dąb o ocalenie ,którego zabiegalem wielokrotnie (również w referacie ochrony środowiska naszego urzedu-gdzie informowaliśmy o postępującej dewastacji zieleni).Wzywana była na miejsce też straż miejska i policja.Niestety żadna ze służb nie wywiązała się ze swoich obowiązków, a dzieło zniszczenia postępowało utwierdzane w bezkarności i samowoli,bo żaden nadzór ze strony urzędu miasta również nie zaistniał .Policja ukradkiem dokonała oględzin na moją prośbę i poradziła żebym wystąpił do "drogowców" na ul.Traugutta w Grodzisku Maz. o postawienie znaków ograniczenia tonażu pojazdów. Na ulicy Rzecznej róg Zarzecznej ,gdzie z jednej strony w ostrej granicy posadowiony jest- mój dom przed kilkoma dniami kursowały olbrzymie "gruszki "z betonem,a potem dokonywano rozładunku cegły ciężarówką z dzwigiem na inny ogromny samochód,który wjeżdżał z wielkim ładunkiem w ok. trzy metrowej szerokości ul.Zarzeczną, gdzie- powstaje nowy dom.Skutkiem trwających kilka godzin manewrów, powodujące drgania w moim domu wszystkich sprzętów w rezultacie czego popękały nam ściany i spadł na podłogę gzyms razem z kołkami rozporowymi, zasłonami i firankami.Taki obraz zastaliśmy po powrocie do domu.Wezwana policja wymigała się od oględzin. Panie Burmistrzu to co dzieje się w tym rejonie urąga wszelkiemu rzemiosłu tworzenia czegokolwiek w bliskości żyjących ludzi, jakiejkolwiek sztuce budowlanej i poszanowaniu mieszkańców i .Proszę Pana o osobistą interwencję w tej sprawie,bo- momo że dzisiaj opisałem osobiście sytuację ludzi tutaj mieszkających Pańskim- urzędnikom to o rezultaty niestety nie jestem spokojny nauczony złym- doświadczeniem. Ulice tutaj to już nie ulice, ani iść,ani przejechać.Grzęzną- samochody osobowe, a pieszo ludzie z trudem brną tędy trzymając się płotów.Tak napewno nie powinno wyglądać żadne miasto, jest XXl wiek. z poważaniem - Zbigniew Krzywicki ul.Rzeczna 3, Milanówek
Odpowiedź
Szanowny Panie,
W pełni podzielam Pana pogląd w sprawie uciążliwości, jakie niesie za sobą budowa kanalizacji sanitarnej. W tym konkretnym przypadku głównymi czynnikami, które dodatkowo zwiększyły uciążliwości, są późny termin rozpoczęcia robót (konieczne było powtórzenie przetargu) w wyniku czego roboty prowadzone były w okresie większych opadów oraz budowa domu przez prywatnego inwestora na ulicy Zarzecznej, do której użyto ciężkiego sprzętu. Z tych powodów ziemna nawierzchnia jezdni ulic wcześniej rozkopanych nie nadawała się do użytku. Ponieważ za stan ulic o których Pan pisze, odpowiedzialny jest wykonawca kanalizacji sanitarnej, on też będzie musiał doprowadzić je do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Zobowiązałem wykonawcę do natychmiastowego działania. Wykonawca codziennie dosypuje tłuczeń betonowy, równa nawierzchnię lecz następnego dnia droga jest znów w bardzo złym stanie. Niestety, warunki atmosferyczne nie pozwalają na ustabilizowanie się nawierzchni. Działania te prowadzone będą do skutku. Odpowiedzialnym za bezpośredni nadzór nad realizacją tego obowiązku uczyniłem mojego zastępcę, Pana Bogdana Koryckiego.W sprawie wykorzystania działki naprzeciwko Pana posesji informuję, że wykonawca robót złożył mi oświadczenie, że korzystał z niej w porozumieniu i za zezwoleniem właściciela. Po zakończeniu robót działka zostanie uporządkowana i wygrodzona taśmą.W sprawie „rozjeżdżenia” ulicy Rzecznej przez ciężki sprzęt użyty do budowy domu, potwierdzam uciążliwość spowodowaną poruszaniem się po tych drogach samochodów ciężarowych. Wobec powyższego rozważę, w uzgodnieniu z zarządzającym ruchem na drogach gminnych, którym jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego działający w imieniu Starosty Grodziskiego, możliwość ograniczenia ruchu samochodów o masie dopuszczalnej pow. 3,5 t. Przy czym ograniczenie to może dotyczyć przejazdu pojazdów, natomiast nie może dotyczyć dojazdu do posesji. Stan techniczny ulicy Rzecznej, jak napisałem Panu na początku, będzie przywrócony do nie gorszego niż pierwotny i, mam nadzieję, Pana oczekiwania zostaną spełnione.
,
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku