Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-12-2017, Barbara Giemczyńska
W dniu 4.09.2017 zawiozłam osobiście wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 dębów,które zagrażają budynkowi /rosną ok. 9m od domu/. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W-wie ul.Nowy Świat 18/20.Czy po takim okresie milczenia mogę potraktować to jako zgodę?
Odpowiedź 02-01-2018

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że braku odpowiedzi na złożone podanie do MWKZ o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nie można traktować jak zgodę  na ich usunięcie, pomimo tak długiego okresu milczenia. Proszę spróbować skontaktować się w niniejszej sprawie z  konserwatorem, podaję kontakt mailowy arutkowska@mwkz.pl, jednocześnie informuję, że na podstawie art. 37. § 1 kpa, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia. Organem wyższego stopnia dla MWKZ jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚiGZ

do góry strony
Pytanie 25-10-2017, ewa
Szanowna Pani

Do których aptek w Milanówku można przekazywać przeterminowane leki? Apteka przy ul. Piłsudskiego odmówiła mi przyjęcia słownie trzech przeterminowanych pigułek.

Odpowiedź 13-11-2017


Szanowna Pani,
W odpowiedzi na maila poniżej podaję wykaz aptek i niektórych przychodni, gdzie przyjmowane są leki przeterminowane. Jeśli mogę prosić o informację, która apteka Pani odmówiła przyjęcia leków, wówczas postaram się sprawę wyjaśnić.
Wykaz aptek:
GRUDOWSKA 3
KRAKOWSKA 10/11/17
KRAKOWSKA 11 B
NOWOWIEJSKA 2A
PIASTA 30 – APTEKA
PIASTA 30 – PRZYCHODNIA
PIŁSUDSKIEGO 19
PIŁSUDSKIEGO 28B
PRZESKOK 6


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
     Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 02-10-2017, Paweł
Dzień Dobry

Zaczyna się sezon grzewczy , spadają liście mieszkańcy zaczynają palić w piecach i palić liście w ogrodach , jest to widoczne gołym okiem nawet za dnia i to w centrum Milanówka ale nie tylko . Czy straż miejska zacznie monitorować takie punkty zadymienia ? Czy można liczyć aby służby miejskie zaczęły edukować mieszkańców jak również egzekwować prawo do czystości powietrza w naszym mieście ogrodzie .

Dziękuję
Odpowiedź 16-10-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie, na wstępie chcę podziękować za zwrócenie uwagi na ten problem.
Zdajemy sobie sprawę, że problem jest duży i dotyczy nie tylko naszego miasta. Dlatego też nie chcemy skupiać się wyłącznie na edukacji, ale również podjęliśmy działania, zmierzające do eliminowania źródła zanieczyszczenia jakim są piece węglowe, w których mieszkańcy spalają nie tylko węgiel. W tym roku uruchomiliśmy dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę starego systemu ogrzewania. Z takiej możliwości skorzystało ponad 30 gospodarstw, w kolejnych latach będziemy oczywiście te działania kontynuować.
Jednocześnie będziemy prowadzić działania edukacyjne, zarówno w najbliższym biuletynie, jak również na stronie miasta oraz wszelkich portalach społecznościowych  zamieścimy stosowny artykuł odnośnie spalania odpadów w piecach domowych oraz o tym jak należy postępować ze spadającymi z drzew suchymi liśćmi. Ponadto, jak co roku zresztą,  Straż Miejska będzie kontrolować posesje, co do których zachodzi podejrzenie, że w piecu spalane są odpady czy spalane są na posesjach liście, oczywiście wyciągając odpowiednie konsekwencje w przypadku niewłaściwego działania.Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu OŚZiGZ

do góry strony
Pytanie 28-08-2017, Mirek
Witam,co do wymiany pieca węglowego lub gazowego na gazowy to moim zdaniem sens ma tylko wymiana na piec kondensacyjny nowej generacji chociażby ze względu na sprawność tych kotłów bo uzyskują one nawet do 108%, zyska na tym i miasto (czystość powietrza) ponieważ koły te inaczej wydalają spaliny do środowiska oraz mieszkaniec ponieważ amortyzacja tych kotłów zwraca się w postaci finansowej szybciej niż z kotłów gazowych z otwartą komorą spalania.
Teraz dopowiem nie spotkałem na rynku kotła kondensacyjnego który kosztuje do 5000 złotych,mogę oczywiście się mylić, tak więc życzę tym Państwu którzy tworzyli i pisali projekt-ofertę dla Mieszkańców Milanówka na wymianę pieca.
Rozwiązanie jest bardzo proste tego problemu: mniejsza dotacja ze strony Miasta , wyższa kwota na zakup pieca.

Pozdrawiam Mirek
Odpowiedź 26-09-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, na wstępie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, jednocześnie dziękuję za przekazane uwagi. Dotację celową na wymianę ogrzewania na proekologiczne miasto organizuje po raz pierwszy i cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Liczymy, że pomimo tego, że kwota dla niektórych może być nie za duża, to jednak zawsze jakieś wsparcie dla budżetu niektórych mieszkańców. Jeśli gmina w kolejnych latach będzie udzielała dotacji, to Pana uwagi na pewno weźmiemy pod uwagę.


 


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 11-08-2017, obrońca środowiska
Odnośnie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców: http://milanowek.pl/aktualnosci.id_3908

1. Dlaczego taki nabór wniosków odbywa się w ciągu wakacji i trwa tylko 2 tygodnie a informacja opublikowana zostaje na rozpoczęcie długiego weekendu ?

2. Czy nie obawia się pani , że właściciele palenisk węglowych mogą w porę nie dowiedzieć się o ofercie przez co póla pieniędzy zostanie zmarnowana na wymianę piecy gazowych na gazowe ?

3. Proszę o wyjaśnienie jaki efekt ekologiczny gmina Milanówek chce osiągnąć poprzez dofinansowanie wymiany pieców gazowych na gazowe skoro piece gazowe powodują znikomą emisję pyłów i nie są przyczyną smogu ?

5. Czy potrafi pani wskazać choć jeden inny przykład w Polsce gdzie środki publiczne idą na wymianę piecy gazowych na gazowe ?
Jesli nie w Polsce to chociaż jeden przykład na świecie ?

Trzeba przyznać , ze gmina Milanówek stała się liderem walki z globalnym ociepleniem na skalę światową .
Szkoda tylko , że za pieniądze mieszkańców....
hmm. a może chodzi o coś innego (?)
Odpowiedź 28-08-2017

W odpowiedzi na pytanie z dnia 11.08.2017 r. informuję, iż nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne rozpoczął się niezwłocznie po weryfikacji uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej Rozdział 2 pkt 9 w pierwszej kolejności dofinansowaniu będzie podlegała wymiana pieców węglowych na gazowe lub elektryczne. W przypadku niewykorzystania przeznaczonych na ten cel środków finansowych dotacja zostanie udzielona na wymianę starych pieców gazowych na nowe o mniejszym, średniorocznym zużyciu paliwa lub elektryczne.
Nadmienić należy, iż zastąpienie pieców gazowych źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności jest dofinansowane przez inne miasta np. Otwock, a także na szeroką skalę przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.
Pracownicy Urzędu Miasta dokładają wszelkich starań, by dotrzeć z informacją o naborze do jak najszerszego grona mieszkańców Milanówka. Informacja o możliwości składania wniosków została upowszechniona na stronie internetowej miasta, poprzez system SISMS, w przestrzeni publicznej oraz podczas ogłoszeń parafialnych. O podjęciu przez miasto działań w zakresie dofinansowania wymiany pieców od kilku miesięcy informowano na stronie miasta i w biuletynie. Ponadto z zasadami przyznawania dotacji mieszkańcy mogli zapoznać się zaraz po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Milanówka, a wcześniej podczas prowadzonych konsultacji społecznych, w ramach których można było zgłaszać uwagi do treści uchwały i jej załączników.
Analizując zainteresowanie mieszkańców Milanówka wymianą posiadanych pieców węglowych na gazowe można stwierdzić, że środki publiczne przeznaczone w budżecie miasta na ten cel zdecydowanie przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 20-05-2017, wacek-w
Dzień dobry
Krążą pogłoski o zamiarze zlokalizowania wysypiska śmieci w okolicach Turczynka. Mam nadzieję ,że to ponury żart . Czy mogłaby Pani Burmistrz zaprzeczyć tej absurdalnej pogłosce .
Z poważaniem wacek-w
Odpowiedź 25-05-2017

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że miasto nie planuje budowy składowiska odpadów w rejonie Turczynka. Planowana jest natomiast modernizacja obecnego PSZOKu (punktu selektywnej zbiórki odpadów), który znajduje się przy ul. Turczynek.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
  Emilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 17-04-2017, Barbara Łomako
Uprzejmie proszę o rozważenie lokalizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego "Mech zjadający smog" w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej z Grudowską . Skrzyżowanie to jest w pobliżu Jedynki i dzieci poruszaja się w jego obrębie w drodze do i ze szkoły. Smog jaki się unosi nad tym skrzyżowaniem jest czasem tak gęsty , że nie ma czym oddychać . Czy wobec tego będzie możliwe zlokalizowanie tej instalacji oczyszczającej powietrze ? Z poważaniem Barbara Łomako
Odpowiedź 28-04-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila w sprawie lokalizacji instalacji "mech zjadający smog", która będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, uprzejmie informuję, że została już wybrana lokalizacja w okolicy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Królewskiej, na terenie będącym własnością Miasta. Natomiast jeśli instalacja się sprawdzi, i w przyszłości będziemy chcieli zainstalować na terenie miasta więcej takich instalacji weźmiemy oczywiście Pani propozycję pod uwagę.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
      Emilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią   

do góry strony
Pytanie 08-03-2017, BRAK SŁÓW_brak drzew
Dzień dobry Pani Burmistrz,

Jestem mieszkanką ulicy 9maja od 70 lat, od min. 60 lat rósł tam świerk, podarowany przez mojego ojca - św. pamięci sąsiadce , wczoraj ponad 40m świerk został wycięty przez pana właściciela !! czy nie mamy żadnej ochrony takich drzew? Widziałam była straż miejska, nawet mandatu nie dała. Róg modrzewiowej i podleśnej. Dlaczego mandat nie był wlepiony a mamy okres lęgowy, a zresztą czy nie szkoda takiego starego drzewa. Proszę o wyjaśnienia od Pana Komendanta! 60 letni świerk? Nie ma kary? Okres lęgowy – widziałam czyże od lat które tak gniazdowały. Miasto ogród.?

Brak słów_
Odpowiedź 21-03-2017

Szanowna Pani
W odpowiedzi na pytanie, informuję, że z ustaleń przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wynika, iż wskazane przez Panią drzewo usytuowane na posesji Podleśna 32 zostało wycięte w dniu 28.02.2017 r.. Nadmieniam, że w chwili anonimowego zgłoszenia interwencji tj. 07.03.2017 r. na miejscu funkcjonariusze SM potwierdzili ścięte leżące drzewo. Na posesji nie były prowadzone prace a na miejscu nie zastano właściciela.
Informuję, że w toku dalszych czynności ustalono, iż wskazana posesja nie jest objęta nadzorem konserwatora a czynność wycięcia przedmiotowego drzewa zgodnie z obowiązującym prawem nie wymagała żadnych dodatkowych zgód lub decyzji. Jak wynika z ustaleń drzewo zostało wycięte przed obowiązującym okresem ochronnym (lęgowym).
 Nadmieniam, że zgromadzona dokumentacja została przekazana  do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, który w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jest organem mającym możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński
Komendant Straży Miejskiej
w Milanówku

do góry strony
Pytanie 23-02-2017, elzbieta olszewska
Dlaczego dziś tj. 23.02.17 wycięto ogromne drzewo na ul.Warszawskiej przy dworcu PKP (na tyłach kiosku) !!!! Drzewo zdrowe - piękne jasne słoje !
Czy nasze miasto- ogród ma zyskać miano miasta-kamiennej pustyni ?
SKANDAL !!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź 01-03-2017


Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie zadane w e-mailu z dnia 24.02.2017 r., w sprawie wycięcia ogromnego drzewa na ul. Warszawskiej przy dworcu PKP (na tyłach kiosku), uprzejmie informuję, że na usunięcie tego drzewa – topoli  Urząd Miasta Milanówka otrzymał zezwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Drzewo – topola była w złym stanie zdrowotnym, korona była znacznie zredukowana z dużą ilością posuszu i jemioły, w pniu występowały liczne ubytki. Przedmiotowa topola stanowiła potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa z uwagi na lokalizację:  rosła w centrum miasta, w sąsiedztwie m.in. dworzec kolejowy, ulica, chodnik, parking.
Wycinka w ostatnim czasie na terenach gminnych niestety skumulowała się z uwagi na niesprzyjające wcześniej warunki atmosferyczne, a także z powodu zbliżającego się okresu lęgowego ptaków.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak  - Kierownik Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 09-02-2017, Pawel
Witam

niestety nie wierzę w kontrole spalania w gospodarstwach domowych. Parę tygodni temu zadzwoniłem do Straży Miejskiej z informacją, że 3 domy dalej z komina leci czarny jak smola dym i powietrze na calej ulicy jest zatrute. Uslyszalem, ze "wysla kogos jak tylko bedzie dostepny patrol". Patrzylem przez okno przez nastepne 3 godziny i niestety zaden patrol nie przyjechal...

prosze wplynac na SM, aby bardziej przykladala sie do swoich obowiazkow...

no i prosze kupic stacje monitorujaca jakosc powietrza; koszt niewielki, a dowiemy sie jak naprawde wyglada powietrze w "miescie ogrodzie" (a moze w miescie spalarni?)

co to za argument, ze wojewoda wskazuje takie miejsca? Milanowek nie potrzebuje zgody na postawienie wlasnej stacji

pozdrawiam
Odpowiedź 21-02-2017

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na wiadomość informuję, że zgodnie z nałożonymi przez ustawodawcę obowiązkami funkcjonariusze SM  każdorazowo realizują przyjęte zgłoszenia.
Kolejność ich realizowania jest uzależniona między innymi od kolejności ich przyjęcia i tego czego dotyczy dane zgłoszenie. Nadmieniam, że priorytetem jest ratowanie życia i zdrowia mieszkańców.
Ponadto informuję, że w okresie od 01.01.2016 r. do 20.02.2017 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Milanówku przeprowadzili 209 interwencje związanych ze spalaniem odpadów w piecach grzewczych. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy pobrali 9 próbek popiołu, nałożyli 7 mandatów karnych na łączną sumę 2050 zł., udzielili 7 pouczeń oraz w 21 przypadkach zastosowali inne środki oddziaływania wychowawczego. W pozostałych przypadkach spalania odpadów nie stwierdzono.
Badanie i ocena jakości powietrza realizowana jest w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. Za ocenianie poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów bądź innych metod oceny odpowiadają Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska, a nie Urząd.
Odnośnie stacji pomiarowych samo urządzenie to koszt kilkuset tysięcy złotych, do których należy doliczyć również akredytacje na same urządzenia oraz koszt obsługi i analizy uzyskanych wyników. Z informacji uzyskanej od inspektora WIOŚ,  w najbliższym czasie nie planują zakupu stacji do uruchomienia na naszym terenie.
Także pisząc o niewielkich kosztach zakupu chyba miał Pan na myśli tzw. czujniki pomiarowe. Rzeczywiście koszty są w porównaniu do stacji pomiarowych małe. Odsyłam Pana na stronę Liceum Społecznego w Milanówku http://www.slo5.edu.pl/,  które prowadzi w ramach zajęć dydaktycznych badania jakości powietrza. Prezentowane dane mają charakter poglądowy i służą przede wszystkim celą edukacyjnym. Dlatego też wyniki z uruchomionego czujnika powinno się porównywać z danymi zamieszczanymi przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku
do góry strony


Wersja do druku