Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 19-09-2006, Witold
Szanowny Panie Burmistrzu pozwole wyrazic swoje zdanie na temat budowy- obwodnicy. Niestety nie dysponuje szczegolowymi mapami w zwiazku z tym moje- sugestie moga byc nie precyzyjne. Jednak co do obwodnicy Grodziska na drodze 579- bezwarunkowo powinna ona sie skonczyc w Kaleczynie laczac sie z w/w droga 579.- Co do obwodnicy polnocnej uwazam ze tez jej tam nie powinno byc w ogole. W- zamian za brak tej drogi powinien byc zjazd z autostrady obslugujacy Milanowek i- Brwinow z polaczeniem do drogi 719. Pozdrawiam i zycze sukcesow Witold Milewski.
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Na temat przebiegu obwodnicy drogi 579 po terenie Gminy Grodzisk nie chciałbym zabierać głosu, pozostawiając decyzje w tej sprawie mieszkańcom i władzom Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Rozwiązanie problemu "rozładowania" ruchu na drodze 719 w obrębie Grodziska i Milanówka oraz powiązania układu komunikacyjnego Milanówka z układem ponadlokalnym będą przedmiotem analiz i koncepcji w obecnie opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Milanówka. Dziękuję za zainteresowanie się, tak ważnym dla miasta, tematem budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej.Wszelkie sugestie w tej sprawie są mile widziane i wnikliwie analizowane.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 28-06-2006, Przemek
Szanowny Panie! W Milanówku mieszkam od grudnia 1992 roku. Bardzo cenię- sobie to miasteczko i czuję się tak, jakbym mieszkał tu od zawsze. Dlatego tez- interesuje mnie plan zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie plan- inwestycyjny związany z kanalizacją. Kiedy mieszkańcy Polesia (ul. Grudowska)- mogą spodziewać się łatwego dostępu do kanalizacji? Ciągnięcie kilkusetmetrowej- rury od ulicy Nadarzyńskiej to bardzo duży wydatek. Jestem ciekaw, kiedy miasto- planuje "pociągnąć" rurę kanalizacyjną w rejony stacji Polesie? Pozdrawiam- serdecznie Przemek
Odpowiedź
Szanowny Panie
Mieszkańcy Polesia mogą spodziewać się rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej po 2010 roku. Termin ten zapisany jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, przyjętym przez Radę Miasta w 2005r. Kanalizowanie tego rejonu Milanówka rozpocznie się od budowy kanałów w ulicach Wiatracznej od ul. Turczynek i Nadarzyńskiej. Następnie realizowana będzie rozbudowa systemu kanalizacji, której tempo zależeć będzie od możliwości finansowych miasta.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 02-06-2006, Hanna
Szanowny Panie Burmustrzu, na stronie internetowej nie znalazłam potrzebnych- mi informacji a moje pytanie związane jest z planowaniem przestrzennym gminy- miejskiej Milanówek. Pragnę się dowiedzieć, czy gmina posiada studium- uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz plan zagospodarowania przestrzennego (dla- całego obszaru gminy miejskiej)? Z góry dziekuję za wszelkie informacje. Z- wyrazami szacunku, Hanna
Odpowiedź
Szanowna Pani Hanno!
Miasto Milanówek posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyęte Uchwałą Nr 195/LV/98 z dnia 10 marca 1998 r. Obecnie trwają prace wstępne nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Nowe studium będzie opracowane wg aktualnych przepisów dotyczących planowania przestrzennego a więc będzie lepiej dostosowane do roli, którą powinno pełnić.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmujący cały jego obszar, z mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym utracił ważność na koniec 2002 r. Obecnie około 32% powierzchni miasta jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego sporządzonymi po 1 stycznia 1995 r. Po sporządzeniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą prowadzone dalsze prace planistyczne na terenie miasta.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 30-04-2006, edward nowakowski
czy można otrzymać plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Lipowej i ich- poprzecznych tj. topolowa i leszczynowa
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Plan zagospodarowania „Lipowa ” jest do wglądu w siedzibie tut. Urzędu w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pok.17, tel. 758 30 61 wew. 213). Można oczywiście otrzymać dla konkretnej działki wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po złożeniu stosownego wniosku i wniesieniu opłaty administracyjnej.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 20-04-2006, Paweł
Witam, chciałbym się dowiedzieć kiedy na terenie objętym planem- zagospodarowania Wiatraczna 1 zostanie wydzielona droga biegnąca wzdłuz rowu- grudowskiego (numer 8KD). Pozdrawiam Paweł
Odpowiedź
Witam Pana!
Serdecznie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu Panu odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Pana pytanie.
Przedmiotowa droga na odcinku pomiędzy ulicą Miłą i przedłużeniem ulicy Cichej jest już w 90% wydzielona. W całości zostanie wydzielona niezwłocznie po uregulowaniu spraw własnościowych przez właścicieli dwóch wąskich działek. Ponadto wydzielone zostały wszystkie drogi gminne poprzeczne (pomiędzy rowem i Wiatraczną).

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 10-04-2006, Małgorzata
Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałabym się dowiedzieć, czy na terenach - ul.- ul. Podwiejska, Polna, Inżynierska, Królewska (od torów WKD w kierunku- Pruszkowa) będzie, w najbliższym czasie, sporądzany miejscowy plan- zagospodarowania przestrzennego ? Czy na stronach internetowych urzędu- miejskiego można zapoznać się z obowiązującym studium dla miasta- Milanówka? Pozdrawiam, Małgorzata Górecka
Odpowiedź
Witam Panią!
Serdecznie przepraszam za tak długa zwłokę w udzieleniu Pani odpowiedzi na zadane pytania, ale niefortunnie wystąpił brak komunikacji Urzędu z serwerem, na którym zainstalowany jest program do komunikacji ze mną. Bardzo proszę o wyrozumiałość i jednocześnie mam nadzieję, że od dziś, komunikacja miedzy nami będzie przebiegała bez zakłóceń.
Poniżej załączam odpowiedź na zadane przez Panią pytanie.
W chwili obecnej trwa procedura zmiany Studium, dopiero po jej zakończeniu można rozważać kwestię przygotowania nowych Planów Zagospodarowania dla wybranych fragmentów miasta Milanówka. Obowiązujące w chwili obecnej Studium jest dostępne jedynie w tradycyjnej formie w siedzibie tut Urzędu w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pok.18 tel 758 30 61 wew. 213.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku