Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 01-03-2008, Izabela
Witam serdecznieNa najblizszej radzie miasta beda Panstwo uchwalali wieloletni plan zagospodarowania. Czy przewidziany jest rowniez watek linii wysokiego napiecia 110kv, ktory biegnie wzdluz ul.Wiatracznej? Pytam, poniewaz w bezposrednim sasiedztwie tej linii jest tu wiele domow (w tym nowych, wiec swieze pozwolenia na budowe). Jak sie ma do tego bezpieczenstwo zdrowia i zycia mieszkancow - w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki jest zapis, ze bezpieczna odleglosc to 14,5 m od przewodu roboczego linii 110 kV do ściany budynku, tarasu, balkonu itp. miejsca, w którym możliwy jest stały pobyt ludzi (inne zrodla mowia o 35-50m). Mieszkanie w poblizu linii 110kv moze powodowac m.in nowotwory. Nigdy nie zostalo udowodnione, ze tak nie jest, zatem należy te informacje traktować poważnie i tak projektować urządzenia energetyczne i przebieg linii, aby znajdowały się w odległości jak największej od siedzib stałego pobytu ludzi. Tymczasem w ok Wiatracznej jest mnostwo domow z linia 110kv nad samym dachem, czyli nie tylko nie w dalekiej odleglości ale w bezposrednim sasiedztwie! I jak pisalam wczesniej - sa tez nowe domy czyli wydaja Panstwo nowe pozwolenia na budowe w takim sasiedztwie. Czy zamierzaja Panstwo cos z tym zrobic? przeniesc/puscic ziemia, by zadbac o bezpieczenstwo mieszkancow?pozdrawiam liczac na odpowiedz.
Odpowiedź 07-03-2008

Szanowna Pani,
Na XIV sesji Rady Miasta, w dniu 6 marca br. będzie uchwalona kolejna korekta Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Natomiast w najbliższym czasie nie przewidujemy uchwalenia żadnych planów zagospodarowania przestrzennego.
Linia wysokiego napięcia 110 kV jest własnością zakładu energetycznego i on jako właściciel może tę linię przebudować. Na obecną chwilę nie są nam znane zamiary zakładu w sprawie przebudowy tej linii. Urząd Miejski nie wydawał pozwoleń na budowę domów bezpośrednio pod linią – istniejące, stare budynki zostały najprawdopodobniej wybudowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tamtych czasach. Aktualnie, o odległości domów mieszkalnych (i innych obiektów) od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia decydują: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu, właściciel linii. Pozwolenia na budowę wydaje Starosta powiatu grodziskiego.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 13-11-2007, Maciek
WitamSzanowny Panie Burmistrzu kiedy zostana opracowane plany przestrzennego zagospodarowania na terenie całego milanówka?Z powazaniem
Odpowiedź 22-11-2007

Szanowny Panie,
Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 33% powierzchni miasta Milanówka.
Obecnie w trakcie opracowania jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1998 r. Opracowanie to jest w fazie wstępnej ze względu na konieczność uprzedniego zdefiniowania trasy drogi wojewódzkiej nr 719. Dla tego tematu zostało ostatnio wykonane studium koncepcyjne.
Do czasu opracowania i  uchwalenia zmiany studium nie przewiduje się w najbliższym czasie nowych opracowań planistycznych.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka


  do góry strony
Pytanie 08-08-2007, agnieszka
WITAM SERDECZNIE PANIE BURMISRZUMAM PYTNIE JAK MOżNA UZYSKAć INFORMACJE NA TEMAT BUDOWY SEGMENTWó PRZY ULICY URSZULI LEDUCHOWSKIEJ W MILANóWKU BARDZO ZALEżY MI NA ODPOWIEDZI.POZDRAWIAMAGNIESZKA RADZIAK
Odpowiedź 10-08-2007

Szanowna Pani Agnieszko,
Pani pytanie jest, niestety, zbyt ogólne by udzielona odpowiedź była właściwa. Wszelkie informacje na temat możliwości budowy, bądź istniejących obiektów uzyska Pani w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Milanówku, ul. Kościuszki 45.

z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 31-07-2007, Jacek
Czy jest dostępny Plan zagospodarowania przestrzennego lub studium zagospodarowania terenu Milanówka i gdzie można go dostać?
Odpowiedź 02-08-2007

Szanowny Panie,
Trwają obecnie prace mające na celu uruchomienie na stronie internetowej miasta zakładki zawierającej wszystkie obowiązujące plany zagospodarowania z terenu Milanówka. W ciągu najbliższych dni , jako pierwsze, zostanie tam zamieszczone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. Brak obecnie planu zagospodarowania obejmującego cały teren miasta.

z up. Burmistrza Miasta
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 29-01-2007, Krzysztof
Szanowny Panie Burmistrzu,Proszę o informację jakie są plany odnośnie doprowadzenia kanalizacji do północnej części miasta (ul. Wojska Polskiego, okolice cmentarza).Z góry dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź 05-02-2007

Szanowny Panie,
Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2013 budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka, tj. ulice na zachód od ul. Wojska Polskiego, przewidywana jest na lata 2011 – 2013. Termin ten może ulec przyspieszeniu
w przypadku przyznania dotacji z funduszy unijnych, o które miasto już wystąpiło.

Z poważaniem
z upoważnienia
Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Bogdan Korycki

do góry strony
Pytanie 25-01-2007, Maria
Szanowny Panie Burmistrzu!Mamy nadzieję kupić niedługo dom w Milanówku przy ulicy Cichej (skrzyżowanie z Marszałkowską).Zaniepokoiła nas jednak informacja o mającej tam przebiegać obwodnicy. Chcieliśmy zatem dowiedzięć się o dokładne plany zagospodarowania przestrzennego tego rejonu. Ponadto nie udało mi się dotrzeć do informacji na temat minimalnej powierzchni działki pod zabudowę jednorodzinną i innych podstawowych zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy terenów w tym rejonie miasta takich jak procentowe wskaźniki zabudowy działki oraz liczba i rodzaj budynków na działce.Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedź. Serdecznie pozdrawaimMaria Kwasiborska
Odpowiedź 06-02-2007

Szanowna Pani,
Dla rejonu, w którym zamierza Pani kupić dom, tj. ul. Marszałkowskiej i Cichej, brak obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też nie udało się Pani dotrzeć do niektórych informacji. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Milanówka, który obejmował całe miasto w granicach administracyjnych utracił ważność
z dniem 31 grudnia 2002 r. Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu może nastąpić w drodze decyzji
o warunkach zabudowy wydanej na formalny wniosek, w myśl art. 4 ust. 2 i art. 60, o ile spełnione sąwarunki określone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 zpóź.zm.). Przyjęto minimalną powierzchnię nowowydzielanej działki pod zabudowę jednorodzinną - 1500 m2 oraz ograniczenie do jednego budynku mieszkalnego na działce. Niepokojąca Panią obwodnica na pewno nie będzie przebiegała przez teren, który Panią interesuje, ani w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Trwają obecnie prace nad zdefiniowaniem przebiegu tej trasy, tak więc nie jest możliwe podanie konkretnego  korytarza drogowego.
Ze wstępnymi koncepcjami przebiegu trasy może się Pani zapoznać w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Milanówku ul.Kościuszki 45.

Z poważaniem
z upoważnienia
Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Bogdan Korycki

do góry strony
Pytanie 16-01-2007, Piotr
Panie BurmistrzuUprzejmie proszę o odpowiedz na pytanie: kiedy można się spodziewać wydania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniej części Milanówka? Chodzi mi o obszar od cmentarza wzdłuż ulicy Wojska Polskiego i dalej w stronę północną. Wiem, że od dłuższego już czasu jest opracowywane jako dokument pomocniczy tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.Czy spodziewane są jakieś zmiany przeznaczenia tych terenów, bo o ile mi wiadomo według dotychczas obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.Uprzejmie proszę o odpowiedź na te dwie kwestie.Z poważaniem Marcin
Odpowiedź 19-01-2007
Szanowny Panie,
W najbliższym czasie nie przewiduję opracowania miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zakresem tereny, o które Pan się zwraca.Tereny położone na północ od cmentarza, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego są jużczęściowo zainwestowane, co stwarza możliwość dalszego lokalizowania na nichzabudowy na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, w oparciu ozasadę t.zw. "dobrego sąsiedztwa".W związku z powyższym brak miejscowego planu nie blokuje zagospodarowaniatych terenów. Możliwości inwestycyjne dalszych, północnych, terenów miastazostaną przeanalizowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta (obecnie w trakcie prac), szczególnie pod kątemuwarunkowań przyrodniczych.Dopiero po wielobranżowej analizie zostaną określone wstępne kierunkizagospodarowania tych terenów.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 19-11-2006, Andrzej
Chcemy kupić dom w Brzózkach. Słyszeliśmy, że przez tamtą okolicę ma przebiegać obwodnica Milanówka i Grodziska. Jaki dokładnie planowany jest przebieg tej trasy? Dziękuję. Pozdrawiam
Odpowiedź
Szanowny Panie Andrzeju!
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka z 1998 r. obwodnica drogi wojewódzkiej 719 Milanówka przewidziana była po południowej stronie miasta.Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr 306/XXVII/05 z dnia 27 września 2005 r. podjęliśmy pracę nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w ramach której będzie dyskutowany alternatywny projekt przebiegu obwodnicy.Wstępną koncepcję przebiegu obwodnicy po terenach północnych miasta oraz południową trasę obwodnicy Milanówka zamieszczono na stronie internetowej miasta - adres stronywww.milanowek.pl/pliki/biuletyn/082006.pdf

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 19-10-2006, Ola
Dzieńdobry Chciałabym dowiedzieć sie czegoś o mieszkaniach TBS w Milanówku.Jakie są zasady przyznawania mieszkań?Jakie trzeba spełniać warunki,- gdzie otrzymaś wzór podania o przydział takiego mieszkania.Mieszkam w Milanówku,- jestem tu zameldowana i niedługo planujemy ślub z moim narzeczonym.Niestety nie mamy oboje możliwości na kupno mieszkania.U mnie w domu jest za mało miejsca abyśmy zamieszkali tam razem po ślubie.Mieszkam w domu moich dziadków.Dlatego TBS-y byłyby dla nas jedyną możliwościa. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Odpowiedź
Szanowna Pani
Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że mieszkania w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego są mieszkaniami budowanymi typowo na wynajem, o pełnym standardzie technicznym, przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.Osoba ubiegająca się o lokal w TBS, co do zasady, powinna wpłacić 30 % wkład partycypacyjny oraz kaucję mieszkaniową. Kaucja mieszkaniowa nie może przekroczyć dwunastokrotności miesiecznego czynszu obowiązujacego w TBS. Dotychczasowa stawka czynszu wynosi 7,60 zł/m2 plus opłaty za dostawę tzw. mediów. W chwili obecnej nie jest jeszcze znany koszt budowy 1 m 2 powierzchni mieszkania, dlatego też nie jestem w stanie określić kwoty odpowiadającej 30% wkładu partycypacyjnego. Koszt budowy 1m2 powierzchni mieszkania będzie znany po wyłonieniu wykonawcy, co powinno nastąpić wiosną 2007r.Nadmieniam, że zgodnie z uchwałą Nr 350/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie realizacji budownictwa wielorodzinnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na nieruchomościach gruntowych położonych w Milanówku przy ul. Na Skraju w obrębie 06 - 01 o łącznej powierzchni 11544 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 120/24, 120/27, 120/29 120/31, 124/2, 125/2, 125/4 , oraz na podstawie zarządzenia Nr 43/IV/06 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28.04.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych wkładu partycypacyjnego Gminy Milanówek w budowę lokali mieszkalnych w zasobach TBS na terenie Miasta Milanówka, dla niektórych osób fizycznych - istniała możliwość uzyskania dofinansowania tej inwestycji z budżetu Gminy w wysokosci od 25% do 30%. Z uwagi na złożenie dużej liczby wniosków - ponad 100 rodzin - lista oczekujących z dopłatą Gminy została już zamknięta.Osoba ubiegająca się o przydział mieszkania, oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Milanówku. Ponadto należy spełnić kryterium dochodowości gospodarstwa domowego, które zostało określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (t. j. - Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 719 z późn. zm.) określa minimalną powierzchnię użytkową mieszkań oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób.Wniosek o najem lokalu w TBS można pobrać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41, jak również uzyskać dodatkowe informacje w tej sprawie (nr tel.: 22 755-81-89, 22 755-81-87). Złożone wnioski wraz załącznikami (tj. zaświadczeniami o dochodach brutto z ostatnich 3 miesięcy) rozpatrywane będą przez Komisję Mieszkaniową.Oddanie do użytkowania mieszkań w TBS na terenie Milanówka planowane jest w 2008 r. Inwestycja realizowana jest przy ul. Na Skraju w Milanówku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 25-09-2006, Paweł (potencjalny przyszly mieszkaniec Owczarni)
Witam, mam proste pytanko (na Panstwa stronach nie znalazlem takiej- informacji, byc moze zle szukalem) a mianowicie: planuje kupno dzialki- budowlanej, czesciowo zadrzewionej we wsi Owczarnia (bardzo spokojna i ladna- miejscowosc), lecz przed kupnem chcialbym sie dowiedziec jaka jest minimalna- powierzchnia dzialki w tych okolicach na ktorej mozna zbudowc dom jednorodzinny.- Czy jest to 1000 m2, moze wiecej. Prosba o odpowiedz. dzieki wielkie z- gory pozdrawiam Paweł Niewęgłowski
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Wieś Owczarnia położona jest poza granicami administracyjnymi Gminy Miasta Milanówek. Owczarnia wchodzi w skład Gminy Brwinów w powiecie pruszkowskim. Wszelkie informacje na interesujący Pana temat powinien Pan uzyskać w siedzibach ww. organów.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku