Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 20-04-2015, Agnieszka Kaflik
Szanowna Pani Burmistrz,
Uprzejmie prosimy o informację kiedy zostaną podjęte kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Nowowiejska, Skośna i Łączna.
W dniu dzisiejszym doszło do zderzenia samochodów na tym skrzyżowaniu.
Codziennie martwimy się o nasze dzieci, które przechodzą przez ulicę Nowowiejską.
Mając na uwadze dzisiejszą akcję Pani Burmistrz przeciw pijanym kierowcom (nasze dzieci również brały udział w tej akcji) rozumiemy, że bezpieczeństwo na ulicach Milanówka jest rzeczywiście ważne dla Władz miasta.

Z poważaniem,
Agnieszka Kaflik
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowna Pani,
informuję, że zwróciliśmy się do zarządcy drogi – Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o przebudowę przedmiotowego skrzyżowania poprzez wybudowanie ronda lub budowę skrzyżowania wyniesionego. Wyjaśniam ponadto, że zastosowanie sygnalizacji świetlnej będzie niezasadne z punktu widzenia powstałych na jej skutek utrudnień w ruchu. Komunikacja na skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej i Królewskiej ulegnie zatamowaniu. Zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie jest obecnie przedmiotem analizy prowadzonej przez Urząd Miasta.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 16-04-2015, Rafał
Szanowna Pani Burmistrz,
Dlaczego w mieście jest tak brudno? Kiedy służby porządkowe zamierzają zrobić porządek?
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że do końca kwietnia trwa pozimowe sprzątanie miasta, które zadowalający efekt przyniesie po kilkukrotnym sprzątnięciu ulic. Ulice i chodniki leżące w gestii miasta są zamiatane, pasy zieleni wygrabiane, na bieżąco sprzątane są także podrzucone odpady, codziennie opróżniane są kosze uliczne.  
Utrzymanie czystości dróg i terenów ogólnodostępnych w mieście pełnym drzew i przy złym stanie technicznym niektórych ulic, szczególnie po opadach deszczu bardzo wpływa na efekt sprzątania, jednakże dokładamy wszelkich starań, aby w mieście było czysto.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 15-04-2015, Michał
W ostanim piśmie wydawanym przez Państwa mozna było przeczytać,że zagospodarowali Państwo środku na usunięcie azbestu w byłej "protetowni" na ul Wysockiego.
Proszę o ingformację czy i kiedy zaczną być usuwane tego typu rzeczy z bloków na ul. Wysockiego/ Dębowskiego?
Całe ściany bloków pokryte są szkodliwym azbestem i wcale nie są to małe ilości.
Odpowiedź 30-04-2015

Szanowny Panie,
Na projekt „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek” Gmina starała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Etap złożenia wniosku poprzedziła dwukrotna informacja zamieszczona na stronie miasta zawierająca zapisy o możliwości wypełnienia przez mieszkańców oraz wspólnoty mieszkaniowe karty zgłoszeniowej zawierającej ilość azbestu do demontażu i odbioru lub jedynie odbioru. Każdy zainteresowany mógł złożyć w Urzędzie Miasta w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią stosowną deklarację i zostać objęty programem.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 14-04-2015, Milanowianin
Pani Burmistrz, czy istnieje możliwość uporządkowania banerów reklamowych, które wiszą na ogrodzeniach posesji wzdłuż ulicy Królewskiej? Ulica ta jest główną trasą i poniekąd wizytówką naszego miasta, a reklamy i ich strzępy wiszące po obydwu stronach ulicy naprawdę nie wyglądają estetycznie. Wjeżdżając do "miasta ogrodu" ma się wrażenie jakby wjeżdżało się do dzilnicy przemysłowej. Może istnieje jakiś przepis, który w mieście ogrodzie ograniczałby dowolność stosowania przeróżego rodzaju i wilkości banerów?
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące możliwości uporządkowania kwestii związanej z banerami reklamowymi na ulicy Królewskiej w Milanówku, pragnę podkreślić, iż problem chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej, w tym w obrębie głównej ulicy przejazdowej miasta, jest znany Urzędowi oraz że podziela się w pełni Pana zastrzeżenia dotyczące szkodliwego wpływu różnego rodzaju reklam na wizerunek miasta.
Niemniej pragnę poinformować, że możliwości Urzędu w zakresie podjęcia działań o charakterze bezpośrednim są ograniczone z uwagi na brak wyraźnych podstaw prawnych umożliwiających wszczynanie postępowań administracyjnych zmierzających do likwidacji lub ograniczenia istniejącego trendu sytuowania reklam w przestrzeni publicznej.
Jako, że problem ten nie jest przypadłością jedynie Miasta Milanówka, ale ma charakter „globalny”, zagadnienie doczekało się uwagi na poziomie ustawodawczym. Inicjatywą Prezydenta Polski podjęte zostały kroki mające na celu przyjęcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu, będącej ustawą wprowadzającą istotne zmiany do wielu istniejących ustaw. Z informacji dostępnych publicznie (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1525), wynika, że prace nad ustawą są zdecydowanie zaawansowane i tylko kwestią czasu jest wprowadzenie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Reasumując Urząd będzie dysponował odpowiednimi narzędziami do podjęcia bezpośrednich działań w zależności od daty wprowadzenia ww. regulacji oraz w takim zakresie, jaki wynikać będzie z jakości przyjętych rozwiązań prawnych.
Kwestia zmiany przyzwyczajeń reklamodawców leży przede wszystkim w edukacji i podnoszeniu świadomości inwestorów, którzy powinni uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne wynikające z unikalnego charakteru Miasta. Dlatego też Urząd w porozumieniu z Radą Miasta będzie starał się w sposób pośredni zachęcić reklamodawców do zmiany przyzwyczajeń, co miałoby odzwierciedlenie w stosowaniu mniej agresywnych form reklamy (bardziej wkomponowanych w otoczenie) lub w ogóle alternatywnych form reklamy.
Niemniej jednak Miasto, nie pozostając biernym w tej materii, ma zamiar podejmować takie rozwiązania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (aktach prawa miejscowego), które ograniczałyby dalsze szpecenie krajobrazu. Niestety charakterystyka działań tego typu cechuje się czasochłonnością, co ogranicza obecnie możliwość doraźnego rozwiązania problemu.
 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-04-2015, Agnieszka
Witam!Od 9 lat mieszkam przy ul.Ledóchowskiej.Mimo wielokrotnych "napraw"jeśli tak to moźna nazwać,stan ulicy pozostaje katastrofalny.Dół na dole,kałuźe i brak chodnika,niszczą samochody i bardzo utrudniają dojazd.Kiedy w końcu ulica będzie ulicą,bo polne drogi wyglądają lepiej.
Odpowiedź 24-04-2015

Szanowna Pani,
informuję, że prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Milanówka zostały rozpoczęte. Na ulicy Ledóchowskiej planujemy wykonać przedmiotowe prace w ostatnim tygodniu kwietnia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 07-04-2015, Ewa wach
mam pytanie czemu pani nie pokazuje wszytskich pytań do burmistrza? jest pani nierzetelna i okłamuje społeczeństwo!Wiec prosze o zwerifikowanie ośrodka pomocy społecznej komu sie dawało zapomogi świadczenia bo jak widze nie trzeba wiekszych wymogów oprócz pleców w radnych!nie ma lat pracy nie uzyskiwała dochodu, maja swoja działalnosc i sie dostaje a człowiek charuje i zdrowia juz nie ma.potrzebuje jakiejkolwiek pomocy i nie dostaje ! Albo sie pani zajmie albo rozgłoszone bedzie na reszte polski!
Odpowiedź 14-04-2015

Szanowna Pani,
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenia na podstawie obowiązujących ustaw i po rozpatrzeniu dokumentacji przedłożonej przez klientów (np.: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o dodatkach mieszkaniowych i inne), a w przypadku ustawy o pomocy społecznej dodatkowo po wnikliwym ustaleniu sytuacji dochodowej, zdrowotnej zawodowej i osobistej w drodze wywiadu środowiskowego.
Bardzo ważną kwestią w pracy ośrodka jest pozostawanie w stałej relacji ze środowiskiem lokalnym, często pierwszy sygnał o osobie wymagającej wsparcia płynie od sąsiadów, radnych najlepiej znających swoje środowisko. 
Ale najistotniejszy dla ośrodka jest człowiek oczekujący pomocy, a nie fakt od kogo wpłynęło zgłoszenie."


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik OPS

do góry strony
Pytanie 30-03-2015, Dariusz
prosze o sprzątnięcie skarpy wiaduktu od strony kortów tenisowych bo tam jest pełno lisci
Odpowiedź 20-04-2015

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że do końca kwietnia br. liście ze skarpy wiaduktu od strony kortów zostaną uprzątnięte.


Z poważaniem,
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 27-03-2015, Mieszkanka Turczynka
Witam serdecznie,

Niespełna dwa lata mieszkam przy ulicy Brwinowskiej w Milanówku i bardzo mnie martwi kilka kwestii:
- stan ulicy Brwinowskiej, która na odcinku w lesie na pograniczu Stawiska i dawnego szpitala jest nieoświetlona
- brak chodnika na ulicy Brwinowskiej (poza krótkim odcinkiem w okolicy torów WKD), co wraz z ww razem tworzy zagrożenie dla pieszych przemieszczających się w tej okolicy
- brak świateł/ przejścia dla pieszych przy niebezpiecznym i kolizyjnym skrzyżowaniu Brwinowskiej z Królewską (odkąd tu zamieszkałam było już kilka zderzeń, a nawet wypadek z rannymi i interwencją helikoptera)
- brak progów hamujących, co wraz ze słabym oświetleniem ulicy i położeniem na granicy miasta sprawia, że cyklicznie organizowane są tu wyścigi samochodowe (jeden z nich zakończony kraksą z naszym ogrodzeniem i uszkodzeniem muru)

Będę niezmiernie wdzięczna za informację czy miasto pod Pani sterami planuje jakieś działania na naszym pograniczu, czy zostaniemy zapomnieni, jak za poprzedniego burmistrza.

z poważaniem i pozdrowieniami,

Agata Charuba
Odpowiedź 07-05-2015

Szanowna Pani,
Gmina Milanówek planuje opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w sprawie przebudowy ulicy Brwinowskiej wraz z modernizacją skrzyżowania Brwinowska-Królewska.
Wystąpiliśmy z pismami do zainteresowanych zarządców dróg w sprawie wspólnej realizacji tego zadania. W przypadku gdy nasze działania zostaną sfinalizowane złożeniem wniosku i dofinansowaniem tej inwestycji rozpoczniemy roboty budowlane.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-03-2015, Agnieszka
Witam,
w dniu dzisiejszym tj 22.03.2015 w godzinach popołudniowych w czasie niedzielnego spaceru ulicą Kadowską w Milanówku, na granicy z miejscowością Kady zaatakowana zostałam wraz z mężem przez chmarę 6-8 psów, która wybiegła na drogę z gospodarstwa mieszczącego się przy tej właśnie ulicy. Nikt nie pilnował tych psów, nie były z właścicielem, a widać że wybiegły z podwórka gospodarstwa. Proszę o interwencję odpowiednich służb gdyż to nie pierwszy raz w tym domu gdy psy nie są na zamkniętej posesji i atakują przechodniów i rowerzystów.
Odpowiedź 03-04-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że ulica Kadowska znajduje się na terenie Grodziska Mazowieckiego, w związku z czym przekazaliśmy sprawę do rozpatrzenia do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - p.o.  Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 18-03-2015, Berni
Witam,

Jednym z haseł z jakim szła Pani do wyborów było hasło wyrówniania różnić między północną cześćią miasta a południową więc mam 2 pytania 1) jakie sa inwestycje przewidziane po południowej stronie miasta
2) kiedy zostanie rozwiązany problem skrzyżowania przy TESCO?
3) czy jest przewidzinay dalszy ciąg chodnika wzdłuż ulicy Sredniej za torami , ulica jest bardzo niebezpieczna duzo rodzin z dziećmi spaceruję ta ulicą ,że nie wspomnę o mieszkańców którzy boją sie o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Czy można postawić na drodze znaki ograniczenia?
dziękuję za odpowiedzi
Odpowiedź 30-03-2015

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania planu realizacji inwestycji na VII kadencję samorządu. W ramach tego planu w pierwszej kolejności zamierzamy modernizować główne ciągi komunikacyjne. Przewidujemy przebudowę ulicy Brwinowskiej, Średniej, Łąkowej, Wierzbowej, Wiatracznej, jednak terminy wykonania tych planów są ściśle uzależnione od posiadanych środków budżetowych. Szacowane terminy wykonania tych zadań zamieszczone w Planie realizacji inwestycji na VII kadencję samorządu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miasta, a następnie opublikowany na stronie internetowej miasta Milanówka.
Wyjaśniam ponadto, że skrzyżowanie ulic Królewskiej, Nowowiejskiej i Piłsudskiego leży w gestii zarządców tych dróg tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Gmina Milanówek podejmie jednak działania w celu zmodernizowania tego skrzyżowania.  


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Joanna Sierpińska - p.o. Kierownik Referatu TOM


 


 


 


 


 


 


 


 

do góry strony


Wersja do druku