Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 27-12-2017, Tomasz Ciesielski
Szanowna Pani,
Chciałem zapytać o postępy prac przy budowie sieci światłowodowej w Milanówku. Ostatni wpis na stronie z aktualnościami jest z kwietnia 2017.
Jak przedstawia się harmonogram podłączeń na rok 2018? W szczególności interesuje mnie południowy Milanówek, rejon ul Średniej. Czy jest szansa że w 2018 r ten rejon uzyska podłączenie do internetu światłowodem?
Dziękuję,
Tomasz Ciesielski
Odpowiedź 02-01-2018

Szanowny Panie,
Prace nad budową sieci światłowodowej w Milanówku są cały czas prowadzone. W 2017 roku Inwestor skupił się na rozprowadzeniu sieci w ulicach, a także przyłączone zostały już do światłowodu domy wielorodzinne. Wg ustaleń z Firmą Orange w 2018 roku mają zostać podłączone kolejne domy. Czekamy na harmonogram prac na 2018 rok, wtedy mamy nadzieję, że będziemy mieli informację dotyczące przybliżonych terminów prac w konkretnych ulicach.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 21-08-2017, Konstanty W.
Szanowna Pani

W dniu 31.05.2017r. przesłałem za pomocą formularza pytanie, na które do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi. Proszę o niezwłoczną odpowiedź. Poniżej załączam wiadomość z 31.05 br.

"Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłanie pytania do Burmistrza w dniu 31-05-2017 08:33:04 za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie www.milanowek.pl.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Z poważaniem,
Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

Prosimy nie odpowiadać na niniejszą korespondencję, która jest wyłącznie automatycznym potwierdzeniem otrzymania Państwa zapytania.

--

Kategoria pytania: Inwestycje
Treść pytania: Szanowna Pani Burmistrz

Czy miasto Milanówek posiada jakąkolwiek wiedzę na temat planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowiańskiej przez gminę Brwinów? Czy były prowadzone ustalenia między gminami w tym zakresie? Czy osoby mieszkające po stronie Milanówka będą mogły podłączyć się do wybudowanego kanału?"

Z poważaniem
Konstanty W.
Odpowiedź 30-08-2017

Szanowny Panie,


w ostatnim czasie do Urzędu Gminy jak i MPWiK zgłaszają się mieszkańcy Milanówka oraz sąsiadujących gmin, zajmujący nieruchomości przyległe do granic administracyjnych Miasta Milanówek, z prośbą o podłączenie do sieci i realizowanie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mieszkańcy ci, nie mogą korzystać z tego typu usług na swoim terenie, ponieważ nie mają możliwości podłączenia się do sieci, a plany jej budowy nie dotyczą najbliższych lat. Uprzejmie informuję , iż Gmina Milanówek ma na uwadze współpracę Gmin sąsiadujących Brwinów oraz Grodzisk Mazowiecki. Z tego względu, mając na uwadze współpracę obu Gmin oraz dobro mieszkańców należy uregulować stan infrastruktury w drodze porozumienia międzygminnego. Pozwoli ono na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wobec mieszkańców sąsiednich gmin oraz mieszkańców z przyległych granic miasta., wobec których nie może świadczyć tych usług ZWiK Sp. z o.o.  oraz BPWiK. Zasadnym jest usankcjonowanie tego stanu rzeczy stosownym porozumieniem międzygminnym, gdyż zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPWiK obejmuje teren Milanówka. W takim stanie rzeczy Burmistrz Miasta Milanówka wystosował pismo do Burmistrza Brwinowa oraz Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.


Spotkania władz gminnych, radców prawnych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych planowane są na drugą połowę września. Rezultaty spotkania oraz protokoły czy porozumienia będą znane na początku października.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-06-2017, Helena
Szanowni Państwo,

ponawiam pytanie składane 21/03 I 11/04. Niestety mimo upływu terminów nie dostałam na nie odpowiedzi. Czyżby bali się Państwo napisać, że w poniższej sprawie nie zrobiono NIC.


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłanie pytania do Burmistrza w dniu 11-04-2017 11:43:51 za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie www.milanowek.pl.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Z poważaniem,
Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

Prosimy nie odpowiadać na niniejszą korespondencję, która jest wyłącznie automatycznym potwierdzeniem otrzymania Państwa zapytania.

--

Kategoria pytania: Inwestycje
Treść pytania: Szanowni Państwo,

ponawiam pytanie zgłoszone 21 marca. Niestety mimo upływu 14-dniowego terminu nie dostałam na nie odpowiedzi.

Kategoria pytania: Inwestycje
Treść pytania: Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej użytkownikowi Konstanty W. ws. kanalizacji w ulicy Podkowiańskiej uprzejmie proszę o informację jakie działania podejmuje gmina w celu zawarcia odpowiednich porozumień z gminą Brwinów celem umożliwienia wybudowania kanalizacji w tej ulicy.
Odpowiedź 07-06-2017

Szanowna Pani,
Odnosząc się do wniosku o przyłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszkańców z ulicy Podkowiańskiej, należy wskazać, że w celu umożliwienia Mieszkańcom Milanówka korzystania z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (BPWiK), konieczne jest przeprowadzenie procedury administracyjnej, zwieńczonej decyzją Burmistrza Miasta Milanówka wyrażającą zgodę na prowadzenie przez BPWiK działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
W tym celu konieczne jest, by BPWiK zwrócił się z odpowiednim wnioskiem do Burmistrza Miasta Milanówka.
 Dostrzegając potrzebę uregulowania tego rodzaju zależności Burmistrz Miasta Milanówka zwrócił się do Burmistrza Gminy Brwinów ze stosowną informacją TOM.7013.101.2015 z 23 listopada 2015 r – niestety do dnia dzisiejszego odpowiedź nie nadeszła.
W najbliższym czasie Gmina Milanówek planuje ponownie zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Brwinowa.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - p.o. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 31-03-2017, Tomasz Fastyn
Szanowna Pani Burmistrz,
Mimo ustawowego terminu 14 dni, który minął dosyć dawno temu nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie zadane przesłane w styczniu, dokładnie 04-01-2017 10:02:50.

Pozwalam sobie na wklejenie zapytania i czekam na odpowiedź.

Z informacji, które udało mi się uzyskać, światłowód jest już położony w rejonie na południe od stacji WKD Grudów. Niedługo łącze 300 mb/s ma zostać tam udostępnione mieszkańcom. Co z innymi częściami naszego miasta?

Oryginalne zapytanie poniżej:

Kategoria pytania: Inwestycje
Treść pytania:

Szanowna Pani Burmistrz,

Chciałbym zadać Pytanie dotyczące stanu porozumienia z firmą Orange na budowę sieci światłowodów w naszym mieście.
Jak wygląda odzew mieszkańców na tę inicjatywe. Chciałbym także się dowiedzieć, w których miejscach ma ona już szanse na powstanie.
Obecnie, według planowanych terminów, trwa budowa magistrali sieciowej.
Czy odzew mieszkańców był liczny i zgodnie z "W przypadku dużego Państwa zainteresowania nowoczesne usługi Orange będą dostępne w Milanówku już w 2017 r. " będzie można liczyć na szybszą realizacje?
Czy będzie to wcześniej niż do grudnia tego roku. Okres projektowania ma się zakończyć, jak wskazuje terminarz pod koniec maja, czy jest to możliwe do realizacji?
Dziękuje i czekam na odpowiedź
---
Tomasz Fastyn
Odpowiedź 04-04-2017

Szanowny Panie,
Pracę związane z inwestycją sieci światłowodowej przebiegają w Milanówku zgodnie z porozumieniem zawartym z Firmą Orange. Światłowód jest już rozprowadzany w ulicach. Deklarację złożyło już ponad 600 gospodarstw domowych i wciąż spływają kolejne. Do czerwca br. zostanie podłączonych już około 1700 gospodarstw. Kolejne przyłączenia planowane są etapowo i będą realizowane sukcesywnie do końca roku. Firma Orange przekazuję nam na bieżąco planowane przyłączenia w danym kwartale, na stronie Miasta w zakładce infrastruktura i inwestycje będziemy umieszczać ulice  objęte podłączeniem w danym okresie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 08-02-2017, Konstanty W.
Witam
Czy budowa/projektowanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowiańskiej uzyskała finansowanie w budżecie na 2017 rok?
Odpowiedź 13-02-2017

Szanowny Panie,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowiańskiej nie została ujęta w planie inwestycyjnym na rok 2017.
Na dzień dzisiejszy nie jest ustalony termin realizacji inwestycji.
Z uwagi, że działki drogowe ulicy Podkowiańskiej stanowią własność gminy Brwinów, zaplanowanie inwestycji wymaga uprzedniego zawarcia stosownych porozumień pomiędzy gminą Milanówek, a gminą Brwinów.


Z poważaniem
z up.  Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM
do góry strony
Pytanie 17-12-2016, Robert Karczewski
Witam,

Mam pytanie czy w tej dziesięciolatce jest szansa na wybudowanie kanalizacji w ul. Teligi? W 2009 słyszałem o 3 latach niezbędnych na realizację, w 2011 o 5 latach koniecznych. A jak się maja plany obecne? Wszak kończy się ów planowany 2016. :) Mając tyle budynków i urzędników macie przecież jakieś plany, prawda?
Kolejne pytanie to czy UM jest zobowiązany do realizacji zadań np. wybudowania kanalizacji w określonym terminie przez jakikolwiek urząd kontrolny, czy jest to wolna amerykanka i kiedy będzie to będzie..?

Pzdr
Robert Karczewski
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o plany inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Teligi z przykrością informuję, że w chwili obecnej takie zadanie nie mieści się w budżecie Miasta na rok 2017, a ni w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016-2014. W związku z tym nie jest możliwe określenie terminu podjęcia realizacji tej inwestycji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 15-12-2016, grzegorz
Kiedy mieszkańcy ulicy Poziomkowej mogą liczyć na podłączenie do kanalizacji?
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o termin wyposażenia ul. Poziomkowej w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej uprzejmie informuję, że podjęcie realizacji jakiegokolwiek zadania inwestycyjnego wymaga uprzedniego zabezpieczenia środków finansowych w uchwale budżetowej bądź uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z przykrością informuję, że żadna ze wspomnianych uchwał Rady Miasta Milanówka nie przewiduje tego rodzaju inwestycji, stąd nie jest możliwe podanie ram czasowych budowy kanalizacji w ul. Poziomki.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 14-12-2016, Piotr I.
Pani Burmistrz, czy zostały zaplanowane środki na przebudowę targowiska miejskiego?
Pytam, gdyż w przyszłym roku (najpóźniej do 20.04.2017r) ogłoszony będzie nabór wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dokumenty aplikacyjne zostały opublikowane w internecie:
http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/wzor_umowy_wniosku_o.html
Odpowiedź 20-12-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o plany inwestycyjne dotyczące przebudowy targowiska miejskiego uprzejmie informuję, że zarówno budżet Miasta na rok 2017 jak i Wieloletnia Perspektywa Finansowa Miasta Milanówka na lata 2016-2014 nie przewidują realizacji postulowanej przez Pana inwestycji, a warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych jest właśnie stosowny zapis we wspominanych przez mnie uchwałach Rady Miasta.
Jednocześnie, pragnę podziękować za zwrócenie uwagi na kalendarz ogłaszania naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także zapewnić, że pracownicy odpowiedzialni za kwestie związane za sporządzanie aplikacji o wsparcie ze środków zewnętrznych monitorują na bieżąco dostępność ewentualnych źródeł współfinansowania działań Miasta.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 27-11-2016, Robert.W.
Szanowna Pami Burmistsz.Mam pyt.Kiedy czy pszyszłym roku. Będzie w Koñcu Wybudowane Nowe Milanowskie Centrum Kurtury.Tylko My Niemamy Nowoczesnego MCK.Razem z. Kinem.Wielki Czas.Mam Nadzieje że pszyszłym roku wkącu Ruszy Budowa.Pozdrawiam.
Odpowiedź 15-12-2016

Szanowny Panie,
Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wybudowania odpowiedniego obiektu pod cele kulturalne. Pod koniec listopada zakończyły się prace związane z diagnozą potrzeb kulturalno-edukacyjnych Milanówka. Mamy już dużą wiedzę czego oczekują mieszkańcy. Planujemy rozpocząć starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych ponieważ taka inwestycja jest bardzo kosztowna. Bedziemy informować Państwa o krokach jakie podejmujemy.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aneta Majak - Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

do góry strony
Pytanie 07-11-2016, Remigio
Witam serdecznie
Proszę o informację czy rozbudowa kanalizacji na ulicy Kraszewskiego będzie realizowana.
Zgodnie z informacją umieszczana na stronach internetowych miasta ,początk realizacji inwestycji miał przypadać na wrzesień 2016.
Jak jest przyczyna tego stanu?
Pozdrawiam
Odpowiedź 08-11-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie o termin rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego uprzejmie informuję, że zadanie to zostało powierzone do realizacji Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (MPWiK Sp. z o. o.). Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że realizacja prac obejmujących swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ulicach: Wojska Polskiego, Kwiatowej, Wąskiej i Kraszewskiego rozpocznie się jeszcze w tym roku. Opóźnienie rozpoczęcia prac wynika z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - w chwili obecnej kompletna dokumentacja wraz ze wspomnianą decyzją znajduje się w posiadaniu MPWiK Sp. z o. o. Z uwagi na panujące warunki pogodowe oraz skalę inwestycje przyłączenia do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej będą następować najpewniej w drugiej połowie przyszłego roku. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku