Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-07-2015, AGATA KOPEĆ
Witam Panią Burmistrz zadam pytanie z prośba .Proszę w imieniu starych jak i nowych mieszkańców ulicy Wylot oraz UL. Słowików łacznie z nowym powstajacym osiedlem .Droga łaczaca nas wszystkich jaka jest ulica Wylot stała sie niebezpieczna poprzez szalonych kierowcow( jest ulicą przelotowa) .Wiekszosc kierujacych bez rozwagi i pojecia jakiego kolwiek przekracza dopuszczalna predkosc utrudnieniem takze sa stojace samochody .Strefe zamieszkania jest pokonywana z olbrzymimi predkosciami 80 km/h -60km/h nie patrzac na to ze ograniczenie jest 20 km/h,zaraz dalej jest plac zabaw dzieci biegajace wychodzace z placu zabaw na ulice .Droga też ma zakrety ,ale to nie ogranicza pirackim wybrykom.Prośba moja i innych o ograniczniki predkosci na powierzchni drogi.Także prosze o sprawdzenie pozycji lustra zamontowanego przy wyjezdzie z ulic bocznych jaka jest min ul.Słowików.ZWRACAMY SIE PONIEWAŻ CHODZI O NASZE I NASZYCH RODZIN BEZPIECZNE ŻYCIE NA TEJ I INNEJ ULICY .
Odpowiedź 10-12-2015

Szanowna Pani,
informuję, że ograniczenie prędkości na ulicy Wylot na fragmencie utwardzonym możliwe będzie po opracowaniu na tę okoliczność projektu organizacji ruchu. Na pozostałym gruntowym fragmencie drogi nie ma możliwości ustawienia infrastruktury spowalniającej ruch tj. progów spowalniających oraz ustawienia tego typu oznakowania drogowego. Byłoby to niezgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym, ze względu na fakt iż drogi gruntowe w takim zakresie nie podlegają oznakowaniu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Brzeziński - Inspektor w Referacie TOM

do góry strony
Pytanie 07-07-2015, wacław
DZIEŃ DOBRY
Dlaczego nie jest sprzątana ulica Warszawska w centrum miasta. Pełno niedopałków liści i piachu przy krawężnikach. Ogólnie brud i zaniedbanie.Także przy siedzibie Straży miejskiej. Myślę ,że mógłby ktoś wychylić się z za biurka w Urzędzie i sprawdzić jak działają w praktyce służby do tego powołane i biorące za to pieniądze .Wygląda że nikt z Urzędu nie przywiązuje wagi do nadzoru zarówno nad Strażą miejską która okopała się w swojej siedzibie jak i służbami porządkowymi świadczącymi usługi dla miasta .Powiem cynicznie ,że spodziewam się odpowiedzi ze strony Urzędu, że zostanie zwrócona uwaga odpowiednim służbom i na tym koniec. Jak się zorientowałem czytając udzielanych dotąd odpowiedzi,praktykowane są przez Urząd odpowiedzi własnie w tym stylu co świadczy według mnie o bogatelizowaniu sygnałów od mieszkańców .
Przykro mi to pisać ale Milanówek to już MIasto Ogród chyba tylko w narracji Urzędu miasta. Rozumiem ,że są sprawy ważne do załatwiania w Urzędzie ale przynajmniej sprawy porządku i czystości na ulicach można DOPILNOWAĆ bez zbędnych nakładów.Trzeba tylko przywiązywać do takich "drobnostek" wagę.
Z poważaniem Wacław
Odpowiedź 20-07-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila w sprawie sprzątania ulicy Warszawskiej, uprzejmie informuję, że sprzątanie ulic w mieście odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Ulica Warszawska przewidziana jest do sprzątania dwa razy w miesiącu. W czerwcu sprzątanie odbyło się 10.06.2015 r. oraz ze względu na otwarte ogrody zostało przesunięte z 24.06.2105 r. na 20.06.2015 r. Natomiast w miesiącu  lipcu sprzątanie odbyło się 08.07.2015 r. oraz zaplanowana jest na 22.07.2015 r.  Dodam, że pracownicy referatu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w mieście razem z funkcjonariuszami Straży Miejskiej kontrolują firmę, która zajmuje się sprzątaniem miasta, codziennie wykonywane są kontrole pod względem wywiązywania się Wykonawcy z zapisów umowy.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Żielenią

do góry strony
Pytanie 30-06-2015, krzysztof
Prosze o naprawe oświetlenia na kładce bo nie palom sie lampy ,prosze równierz o informacje kiedy bedzie ogłoszony przetarg na wybieranie wody i czyszczenie wpustów bo w przetargu na utrzymanie w czystosci miasta firma ma obowiązek czyszczenia ich
Odpowiedź 03-08-2015

Szanowny Panie,
Informuję, że kwestia oświetlenia kładki została zgłoszona do konserwatora oświetlenia ulicznego.
Informuję także, że wyłoniono wykonawcę usługi czyszczenia studni chłonnych na terenie miasta. Ulice, w których wykonywane będą prace konserwacyjne będą sukcesywnie zlecane wykonawcy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 28-06-2015, Ps
W nawiazaniu do oficjalnego stanowiska Pani Burmistrz dotyczacego klubu terminal mam pytania:
- kto poniesie koszty dodatkowego funkcjonowania sluzb porzadkowych? Jezeli Miasto to czy jest wlasciwym obciazanie mieszkancow kosztami, gdy ktoś inny, właściciel klubu, odnosi zyski.
- Napisała Pani, że działalność klubu nie jest koncesjonowana, później zaprzeczają sobie pisząc o koncesji na alkohol. Wynika z tego że jednak jest częściowo koncesjonowana, W pewnym zakresie tzn. sprzedaży alkoholu. Każdy zdaje sobie sprawę, że klub bez alkoholu nie istnieje. Proszę o odpowiedź, jakie warunki muszą zaistnieć aby taka koncesję cofnąć i czy zdecyduje się Pani na taki krok.
- Czy znane są Pani problemy młodzieży ze szkół w Milanówku dotyczace uzależnień od alkoholu i narkotyków? Zgoda na takie miejsca w naszym mieście, jaką Pani wydała przez koncesję na alkohol (jest to równoznaczne przy tego typu miejscach), niejako daje zielone światło do dalszego wchodzenia w świat uzależnień.
- Ostatnie pytanie. Jeżeli wynajęcie Państwo zgodę na sprzedaż alkoholu w takim miejscu, proszę powiedzieć co zamierzacie zrobić aby walczyć z uzaleznieniami na terenie miasta, szczególnie wśród młodzieży.
Odpowiedź 13-07-2015

W odpowiedzi na pytanie dotyczące działań Burmistrza Miasta Milanówka związanych z funkcjonowaniem Klubu Muzycznego TERMINAL, uprzejmie wyjaśniam.
Koszty funkcjonowania Policji nie obciążają budżetu Milanówka, ponieważ nie partycypuje ono w kosztach funkcjonowania policji. Policja jest bowiem formację nie związaną ze strukturami miasta. Natomiast w zakresie działania Straży Miejskiej wyjaśniam, iż nie ponosi ona dodatkowych kosztów związanych z działaniem klubu, gdyż nie zwiększono z tego powodu liczby patroli.
Odnosząc się do kwestii wyrażenia zgody na działalność klubu i wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu chciałabym wyjaśnić, że są to dwa odrębne zagadnienia. Jak wyjaśniła w swoim stanowisku klub prowadzony jest przez podmiot działający na zasadzie swobody działalności gospodarczej, a jego działanie nie jest działalnością koncesjonowaną. Samo prowadzenie klubu nie wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta. Zezwolenia wymaga natomiast sprzedaż alkoholu w klubie. Nie można jednak stwierdzić, że konieczność uzyskania takiego zezwolenia czyni z prowadzenia klubu działalność koncesjonowaną. Nadmieniam, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu nie jest wydawany w sposób uznaniowy. Wydawane jest ono na podstawie i po spełnieniu wymogów, określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przed wydaniem zezwolenia Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawdza czy spełnione są ustawowe ograniczenia, to znaczy czy obiekt nie jest położony zbyt blisko obiektów chronionych (szkoły, przedszkola) i czy nie jest przekroczony limit punktów sprzedaży wyznaczony przez Radę Miasta. Wszystkie wymogi stawiane przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i uchwałę Rady Miasta zostały spełnione i prawnym obowiązkiem było wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zezwolenie może zostać odebrane, jeśli udowodniony zostanie fakt złamania wymogów ustawowych, czyli na przykład sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym lub pod zastaw, przy czym organy miasta nie mogą w tym przypadku stosować prowokacji. Innym powodem może być pojawiające się, niezgłaszane przez osobę prowadzącą lokal zdarzenia polegające na zakłócaniu porządku publicznego. Nadmieniam, że jeśli spełnione zostaną ustawowe przesłanki do cofnięcia zezwolenia, podejmę stosowne działania.
Zagrożenie uzależnieniem od alkoholu i narkotyków w Milanówku nie odbiega od poziomu, jaki występuje w całym kraju. Potwierdzają to badania ankietowe i obserwacje specjalistów. Jednak jak twierdzą osoby zawodowo zajmujące się terapią i profilaktyką to różne cechy osobowości, rodziny i środowiska są determinantą wchodzenia w uzależnienie, nie zaś dostępność środków. Wątpliwym wydaje się być także fakt zwiększenia dostępności alkoholu dla uczniów w związku z otworzeniem klubu Terminal. Jeszcze przed jego otwarciem w badaniach ankietowych uczniowie gimnazjów deklarowali, że nie mają problemu z zakupem alkoholu i papierosów, uczniowie częściej zaopatrują się w nie w innych placówkach handlowych.
We wszystkich szkołach gminnych realizowane są działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Wsparcie otrzymują zarówno uczniowie jak rodzice i nauczyciele. Realizowanych jest wiele form działań takich jak zajęcia psychoedukacyjne, wyjazdy połączone z działaniami profilaktycznymi, wsparcie dla uczniów także tych najmłodszych, których zachowania wskazują na możliwość pojawienia się zagrożenia uzależnieniem w przyszłości. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mamy także pełna ofertę dla osób uzależnionych i używających alkoholu bądź narkotyków szkodliwie lub ryzykownie.
Zdaję sobie sprawę, że działanie takiego miejsca jak klub Terminal jest związane z uciążliwymi dla niektórych mieszkańców sytuacjami. Dlatego też podejmuję wszelkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do ograniczenia tych uciążliwości.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-06-2015, Anna Kuczyńska
Szanowna Pani Burmistrz,
Zwracam się z prośbą o uporządkowanie zasad ruchu rowerowego na ulicy Kościuszki na odcinku od Krakowskiej do skrzyżowania z Piasta (przy kościele). Odcinek ten jest jednokierunkowy, w związku z czym ruch rowerowy w kierunu do ulicy Krakowskiej odbywa się na chodnikach. Jako mieszkanka posesji na tym odcinku wielokrotnie uczestniczyłam w sytuacji niemalże zderzenia z rowerzystą, bądź to wychodząc z dziećmi z furtki, bądź wyjeżdzając samochodem z bramy na ulicę. Oprócz rowerzystów, na chodnikach można spotkać też osoby korzystające ze skuterów, a w jednym przypadku - quada. Zachowanie takie stanowi istotne zagrożenie nie tylko dla mieszkańców posesji na tym odcnku, ale w ogóle pieszych. Rozumiejąc potrzeby rowerzystów proponuję wprowadzić zakaz parkowania na całym odcinku ul. Kościuszki od torów do kościoła i w zamian przeznaczyć jeden pas drogi dla ruchu rowerowego w obie strony.
Z wyrazami szacunku,
A. Kuczyńska
Odpowiedź 03-08-2015

Szanowny Pani,
Uprzejmie dziękuję za Pani uwagi, zostały one przekazane do Straży Miejskiej celem zwiększenia kontroli bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 24-06-2015, Grzegorz Przystupa
Kilkukrotnie zwracałem sie z prośbą o uaktualnienie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Milanówku - te rozkłady w internecie różnia sie od tych na przystankach. Nie dość że nie otrzymałem odpowiedzi to publikowane na stronie miasta rozkłady dalej są nieaktualne.
Pytanie:
Czy mozna coś z tym zrobić?
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowny Panie,
uaktualniony rozkład jazdy znajduje się na stronie Miasta jak również w najnowszym wydaniu Biuletynu Miasta.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-06-2015, Aleksander nowak
Szanowna Pani Burmistrz,
na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i ulicy Podgórnej jest nieoświetlone przejście dla pieszych. To przejście jest bardzo niebezpieczne nocą, ponieważ wielu ludzi mocno przekracza limit prędkości na ulicy Kościuszki, zwłaszcza nocą. Kilka razy sam byłbym ofiarą wypadku w tym miejscu, ponieważ kierowca nie widzi, że ktoś próbuje przejść przez pasy. Proszę o zainstalowanie w tym miejscu oświetlenia dla zwiększenia bezpieczeństwa przechodniów.
Odpowiedź 16-09-2015

Szanowny Panie,
w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Podgórnej zamontowana jest lampa oświetlenia ulicznego, która obejmuje swoim zasięgiem również rejon przejścia. Przejście dla pieszych zlokalizowane w ciągu ulicy Kościuszki podobnie jak sama ulica pozostaje w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg, informacja którą Pan zgłasza zostanie przekazana do właściwego zarządcy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-06-2015, Mieszkaniec
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyczyszczenie wszystkich miejskich ławek ze szczególnym uwzględnieniem tej przy Biedronce przy ul. Piłsudskiego. Pozdrawiam

i życzę miłego dnia
Odpowiedź 25-06-2015

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że ławka, znajdująca się przy ul. Piłsudskiego naprzeciwko sklepu Biedronka zostanie wyczyszczona i pomalowana do końca przyszłego tygodnia, tj. do dnia 03.07.2015 r.
Jednocześnie informuję, że w okresie letnim (lipiec i sierpień br.) pozostałe ławki, zlokalizowane na terenie Milanówka również będą czyszczone i malowane.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o.  Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 22-06-2015, Janina Moława
Szanowna Pani Burmistrz
Mieszkańcy Milanówka poprosili mnie,abym w ich imieniu,przekazała Pani ich oczekiwania oraz poprosiła Panią o odpowiedź na kilka pytań,stawianych przez nich.

"Mieszkańcy domagają się pilnego zwołania Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego z udziałem burmistrz z KWW Wiesławy Kwiatkowskiej Decydujmy RAZEM . W sprawie wydarzeń jakie miały miejsce w nocy z piątku na sobotę oraz tych wydarzeń jaki miały miejsce dwa tygodnie temu w tym samym miejscu tj. okolice TESCO i klubu muzycznego.

A ponadto:
-Złożenia informacji przez komendanta KPP w Grodzisku Mazowieckim w związku z usiłowaniem zabójstwa 31 letniego mężczyzny który wracał z zabawy.
-Złożenie informacji przez Komendanta SM w Milanówku j.w.
-Złożenia informacji przez Burmistrz Miasta Milanówka jakie działania podejmie w zakresie zapewnienia mieszkańcom Milanówka bezpieczeństwa zdrowia i ŻYCIA,
nadto
-odpowiedzi na pytanie czym burmistrz kierowała się udzielając koncesji na sprzedaż alkoholu? Ustawą? o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.??? Art. 1. 1. w.w ustawy : "Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. " .
Czy osoba decyzyjna w wydaniu koncesji na sprzedaż alkoholu w dyskotece przy ul. Okrzei przeciwdziałała następstwom nadużywania alkoholu?
- czy burmistrz omawiała z kom.Straży Miejskiej w Milanówku kwestię zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, bezpieczeństwa zdrowia i życia poprzez stały patrol w czasie imprezy w celu zapobiegania niebezpiecznym
zachowaniom ?.

Ponadto Mieszkańcy Milanówka żądają odpowiedzi Burmistrz miasta Milanówka, czy udzielała kiedykolwiek pozwolenia na imprezę masową przy ulicy Okrzei?

Powyższe przedkłada się odnośnym władzom w celu realizacji!!! . Mieszkańcy Milanówka mają prawo czuć się bezpiecznie a władza samorządowa ma OBOWIĄZEK zapewnić bezpieczeństwo, gdyż jest za jego zapewnienie odpowiedzialna."
Janina Moława
radna Rady Miasta Milanówka
Odpowiedź 30-06-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pytanie do Burmistrza dotyczące wezwania do zwołania posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w związku z działalnością w Milanówku Klubu Muzycznego TERMINAL uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta Milanówka osobą uprawnioną do zwołania posiedzenia komisji jest jej przewodniczący. Może to zrobić z własnej woli, na wniosek ¼ składu komisji lub przewodniczącego Rady. Jako Burmistrz Miasta Milanówka nie mam kompetencji do zwołania posiedzenia komisji, ani też nie jestem uprawniona do wnioskowania do przewodniczącego komisji o zwołanie jej posiedzenia. Nadmieniam, że jako radna Miasta Milanówka powinna Pani znać przepisy prawa dotyczące przynajmniej funkcjonowania Rady Miasta.
Następnie chciałabym wyjaśnić, że w dniu 24 czerwca 2015 r. zajęłam stanowisko w tej sprawie. Treść stanowiska dostępna jest na stronie internetowej www.milanowek.pl . W załączeniu przesyłam treść stanowiska.
„Szanowni Mieszkańcy Milanówka,
W związku z mającymi ostatnio miejsce wydarzeniami związanymi z otwarciem w Milanówku Klubu Muzycznego TERMINAL pragnę przedstawić Państwu moje stanowisko w tej sprawie.
Na wstępie chciałabym sprostować błędne informacje na temat wyrażenia przeze mnie zgody na otwarcie tego Klubu – jako Burmistrz Milanówka nie wydałam takiej zgody, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrażenie jej nie leży w moich kompetencjach. Klub prowadzony jest przez podmiot działający na zasadzie swobody działalności gospodarczej, a jego działanie nie jest działalnością koncesjonowaną. Jeśli zostaną spełnione przesłanki do rozpoczęcia takiej działalności, nie mam ani możliwości prawnych do wydania zgody na jego funkcjonowanie, ani też uprawnień do zablokowania rozpoczęcia jego działania.
Następnie chciałabym wyjaśnić, że jako Burmistrz Miasta nie miałam również podstaw do nie udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym Klubie. Osoba prowadząca Klub spełniła bowiem wszystkie przesłanki do wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednym z warunków było m.in. uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opinia taka została przez Komisję wydana. Dążąc do zachowania wszelkich standardów i wymagając przestrzegania przepisów przez inne podmioty, nie mogę sama działać w sposób z nimi niezgodny.
Chciałabym, aby Milanówek rozwijał się w wielu różnych kierunkach. Jako Burmistrz nie godzę się jednak, aby rozwój ten odbywał się kosztem bezpieczeństwa Mieszkańców i spokoju publicznego. Dlatego też, poważnie zaniepokojona zarówno sygnałami Mieszkańców, jak i mającymi miejsce naruszeniami nietykalności cielesnej i porządku publicznego, podjęłam działania zmierzające w pierwszej kolejności do sprawdzenia czy rozpoczęcie działalności Klubu oraz jego funkcjonowanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wystąpiłam do kompetentnych organów (Starosta Powiatu Grodziskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim) o sprawdzenie legalności rozpoczęcia działalności tego Klubu. Również podległe mi służby miejskie analizują co jeszcze można zrobić, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki prowadzonej przez właściciela Klubu działalności gospodarczej.
Zapewniam, że troska o Państwa spokój i bezpieczeństwo jest jednym z moich najwyższych priorytetów. Dlatego też będę dążyła do tego aby prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w Milanówku nie powodowało niezgodnych z prawem uciążliwości dla Mieszkańców, a wszelkie przejawy naruszenia prawa spotkały się z odpowiednimi sankcjami ze strony właściwych organów i służb”.
W zakresie wyrażenia zgody na organizację imprezy masowej w Klubie TERMINAL informuję, że nie wyrażałam takiej zgody, gdyż nie wpłynął do mnie stosowny wniosek.
Natomiast w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Milanówka informuję, że niezależnie od działalności Klubu TERMINAL, jestem w stałym kontakcie z komendantem Straży Miejskiej w Milanówku oraz z komendantem Posterunku Policji w Milanówku i podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego w Milanówku.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-06-2015, Albert
Szanowna Pani chcialbym pogratulować Pani że mi i mojej rodzinie zapewniłaPani wiele atrakcji w związku z tym ze pozwoliła Pani na otwarcie tego czegoś co rozwydrzona hołota nazywa klubem muzycznym. Już po raz drugi powracająca z imprezy hołota naruszyła moje mienie w ten sposób że bardzo brzydko obmalowała różnymi flamastrami moje i rodziców ogrodzenie malując no niestety muszę to powiedzieć ... genitalia męskie. Wie pani do ch... że mało brakowało a osoba bliska mi znalazłaby się w szpitalu? Nigdy tak nie było skoro już ktoś pozwala na takie demoralizacje to przynajmniej zapewnić minimum spokoju ludziom starszym . Albo niech pani postawi na nogi z krzeseł tą za przeproszeniem straż wiejską abo niech Pani ją zlikwiduje bo miasto nic z tego nie ma, strażnicy wiejscy siedzą tylko i nic nie robią. Czekam na jakieś efekty
Odpowiedź 30-06-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie dotyczące działania w Milanówku Klubu Muzycznego TERMINAL uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2015 r. zajęłam stanowisko w tej sprawie. Treść stanowiska dostępna jest na stronie internetowej www.milanowek.pl . W załączeniu przesyłam treść stanowiska.
 Szanowni Mieszkańcy Milanówka,
W związku z mającymi ostatnio miejsce wydarzeniami związanymi z otwarciem w Milanówku Klubu Muzycznego TERMINAL pragnę przedstawić Państwu moje stanowisko w tej sprawie.
Na wstępie chciałabym sprostować błędne informacje na temat wyrażenia przeze mnie zgody na otwarcie tego Klubu – jako Burmistrz Milanówka nie wydałam takiej zgody, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrażenie jej nie leży w moich kompetencjach. Klub prowadzony jest przez podmiot działający na zasadzie swobody działalności gospodarczej, a jego działanie nie jest działalnością koncesjonowaną. Jeśli zostaną spełnione przesłanki do rozpoczęcia takiej działalności, nie mam ani możliwości prawnych do wydania zgody na jego funkcjonowanie, ani też uprawnień do zablokowania rozpoczęcia jego działania.
Następnie chciałabym wyjaśnić, że jako Burmistrz Miasta nie miałam również podstaw do nie udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym Klubie. Osoba prowadząca Klub spełniła bowiem wszystkie przesłanki do wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednym z warunków było m.in. uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opinia taka została przez Komisję wydana. Dążąc do zachowania wszelkich standardów i wymagając przestrzegania przepisów przez inne podmioty, nie mogę sama działać w sposób z nimi niezgodny.
Chciałabym, aby Milanówek rozwijał się w wielu różnych kierunkach. Jako Burmistrz nie godzę się jednak, aby rozwój ten odbywał się kosztem bezpieczeństwa Mieszkańców i spokoju publicznego. Dlatego też, poważnie zaniepokojona zarówno sygnałami Mieszkańców, jak i mającymi miejsce naruszeniami nietykalności cielesnej i porządku publicznego, podjęłam działania zmierzające w pierwszej kolejności do sprawdzenia czy rozpoczęcie działalności Klubu oraz jego funkcjonowanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wystąpiłam do kompetentnych organów (Starosta Powiatu Grodziskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim) o sprawdzenie legalności rozpoczęcia działalności tego Klubu. Również podległe mi służby miejskie analizują co jeszcze można zrobić, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki prowadzonej przez właściciela Klubu działalności gospodarczej.
Zapewniam, że troska o Państwa spokój i bezpieczeństwo jest jednym z moich najwyższych priorytetów. Dlatego też będę dążyła do tego aby prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w Milanówku nie powodowało niezgodnych z prawem uciążliwości dla Mieszkańców, a wszelkie przejawy naruszenia prawa spotkały się z odpowiednimi sankcjami ze strony właściwych organów i służb.Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku